Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Fokus: Børn med udfordringer Lisbeth Zornig Andersen Formand for Børnerådet Region Hovedstadens informationsmøde. 1. December 2010.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Fokus: Børn med udfordringer Lisbeth Zornig Andersen Formand for Børnerådet Region Hovedstadens informationsmøde. 1. December 2010."— Præsentationens transcript:

1 Fokus: Børn med udfordringer Lisbeth Zornig Andersen Formand for Børnerådet Region Hovedstadens informationsmøde. 1. December 2010

2 Politisk uafhængigt Formanden Udpeges af ministeren Sekretariatet Består af 7,5 årsværk Årligt budget Ca. 6 mio. kr. Rådgivning Folketinget Ministerier Myndigheder Inddragelse af børn Elektroniske spørgeskemaundersøgelser Ekspertgrupper af børn og unge Stilekonkurrencer Information Ny viden om børns perspektiv Fortaler for børn i den offentlige debat Lisbeth Wilms Mads Roke Clausen Lisbeth Zornig Andersen Per b Christensen Ole Kyed Vibeke Borberg

3 Medlemmerne De 6 medlemmer (pt. 5) vælges efter indstilling af de børnefaglige organisationer. Genudpegede medlemmer Ole Kyed. Psykolog, souschef i Lyngby-Taarbæk Kommunes PPR- rådgivning Nye rådsmedlemmer pr. 1/1-2010 Lisbeth Wilms. Sygeplejerske og sundhedsplejerske. Leder af sundhedsplejen samt Børneterapien, Gentofte Kommune Vibeke Borberg. Ph.d. stipendiat på Juridisk Institut ved Syddansk Universitet. Cand. jur. og advokat (H) Mads Roke Clausen. Adm. direktør i Mødrehjælpen Per B. Christensen. Børne- og Kulturdirektør i Næstved Kommune Børns sundhed Børn med særlige behov Formand Børns kultur og fritidsliv Børns skoleliv Børns retsstilling

4 Frivillige foranstaltninger 2004 Anbringelse af børn og unge, 2006 Anbringelse af børn og unge, 2008 Ophør af anbringelse, 2009 Anbringelse af børn og unge, 2009 Kilde: Ankestyrelsens praksisundersøgelser Nedslag Fejlprocent i kommunal sagsbehandling 32% 50% 64% 93% 83%

5 3 ting skal være på plads 1.Inddragelse af børn 2.Ambitioner på børnenes vegne 3.Gode relationer

6 FN’s Konvention om Barnets Rettigheder Artikel 12 1.Deltagerstaterne skal sikre et barn, der er i stand til at udforme sine egne synspunkter, retten til frit at udtrykke disse synspunkter i alle forhold, der vedrører barnet; barnets synspunkter skal tillægges passende vægt i overensstemmelse med dets alder og modenhed. 2.Med henblik herpå skal barnet især gives mulighed for at udtale sig i enhver behandling ved dømmende myndighed eller forvaltningsmyndighed af sager, der vedrører barnet, enten direkte eller gennem en repræsentant eller et passende organ i overensstemmelse med de i national ret foreskrevne fremgangsmåder. Inddragelse

7 Ambitioner på børnenes vegne Kun 7 % af de anbragte unge bliver studenter imod 32% af alle landets unge i samme alder. Kilde: Anvendt kommunalforskning.

8 Relationer ”Selvfølgelig er det vigtigt for dem at være professionelle i deres job, men det er der altså nogle af dem, som godt kan finde ud af, samtidig med at de involverer sig i vores liv.” Citat Jesper, fra ”Det var en chance jeg fik”

9 Urie Bronfenbrenner: ’In order to develop, a child needs the enduring, irrational involvement of one or more adults in care and joint activity with the child. Question: What do I mean with irrational involvement? Answer: Somebody has to get crazy about that kid!

10 www.boerneraadet.dk


Download ppt "Fokus: Børn med udfordringer Lisbeth Zornig Andersen Formand for Børnerådet Region Hovedstadens informationsmøde. 1. December 2010."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google