Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Faglig læsning – en opgave for alle fag…

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Faglig læsning – en opgave for alle fag…"— Præsentationens transcript:

1 Faglig læsning – en opgave for alle fag…
BF januar 2009

2 Hvad er læsning? afkodning x forståelse = læsning Vanskeligheder:
Ordblinde børn. Svage afkodere, men godt ordforråd og viden om verden Vanskeligheder: Kan afkode/læse, men forstår ikke indholdet. Sprogligt svage og begrænset ”viden om verden”

3 Afkodning: Allt fler magsjuka efter utlandsresa
Publicerad 29 januari :42 Uppdaterad 29 januari :51 Allt fler männniskor som kommer hem från utlandssemestern är smittade av olika tarmbakterier. Enligt Smittskyddsinstitutet ökar bl.a. ehec och salmonella bland semesterfirarna. -Thailand är värst med flest antal smittade, men är också ett av våra största resmål, säger Annika Linde, epidemiolog Smittskyddsinstitutet till SVT Rapport. Siffrorna för 2008 är ännu inte slutgiltigt summerade, men Smittskyddsinstitutet kan konstatera en ökning och ska i vår undersöka hur infektionsmönstret har förändrats. Alt for mange af den svage afkoders kognitive ressourcer bliver bundet i afkodningen

4 Læseforståelse: Nej til aborter, porno og fri sex
”Vi katolikker er ikke imod EU som sådan. Men vi er imod, at EU prøver at pådutte os ting som er os fremmede som eutanasi og abort, men også pornografi og fri sex. Den slags skal vi ikke have, så hellere ingen ”union”, siger Marie, 17 år, og ingen af den snes tilstedeværende siger hende imod” (Uddrag af artikel i BT om unge i Irland og deres holdning til EU)

5 God læseforståelse: Læseren kan identificere de enkelte ord i teksten
Læseren kender betydningen af tekstens nøgleord Læseren kan aktivere relevante indre forestillingsbilleder af tekstens emne, som informationen fra teksten kan ”hænges op” på Læseren kan drage følgeslutninger på basis af denne viden(indre forestillingsbilleder) Læseren har en velfungerende arbejdshukommelse Læseren kan udnytte sin viden om teksttyper til at vælge en effektiv læsestrategi til løsningen af læseopgaven Læseren er bevidst om sit formål med at læse teksten og kan styre og regulere sin læsning efter dette mål

6 Nøgleord: Eutanasi: [æutanasi] (eu + gr. Thanatos død) dødslindrende hjælp; medlidenhedsdrab

7 Mål for at arbejde med faglig læsning:
At gøre os undervisere mere bevidste omkring, hvordan vi strukturerer indhold og valg af tekster i forhold til vores undervisning, således at eleverne får mulighed for større udbytte af undervisningen. Altså: læreren skal bistå eleverne i at blive aktive, opsøgende og målrettede i tilegnelsen af relevant information

8 Bevidstgørelse om forskellen mellem faglig læsning og skønlitteratur
At læse for at få viden. Formålet med fagtekster er at informere om faglige begreber og om sammenhænge. Skønlitterær læsning: At læse for at få en god oplevelse. Formålet med skønlitterære tekster er at underholde og måske give indsigt i hvordan andre mennesker tænker

9 Fagteksttyper

10 At klæde eleverne på… ” Hvis man forstår det, man læser, så bliver det inde i ens hjerne. Men hvis man ikke forstår, hvad man læser, så går det bare ind i den ene ende af hjernen og swoosh rigtig hurtigt ud af den anden ende” Jake Schefler, 7. kl.

