Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Projekt ”Læsevejlederen som kamæleon” 2014

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Projekt ”Læsevejlederen som kamæleon” 2014"— Præsentationens transcript:

1 Projekt ”Læsevejlederen som kamæleon” 2014
Faglig læsning og skrivning – udfordringer Projekt ”Læsevejlederen som kamæleon” 2014 Stig Guldberg

2 Læsning? (L = A x F) AFKODNING og VIDEN/FORFORSTÅELSE
Årsager til vanskeligheder: ineffektiv ordlæsning, svag sprogforståelse , manglende viden og dårlige vaner Læseuvaner (ordlæser, lejlighedslæser, ”fra ende til anden”, mangel på koncentration) Gråzoneelever: Usikre og uøvede læsere uden strategier for læsning Faglig læsning : TILEGNELSE af VIDEN gennem LÆSNING af tekst Læsestrategier De fire bud (Hvad ved jeg? Hvad er formålet? Hvad betyder ordene? Gør teksten til din egen) Skrivning styrker læsning – og omvendt Underviserens opgave i forhold til fagtekster og læsning (FØR-UNDER-EFTER)

3 Læsestrategier Hurtiglæsning Punktlæsning (bestemt oplysning)
Skimning (nøgleord) Overblik (relevant indhold i store stofmængder) Intensiv læsning Indlæringslæsning (bearbejdning…) Nærlæsning (betydning..) Kritisk læsning (stillingtagen..) Kreativ læsning (nye tankebaner..) Rekreativ læsning Læsning uden fagligt formål Læsning for at koble af

4 Underviserens opgave i forhold til fagtekster og læsning
(FØR-UNDER-EFTER) FØR Hvad er formålet med læsningen? Hvilken viden er vigtig for at kunne forstå teksten? Hvilken forforståelse har eleverne og hvordan kan den evt. aktiveres? Hvilken viden skal eleverne evt. have inden læsningen og hvordan kan den formidles? Hvilken læsestrategi er hensigtsmæssig at anvende? Hvilke elementer i teksten skal eleverne være opmærksomme på (gråzoneord, fremmedord, særlige vendinger, vanskelige sætninger?

5 UNDER Hvordan kan eleven gøre teksten til sin egen? Evt. spørgsmål eleven skal besvare undervejs eller ved tekstens slutning? Evt. spørgsmål eleven formulerer under læsningen (fx ting eleven ikke forstår)? Notater eleven kan gøre undervejs (notere ord der slås op eller som ikke giver mening, understrege vigtige sætninger og lign.) EFTER Samle op på elevens læsning og forståelse

6 Læsevaner og læseuvaner
"Læse fra ende til anden" – "læse det hele” Helhedslæser eller ordlæser Læse for langsomt eller for hurtigt Læse med eller uden strategi Læse med plan eller uden Læse med koncentration eller uden Læse med overskud eller underskud Læse med formål og mål

7 At læse med og uden forforståelse
Læsning = Afkodning x forståelse (forhåndsviden) Læse med skrivning som støtte

8 At læse med forskellige formål og strategier
Læsestrategier Læsning i flere omgange Nye begreber (mange gentagelser) Hukommelsens spændvidde Førlæsning og efterlæsning Faktorer der indvirker på læsning: - Vaner og øvelse - Afkodning - Viden (forforståelse) - Abstraktion - Koncentration - Interesse - Strategi

9 VØL-modellen V: jeg ved… Ø: jeg vil gerne vide.. L: jeg har lært..

10 Studielæsning og læseplanlægning
Forskellige læsesammenhænge Fysiske rum Koncentration Tålmodighed Organisering Tid Orden Overblik Redskaber (ordbøger, notater) Samtale/samarbejde


Download ppt "Projekt ”Læsevejlederen som kamæleon” 2014"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google