Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Hvordan kan vi selv lave trylledrikken?

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Hvordan kan vi selv lave trylledrikken?"— Præsentationens transcript:

1 Hvordan kan vi selv lave trylledrikken?
Implementering af forskningsbaseret viden i praksis Elisabeth Arnbak Institut for Pædagogik og Uddannelse Århus Universitet

2 Indhold Hvad skal der i trylledrikken?
Ingredienser i faglige læsefærdigheder Hvordan kan vi selv lave trylledrikken? Udvikling af elevernes faglige læsefærdigheder - et tværfagligt skoleprojekt Projekt VIS: implementering af forskningsbaseret viden i praksis

3 Faglig læsning – en svær cocktail!
‘Faglig læsning er tilegnelse af viden gennem læsning af tekst’ I faglig læseundervisning er der 3 faktorer i spil: Faget (viden) Hvad ved eleven allerede, og hvad skal eleven lære om emnet og faget (de faglige mål)? Fagets tekster (læsning af tekst) Hvor godt matcher elevenernes forudsætninger fagtekstens sproglige og indholdsmæssige kompleksitet? Elevernes faglige læreprocesser (tilegnelse) Hvilke aktiviteter og strategier motiverer og understøtter elevernes faglige læse- og læreprocesser?

4 Trylledrikken: faglig læseundervisning?
Målet God faglig læseundervisning fører til, at eleverne udvikler en målrettet, fleksibel og selvreguleret læseadfærd. Vejen derhen Vi sikrer, at eleverne rent faktisk kan læse Vi overvåger og evaluerer elevernes læseudvikling gennem hele skoleforløbet Vi sørger for, at eleverne udvikler deres bevidsthed om læsning som en aktiv meningssøgende proces – et tænkearbejde Vi har et fortsat fokus på, at eleverne undervises i og aktivt bruger læsning i alle skolens fag.

5 Danskfagligt ansvarsområde
Faglig læsning og skrivning – i brændpunktet mellem skolens læse- og fagundervisning Færdighedsniveau Skriftsproglige komponenter i læsning og skrivning Basisfærdigheder (forudsætninger) ‘At lære at læse og skrive’ ordafkodning og stavning flydende læsning og skrivning meningskonstruktion under læsning meningsproduktion i skrivning Funktionel brug af færdigheden ‘At læse og skrive for at lære’ aktivere/udnytte relevant forhåndsviden i læseprocessen bruge læseformål til at identificere/udvælge informationer forstå, kombinere og omsætte viden monitorere egen forståelse udnytte viden om faglige teksttypers formål, struktur og sprog i læsingen af teksten. Faglig læsning kræver, at eleven kan anvende effektive forståelsesstrategier i læsningen af fagets tekster Undervisning i, hvordan eleven mest hensigtsmæssigt læser fagets tekster og tilegner sig et godt fagligt ordkendskab, er et fagligt anliggende. Danskfagligt ansvarsområde Ansvarlig faggruppe?

6 Trylledrikkens ’Hvad’: Effektive faglige læse- og skriveprocesser
Før tekstlæsning og skrivning Eleverne skal bruge nyttige strategier og redskaber til at aktivere/få overblik over deres egen viden og tekstens indhold Eleverne skal være bevidste om deres læseformål, så de kan styre læsningen af teksten efter dette. Hvad ved jeg allerede? V Hvad ønsker jeg at vide? Ø Hvad har jeg lært? L

7 Trylledrikkens ’Hvad’: Effektive faglige læse- og skriveprocesser
Undervejs i læse/skriveprocessen Eleverne skal bruge effektive strategier og redskaber til at fastholde, bearbejde og strukturere deres viden. Elevene skal arbejde bevidst og målrettet med faser i den faglige læsning/skrivning og evaluere udbyttet af deres læse- og skrivearbejde.

8 Trylledrikkens ‘hvordan’
Fra noget, eleven kan (en færdighed) til noget, eleven gør (en strategi) Direkte eksplicit undervisning i effektive forståelses- og skrivestrategier (fx i kursusforløb). Eleverne bruger læse- og skrivestrategier i den daglige fagundervisning (tydeliggørelse af strategiernes nytteværdi). Læreren er en positiv rollemodel (synliggørelse af den nødvendige tænkning – modellering af nyttige læse- og skrivestrategier). Særlig støtte til elever med læse- og skrivevanskeligheder (fx via læsevejlederen).

