Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Undervisningsforløb i 8. klasse.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Undervisningsforløb i 8. klasse."— Præsentationens transcript:

1 Undervisningsforløb i 8. klasse.
ESSAY Undervisningsforløb i 8. klasse.

2 Dansk i udskolingen Hjalleseskolen
Essay Essay kan bl.a. oversættes ved forsøg, prøver, øvelser, smagsprøver, udkast, eksperimenter, elevarbejder, erfaringer. Signalement af, hvad et essay er: 1.    Essayet er en kort, afrundet prosatekst, der kan læses i ét stræk 2.    Essayet giver udtryk for den skrivendes (=essayistens) subjektive forhold til sit emne, der kan være hvilket som helst. 3.    Emnet er anledning til forfatterens personlige fremstilling af sine udtryk, erfaringer, tanker og forestillinger. Disse melder sig tilsyneladende spontant, de synes at blive til undervejs, mens essayet skrives 4.    Forfatteren er en amatør, umiddelbart og kærligt optaget af sit emne, gerne på en søgende, spørgende og undrende måde 5.    Emnebehandlingen er let og elegant, ikke systematisk. Den er engageret, men ikke udtømmende. Den er øjebliksbestemt og derfor undertiden springende, omkringdansende. Beretning og beskrivelse kan indgå på linie med ræsonnement 6.    Essayet ønsker at fascinere og udfordre læseren med overraskende formuleringer, sammenstillinger, synspunkter. Det vil ikke give entydige svar, ikke servere færdige løsninger, ikke fremsætte budskaber 7.    Essayet er en opdagelsesfærd, hvor læseren betragtes som en jævnbyrdig og fortrolig, der indbydes til at slå følge med forfatteren i al uhøflig foreløbighed Du synes måske dette er en ordentlig mundfuld. Derfor skal du vide, at signalementet ikke er en facitliste, du skal lære udenad. Derimod er det tænkt som en hjælp til det kommende arbejde med teksterne, så de bliver lettere at indkredse og beskæftige sig med. Signalementet kan også blive en støtte for dig, når du selv går i gang med at udtrykke dig essayistisk. (fra ”At skrivetænke” af Thorkild Borup Jensen, Dansklærerforeningen) Dansk i udskolingen Hjalleseskolen

3 Dansk i udskolingen Hjalleseskolen
Essay Essay – af fransk:essai = forsøg. Essay er en genre, som ligger mellem fiktion og sagprosa. Det er en blanding af de to genrer, hvor grænsen kan være svær at trække. Det skyldes, at essayet i reglen handler om et alment emne – noget virkeligt – og indeholder en række facts, som får det til at ligne sagprosaen. Når forfatteren imidlertid farver emnet med sine personlige synspunkter og vurderinger, kan det virke som om, han digter med, og så kommer det også til at ligne fiktion. Et essay kan handle om hvad som helst. Det afgørende er skribentens evne til at udtrykke sine oplevelser, tanker, følelser og sin pointe. ”Litteraturens redskaber” – Gyldendal Dansk i udskolingen Hjalleseskolen

4 Procesorienteret skrivning
I procesorienteret skrivning er du selv aktiv i hele skriveprocessen og har selv ansvaret for det endelige arbejde. Men du kan i samarbejde med din dansklærer og klassekammerater forbedre og udvikle din tekst under hele forløbet. Så du skal udvikle din tekst i et samspil med dine klassekammerater. En procesorienteret skrivning kan opdeles i flere faser som skal gennemløbes inden du står med den færdige tekst i hånden. En procesorienteret skrivning kan inddeles i følgende faser: Idefasen – introduktion til genre og evt. forskellige øvelser til at udvikle ideer til det videre skrivearbejde. Indsamlingsfase – indsamling og sortering af viden og information. Planlægningsfase – tilrettelægge og målrette det videre arbejde. Skrivefase – lave udkast, modtage kritik, bearbejde respons. Denne proces kan gennemløbes flere gange. Vurderingsfase – produktet præsenteres og der modtages en bedømmelse fra klassen. Klassens tekster samles og præsenteres i et essayhæfte. Det er altid dejligt at stå med et færdigt produkt i hånden, men hensigten med procesorienteret skrivning er at alle i klassen bliver bedre til at skrive og fortælle. Det kræver først og fremmest at man øver sig, men at det er sjovere og mere lærerigt at øve sig sammen – på en seriøs måde. Derfor er det vigtigt at man tør og vil bruge hinanden under hele forløbet. Man skal turde give og modtage nye ideer og det skal gøres på en konstruktiv og ordentlig måde. Husk det. Dansk i udskolingen Hjalleseskolen


Download ppt "Undervisningsforløb i 8. klasse."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google