Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Transportfremskrivninger i Biofuels-projektet DTU Transport Thomas C. Jensen, DTU Transport.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Transportfremskrivninger i Biofuels-projektet DTU Transport Thomas C. Jensen, DTU Transport."— Præsentationens transcript:

1 Transportfremskrivninger i Biofuels-projektet DTU Transport Thomas C. Jensen, DTU Transport

2 24.10.2008Transportfremskrivninger i biofuels-projektet2DTU Transport, Danmarks Tekniske Universitet Formål med fremskrivningen Fundament for basisscenario for brændstofforbrug i vejtransporten Hvad er konsekvenserne af fx 10 % biofuels i vejtransporten for: –afgrøder –forarbejdningskapacitet –dyrkningsareal –…

3 24.10.2008Transportfremskrivninger i biofuels-projektet3DTU Transport, Danmarks Tekniske Universitet Trafikfremskrivning - grundlag Grundlæggende ny fremskrivning ligger uden for projektets rammer Valgmuligheder: 1.Energistyrelsens energifremskrivning 2007 –Trafikfremskrivningen er fra 2002 –Betydeligt lavere vækst end historisk –En helt ny fremskrivning fra 2008 baseret på EMMA har ingen information om trafikarbejde 2.DTU Transports fremskrivninger til infrastrukturkommissionen 2007 –Ingen energiinformation –Vækst nogenlunde på historisk niveau 3.Egen variant af infrastrukturfremskrivningerne –Mulighed for at ændre fx oliepris

4 24.10.2008Transportfremskrivninger i biofuels-projektet4DTU Transport, Danmarks Tekniske Universitet Person- og varebiler: DTU’s model ART: Trafikarbejde = bestand · årskørsel Bestand bestemmes af BNP, bilpris, oliepris og rente Årskørsel bestemmes af BNP og oliepris Samlet BNP-elasticitet: ca. 1 Samlet brændstofpriselasticitet: ca. -0.5 På kort sigt er elasticiteterne mindre Metode

5 24.10.2008Transportfremskrivninger i biofuels-projektet5DTU Transport, Danmarks Tekniske Universitet Metode fortsat Lastbiler og busser: Ingen model – ad hoc fremskrivninger Busser: 0,0 % p.a. Lastbiler: 1,5 – 3 % p.a. afhængigt af scenario

6 24.10.2008Transportfremskrivninger i biofuels-projektet6DTU Transport, Danmarks Tekniske Universitet Antagelser Efterspørgselsbestemt vækst i trafikken Ingen udbudsbegrænsninger (investeringer begrænser løbende trængsel) Uændret politik Uafhængighed af kollektiv trafik Infrastrukturfremskrivning ”lav vækst-scenario”: Oliepris ca. 65 $/tønde (mod ca. 40 i ”høj vækst”) BNP-vækst fra Finansministeriet (ca. 1,2 % p.a.) Lastbiler: 2,15 % p.a. Ingen information om brændstofeffektivitet og energiforbrug Alternativt scenario: Oliepris på 100 $ per tønde Lastbilvækst på 1,5 % p.a.

7 24.10.2008Transportfremskrivninger i biofuels-projektet7DTU Transport, Danmarks Tekniske Universitet Resulterende trafikarbejde Trafikvækst 2005-2030: ”Lav vækst” (65$/td) 100$/td-scenario Personbiler41 %21 % Varebiler41 %22 % Busser 0 % 0 % Lastbiler70 %45 % I alt42 %22 % Forskellen i niveauet for trafikarbejdet i 2030 er ca. 15 % Forskellen i energiforbruget vil være lidt større (Tal fra infrastrukturkommissionen er typisk højere, da væksten på statsveje antages 1 %-point højere)

8 24.10.2008Transportfremskrivninger i biofuels-projektet8DTU Transport, Danmarks Tekniske Universitet

9 24.10.2008Transportfremskrivninger i biofuels-projektet9DTU Transport, Danmarks Tekniske Universitet

10 24.10.2008Transportfremskrivninger i biofuels-projektet10DTU Transport, Danmarks Tekniske Universitet

11 24.10.2008Transportfremskrivninger i biofuels-projektet11DTU Transport, Danmarks Tekniske Universitet


Download ppt "Transportfremskrivninger i Biofuels-projektet DTU Transport Thomas C. Jensen, DTU Transport."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google