11 Aktivering af forhåndsviden…
” Ifølge konstruktivistiske teorier om læring, forudsætter tilegnelse af ny viden (at lære sig noget) faktisk, at vi allerede ved noget om det pågældende emne. ” Elisabeth Arnbak ”Faglig læsning – fra læseproces til læreproces” ”Som i alle andre former for læring, så skaber vi mening i det, vi læser, ved at knytte tekstens informationer til det, vi allerede ved om emnet. De fleste tekster, vi læser, rummer informationer om ting, personer og fænomener, der ikke er ganske ukendte for os. Når vi læser, aktiveres skemaer for tekstens informationer og indgår i en indre mental model(et indre forestillingsbillede) af tekstens indhold.” Elisabeth Arnbak ”Faglig læsning – fra læseproces til læreproces”

12 Procesorienteret læsning
Forforståelse: Knager at hænge teksten op på. Læseformål Genre Mindmap VØL-skema Nøgleord Under læsning: Fastholde indhold under læsning Tænk højt Understregning Tag noter Efter læsning: Bearbejde og forstå det læste VØL Giv din viden ny indpakning Og alle de andre gode ting som vi går og laver…..

13 Guide læseren Fra systemet Geografi 7

14 …Guide læseren Får læseren gennem tekstens layout en tydelig rækkefølge for hvordan teksten skal læses? Viser forfatteren om man skal læse informationerne i faktaboksen, før man læser selve teksten? Opfordres læseren til at se på figurer og tabeller, før de læser den løbende tekst?

15 ”Problemet med blandingstekster er, at lærebogsforfatteren ikke forsyner læserne med en ”læsevejledning” til , hvordan de skal læse teksten. Eleverne ved kun sjældent hvilke elementer på siden, der skal læses først, eller om nogle tekststykker er overflødige eller helt centrale for forståelsen af det faglige emne” Elisabeth Arnbak ”Faglig læsning – fra læseproces til læreproces”

16 Fagteksters tilgængelighed…
Lixtal – tekstens sproglige tilgængelighed Mængden af nye fagord og begreber Sætningsstrukturen Disponering af teksten Placering af figurer, tabeller og illustrationer Disponering af informationer og emner Er tekstens faglige niveau tilpasset elevernes forudsætninger? Støtter figurer og illustrationer læserens forståelse af svære ord og begreber

17 Indhold – fagligt læsekursus i 3. klasse:
Fagbogens opbygning Forskel mellem skønlitteratur og faglitteratur Læse små fagbøger og løse opgaver Selv lave fagbøger

18 Indhold - fagligt læsekursus i 6. klasse:
Gennemgang i fagbogens opbygning Øvelser i brug af register og indholdsfortegnelse Arbejde med indholdsforståelse ifht. Faglig tekst brug af forforståelsesskabeloner Arbejde med forskellige læsestrategier og øvelser, hvor strategierne skal anvendes Arbejde med læsning af grafer, faktabokse etc. Selv lave fagbog

19 Indhold – fagligt læsekursus i 8. klasse:
Arbejde med læseforståelse i forhold til fagtekster – forforståelsesstrategier Skærmlæsning og googling Kildekritik Arbejde grafer, tabeller og faktabokse Arbejde med nøgleord og fagbegreber Arbejde med læsestrategier

20 Krav til lærerne i forbindelse med faglig læsning:
At eleverne gives et læseformål på forhånd, så de ved, hvad de skal notere sig i teksten At lærerne bliver gode til at aktivere elevernes forforståelse før læsning og anvender under læsning og efterlæse aktiviteter At lærerne giver eleverne forskellige teknikker til at fastholde indholdet fx notater, nøgleord etc. At lærerne bliver gode til at give eleverne mulighed for at danne sig en mening om stoffet før diskussioner og anvendelse af stoffet. At lærerne anvender indlæst tekst/indscannet tekst, så elever med læsevanskeligheder ikke også bliver elever med forståelsesvanskeligheder(da det oftest IKKE har nogen sammenhæng), måske kunne man endda slå to fluer med et smæk og anvende elevernes interesse for IT, til at lave vidensbanker om forskellige emner på klassehjemmesiderne og stille eleverne opgaver om at melde ind i et kollaborativt univers på siden omkring det emne/tekst, der arbejdes med. Eleverne kan få forskellige opgaver om et emne og at opgaveløsningen lægges ind på siden. Dette giver de svage mulighed for at anvende skrivestøtteprogrammer og de dygtigste kan få krav om at skabe sammenhæng og relation i forhold til andre emner etc.


Download ppt "Faglig læsning – en opgave for alle fag…"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google