Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Orientering fra bestyrelsen vedr. Redningsberedskabets Strukturudvalg

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Orientering fra bestyrelsen vedr. Redningsberedskabets Strukturudvalg"— Præsentationens transcript:

1 Orientering fra bestyrelsen vedr. Redningsberedskabets Strukturudvalg
November 2013 Foreningen af Kommunale Beredskabschefer

2 Redningsberedskabets Strukturudvalg
Kommissorium af 11. oktober 2013: Udvalget får til opgave med udgangspunkt i Deloittes budgetanalyse at udarbejde et konkret oplæg til en grundlæggende strukturændring af det samlede beredskab, der kan påbegyndes implementeret primo 2015.

3 Redningsberedskabets Strukturudvalg
Kommissorium af 11. oktober 2013: Det er forventningen, at der gennem en eventuel strukturreform kan frigøres et tre-cifret millionbeløb inkl. de effektiviseringer fra budgetanalysen gennemført i aftalen om redningsberedskabet i , uden at det får konsekvenser for robustheden af det danske redningsberedskab.

4 Redningsberedskabets Strukturudvalg
Kommissorium af 11. oktober 2013: Udvalgets oplæg til en strukturreform af redningsberedskabet skal foreligge i for-året 2014.

5 Redningsberedskabets Strukturudvalg
Politisk følgegruppe Arbejdsgruppe Referencegruppe Faglige eksperter Sekretariat

6 Redningsberedskabets Strukturudvalg
Strukturudvalget består af: Formand Forsvarsministeriet, Finansministeriet og Beredskabsstyrelsen KL (Eske Groes, Jakob Vedsted Andersen og Jacob Christensen) Økonomi- og Indenrigsministeriet Justitsministeriet Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Foreningen af Kommunale Beredskabschefer (Niels Mørup) HOD Én ekspert med erfaring fra beredskabsområdet og forskningsverdenen UDVALGETS MEDLEMMER Ib Valsborg, udvalgets formand og tidligere departementschef i Indenrigs og Sundhedsministeriet Afdelingschef Kim Jesper Jørgensen, Forsvarsministeriet Kontorchef Pernille Langeberg, Forsvarsministeriet Direktør Henning Thiesen, Beredskabsstyrelsen Underdirektør Flemming Klokager, Beredskabsstyrelsen Underdirektør Henrik Højgaard, Beredskabsstyrelsen Kontorchef Eske Groes, KL Beredskabschef Jakob Vedsted Andersen, KL Beredskabschef Jacob Christensen, KL Beredskabschef Niels Mørup, FKB Kontorchef Jacob Gunnar Nielsen, Finansministeriet Kontorchef Søren Thomsen, Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontorchef Lene Brøndum Jensen, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Fuldmægtig Kristina Ravn, Justitsministeriet Kolonnechef Niels Bonde Jensen, HOD Professor Ole P. Kristensen, ekspert med erfaring fra beredskabsområdet og forskningsverdenen

7 Redningsberedskabets Strukturudvalg
Den politiske følgegruppe består af to repræsentanter fra hvert af forligspartierne.

8 Redningsberedskabets Strukturudvalg
Arbejdsgruppen består af: Sekretariatslederen (formand) Sekretariatet bistået af konsulentvirksomheden Forsvarsministeriet Finansministeriet Beredskabsstyrelsen KL (Michael Andersen, Ole Borch, Søren Sass og Niels Christensen)

9 Redningsberedskabets Strukturudvalg
Referencegruppen er orienteret mod vidensdeling og debat med deltagelse af: Beredskabsstyrelsen Hovedorganisationen af Officerer i Danmark (HOD) Kommunernes Landsforening (KL) Rigspolitiet Dansk Brand- og sikringsteknisk institut (DBI) Sundhedsstyrelsen Dansk Katastrofemedicinsk Selskab Fødevarestyrelsen Folk og Sikkerhed Danske Regioner Centralforeningen for Stampersonel (CS) Forsvarskommandoen Fag og Arbejde - FOA Hjemmeværnskommandoen Fælles Fagligt Forbund - 3F Dansk Meteorologiske Institut (DMI) Beredskabsforbundet FKB (Lars Hviid) Det Offentlige Beredskabspersonales Landsforbund (DOBL) Landsklubben for Deltidsansatte Brandfolk Kommunaldirektørforeningen Ingeniørforeningen (IDA) Sammenslutningen for Virksomhedsberedskab Teknisk Landsforbund (TL) Sønderjysk Frivillige Brandværnsforbund Falck Danmark A/S Brandfolkenes Organisation PRIMO Danmark Djøf

10 Redningsberedskabets Strukturudvalg
De faglige eksperter er: En chef for et statsligt beredskabscenter En ekspert fra det kommunale redningsberedskab med erfaring fra operativ ledelse (Sven Urban Hansen) En ekspert fra politiet med erfaring fra operativ ledelse En repræsentant fra Beredskabsforbundet En repræsentant fra Sønderjysk Frivillige Brandværn En repræsentant fra Landsklubben for Deltidsansatte Brandfolk En ekspert fra Fødevarestyrelsen En ekspert fra Sundhedsstyrelsen En repræsentant fra Falck En repræsentant fra Danske Regioner

11 Redningsberedskabets Strukturudvalg
Sekretariatet består af: Sekretariatsleder fra Forsvarsministeriets departement Finansministeriet Forsvarsministeriet Beredskabsstyrelsen KL (Camilla Nordal Frederiksen) Sekretariatschef Jens Lund, Forsvarsministeriet Morten Bo Rasmussen, Finansministeriet Pernille Skovgaard Pedersen, Forsvarsministeriets departement Peter Kragh, Beredskabsstyrelsen Camilla Nordal Frederiksen, KL

12 Redningsberedskabets Strukturudvalg
FKB er repræsenteret i Strukturudvalget, i arbejdsgruppen, i referencegruppen, i gruppen af faglige eksperter og i sekretariatet. FKB inddrager øvrige medlemmer i en faglig følgegruppe FKB gennemfører chefseminar i januar 2014 og forventeligt i marts 2014.

13 Foreningen af Kommunale Beredskabschefer


Download ppt "Orientering fra bestyrelsen vedr. Redningsberedskabets Strukturudvalg"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google