Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Dansk på SOSU-STV Metoder og indhold.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Dansk på SOSU-STV Metoder og indhold."— Præsentationens transcript:

1 Dansk på SOSU-STV Metoder og indhold

2 Læringsstile Global Analytisk

3 Tilrettelæggelse af undervisningen
Med fokus på de 4 perceptuelle strenge

4 Visuelle Skrive – sang, historie, digte, noveller mv.
Tegne, illustrere, farvelægge Modeller, diagrammer Tegneserie Oversigtskort Collage, plakater, skilte, plancher Mind-map Video, film PowerPoints Puslekort Bruge pc’en Ca. 40 % af alle er visuelle (flest mænd) Elever bliver mere visuelle med årene

5 Auditiv Brain storm Indtale/lytte til bånd Sang og musik
Diskutere, samtale med medstuderende eller underviseren Højtlæsning Digte Rim og remser Rappe Genfortælling Undervise andre lege Kun 12% kan lytte i 45 min og huske 80% (flest kvinder) Elever bliver mere auditive med årene

6 Taktil Faglige spil Tage billeder og video Arbejde ved pc Tegne
Bord og gulvspil Håndlavede modeller Kryds og tværs Dukketeater Osv. Ca. 30 % er taktile Yngre elever er generelt mere taktile

7 Kinæstetisk Drama og rollespil Lave video Gulvspil
Læring gennem kroppen Eksperimenter Storyline Forsøg Stjerneløb Mime Osv. Ca. 20 % er kinæstetiske (flest mænd) Yngre elever er generelt mere kinæstetiske

8 Vigtige elementer til læring

9 Hvad gør vi så i praksis Eleverne får lavet en læringsstilsanalyse
Eleven kommer med løsningsforslag til hvordan læringsstilen indfries Underviserene tilrettelægger materialet efter elevernes behov og forudsætninger Indretning af lokalet så den tilgodeser elevens behov Tænker kreativt  stole, indretning af lokale, undervisningsform osv. Eleverne inddrages i ”spilleregler” for holdet Vi er elevernes medspiller ikke modspiller

10 Cooperative learning Social-konstruktivistisk læringssyn
Individuelle faglige præstationer Samarbejdsfærdigheder Problemløsning Selvstændighed Kreativitet Læring Motivation Koncentration

11 Undervisningstiltag Quiz og byt Ordet rundt Dobbeltcirkler Par på tid
Talechips Resumé par Mix-par-svar Fluesmækker-leg Ping-pong-par Søg en makker Rollelæsning

12 Underviserens opgave Sammensætte grupper Makkerpar
Udarbejde materialer Quiz og byt PowerPoint Div. spil Læsevenlig materiale Korte præcise sætninger Bevidst om ordvalg Illustrationer Teksttype, størrelse og linjeafstand Indscannet materiale  CD-ord Støtte og vejlede i forhold til it-rygsæk Samarbejde med læsevejlederen Støtte funktionen til ”svage” elever

13 Faglig læsning Før læsning Gøre eleven klar til teksten
Forforståelsen aktiveres Hvad er det eleven skal i gang med? Hvad er det for en bog - artikel? Hvordan skal den læses? Vigtige ord forklares Tales om strategier Hvad er formålet Kort resume Udpege vigtige informationer Skimning af teksten Gætte på indhold Associere på nøgleord og illustrationer Brainstorm på emner, ord og begreber Arbejde med nye ord – ordbog, gætte og kontrollere

14 Faglig læsning Højtlæsning Under læsning Notater
Mindmap Overstregning - nøgleord Overskrifter – kapitel og afsnit CD-ord Læsepen Stop op – status Lydbog Under læsning Aktiv og kontrollerende Stoppe op ved? Læsestrategier – hvad gør jeg nu? Hvad er vigtig Hvordan husker jeg teksten?

15 Faglig læsning Efter læsning Cementering og aktivering af ny viden
Individuel eller gruppearbejde Udarbejde plancher eller PowerPoint-præsentationer Udarbejde ordkort, ordliste, ordforklaring Udarbejde div. Spil Forberede ”foredrag” for klassen Finde nye illustrationer Genreomskrivning

16 Krop i læring Løb x 3 ugentlig Gåtur x 2 ugentlig
Fysisk – psykisk velvære Overskud og energi Bevægelse i undervisningen

17 Emner i dansk At begynde på en ungdomsuddannelse At møde mennesker
Læsestrategier Notatteknik Livshistorie Roman/novellegenren osv. At møde mennesker Robotter Analyse af tekster Kommunikation Omskrivning af sange (moderne og gamle) Rim osv. Arbejdsmiljø og ergonomi Tekster om arbejde og stress Reklamer Avisprojekt Genrekendskab osv.


Download ppt "Dansk på SOSU-STV Metoder og indhold."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google