9 Hvordan bliver vi selv ‘masterchefer’?
Implementering af forskningsbaseret viden i praksis

10 Vi må have involveret faglærerne!
Hvad plejer vi at gøre? Ministeriet: Nye trinmål, eksamen og nationale tests i læsning! Kommunen: Læsning i fagene skal skrives ind i skolens læsepolitik! Skolen: Vi får en ekspert ud og holde foredrag om faglig læsning, så kan lærerne ’gå ud og gøre ligeså’! ‘Læsefolket’: Vi giver eleverne et fagligt læsekursus, så ved vi, at de kender nyttige strategier og redskaber. Faglærerne: Vi gør fagundervisningen sjovere, fx bruger noget IT – så skal læsningen nok glide ned hos eleverne! Eleverne: Vi gør det kun, når I siger, at vi skal!

11 Udvikling af elevernes faglige læsefærdigheder
– et tværfagligt skoleprojekt God faglig læseundervisning forudsætter praksisudvikling lokalt på den enkelte skole: Et kursus i faglig læsning sikrer, at eleverne har færdigheder i at bruge effektive forståelses- og hukommelsesredskaber. MEN Faglæreren er den faglige ekspert: hvad skal eleverne lære om faget? Hvilke faglige sammenhænge og informationer skal stå i mindmappet, ordkendskabskortet, eller 2-kolonnenotatet? DERFOR udvikler eleverne kun gode faglige læsefærdigheder, hvis de dagligt ser nytten af forståelsesredskaber og metoder i hverdagens fagundervisning.

12 Faglærere er ikke uddannet til at
at vurdere fagtekstens sproglige og indholdsmæssige sværhedsgrad (ekspertens indforståethed) at medtænke undervisning i læsestrategier og redskaber i fagundervisningen at vise elevernes læsearbejde respekt (fx afsætte tid til at samle op på læsningen og afhjælpe forståelsesproblemer) at modellere brugen af forståelsesstrategier at udvikle bevidsthed om egen læsemåde og egne strategier.

13 Hvordan får vi integreret undervisning i faglige læse-strategier i skolens fagundervisning?
Svar Skolens læsevejleder(e) er det oplagte omdrejningspunkt for praksisudvikling i skolen, når det gælder elevernes arbejde med fagets tekster i fagundervisningen. Det kræver En engageret ledelse, der målrettet sikrer ressourcer (uddannelse og timer) til det tværfaglige samarbejde.

14 Udvikling af gode faglige læsevaner – hvem har ansvaret for hvad?
Læsevejleder Faglærer Hvilke redskaber og strategier skal eleven benytte i læsningen af teksten? Hvad skal eleven lære om faget i teksten? Hvordan skal læreren undervise eleverne i faglig læsning? Hvilke hjælpemidler bør elever og faglærer have til rådighed i undervisningen?

15 Projektets vision Undervisning i faglige læsestrategier er en naturlig, integreret del af skolens fagundervisning. Projektets parter MBU, DLF, DPU og Hvidovre kommune. Projektets undersøgelsesområde Hvordan kan faglærere integrere undervisning i læsestrategier i fagundervisningen? Projektets metoder Praksisudvikling lokalt på den enkelte skole. 2 forskellige metodiske tilgange.

16 Formål, indhold og struktur
Projekt VIS har fokus på læsevejlederen som central ressourceperson i elevernes faglige læseudvikling. Vi uddanner læsevejlederen til at kunne coache kolleger og støtte dem i deres praksisudvikling gennem et 20 timers kursusforløb og en 14 ugers praksisperiode. Læsevejlederprojektet resulterer i en vejledning til læsevejledere om vores erfaringer med arbejdsmetoden og redskaberne.

17 Formål, indhold og struktur
VIS-rutinen har 3 fokusområder: - Fokus på emnet i faget - Fokus på fagets tekster - Fokus på elevernes læreprocesser Projektlærerne uddannes til at planlægge undervisning ved hjælp af VIS-rutinen i en 3 dages workshop, som de efterfølgende gennemfører i en 14 ugers praksisperiode. Historieprojektet resulterer i en vejledning til faglærere om VIS-rutinen, redskaberne og vores erfaringer med denne.

18 God faglig læseundervisning kræver planlægning og koordinering på tværs af faggrupper i grundskolen
Udvikling af gode læserutiner kræver motivation og bevidsthed om nytten ved at bruge forståelsesstrategier før, under og efter tekstlæsningen Eleverne investerer kun energi i tekstlæsningen, hvis vi tydeligt signalerer, at det er vigtigt og kan nytte. Faglærere må derfor være gode rollemodeller for eleverne og vise, hvordan de bør tænke undervejs i opgaveløsningen. Fortsat god arbejdslyst – og held og lykke med trylledrikken!


Download ppt "Hvordan kan vi selv lave trylledrikken?"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google