Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Samarbejde, Læring og Projektstyring

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Samarbejde, Læring og Projektstyring"— Præsentationens transcript:

1 Samarbejde, Læring og Projektstyring
MM7: Procesanalysen og Teamrolle

2 Dagsorden Procesanalysen Analysen Opgave 1: Start på analysen Pause
Formålet Forventninger til P1 Hvordan forløb processen i P1? Projektplanlægning Samarbejdet i gruppen Samarbejdet med vejlederne Analysen Struktur og form Opgave 1: Start på analysen Pause Belbins Teamrolle (opgave 2)

3 Hvorfor Procesanalyse?
Procesanalysen er et værktøj til at styre jeres udvikling af projektarbejdets faglighed: Projektorganisering Kommunikation Samarbejde Projektstyring Projektledelse Faglig udvikling gennem deltagelse i projekter Dokumentation af arbejde og rapportdesign Procesanalysen er jeres dokumentation af jeres færdigheder indenfor delmål 3 (projektarbejdets faglighed).

4 Forventninger to P1 Beskriv først de forventninger I havde til P1.
Samarbejdet i gruppen Samarbejdet med vejlederne Projektplanlægning og projektstyring Læreprocessen

5 Hvordan forløb processen i P1?
I skal beskrive jeres P1 projektproces så detaljeret som muligt. I må gerne komme ind på alle de aspekter I finder relevante. I skal komme ind på følgende områder: Samarbejde i gruppen (herunder organisering, konfliktforebyggelse og konfliktløsning) Samarbejdet med vejlederne Projektplanlægning og projektstyring Læreprocessen (herunder problemorienteringens røde tråd)

6 OBS! Det er vigtigt at I venter med at analysere jeres erfaringer til efter at I er færdig med at beskrive dem!

7 Lidt inspiration… Projektplanlægning
Har alle i gruppen samme opfattelse af hvordan projektplanlægning er? Har I haft en projektleder i gruppen ? Hvorfor/hvorfor ikke? Hvilke opgaver har projektledelsen i jeres projektorganisation (f.eks. tidsplanlægning – ressourcefordeling – uddelegerning af opgaver – motivering – kontakt udadtil – andet) Hvordan er de opgaver organiseret? Hvad er jeres erfaringer med projektplanerne? Hvilke eksperimenterer har I gennemført mht. projektplanlægning og styring ? Hvilke erfaringer har eksperimenterne givet jer? Hvad vil I foreslå til planlægning og styring af et P2 projekt ?

8 Lidt mere inspiration Samarbejde i gruppen
Efter hvilke kriterier fordeler I arbejdsopgaverne mellem jer ? Har I en samarbejdsaftale? Hvorfor/hvorfor ikke? Hvor tit holder i møder? Hvad hvis I kommer for sent/ikke kommer? Hvordan afvikles møderne? (mødeleder, runde om bordet, andet?) Har I talt om jeres forventninger til hinanden ? (motivation, ambitionsniveau, social deltagelse) Hvordan er kommunikationen i jeres gruppe? Er der nogle der taler hele tiden? Aldrig siger noget? Lang til på diskussioner? Hvorfor? Hvilke erfaringer fik I fra SLP gruppe opgaverne (Learning Styles, kommunikationsdiagrammer) ? Hvad har I gjort for at udvikle jeres samarbejde i en positiv retning? Hvilke eksperimenterer har I gennermført i den forbindelse? Hvilke forventninger ahr I til samarbejdet i P2 ? Hvordan skal de blive opfyldt?

9 Og lidt mere…. Samarbejdet med vejlederne
Hvordan forbereder I måder med jeres vejleder? Hvilken type respons ønsker I fra vejlederen? Har I en samarbejdsaftale med jeres vejlederne? Hvilken type vejledning har I modtaget? Var det hvad I ønskede jer? Hvilke eksperimenter har I gennemført for at forbedre samarbejdet med jeres vejlederne? Hvad er jeres erfaringer fra de eksperimenter? Hvilke forventninger vil I stille til jeres vejledere i P2?

10 Analysen Udfra jeres beskrivelse skal I fremhæve hvad I opfatter som henholdsvis gode og dårlige erfaringer. Gode erfaringer: 1. 2. 3. osv. Dårlige erfaringer For hver af de dårlige erfaringer skal I komme med forslag til hvordan I vil håndtere dem anderledes i P2 sådan at e bliver til gode erfaringer.

11 Projektanalysen Samarbejdet i gruppen Organisering Kommunikation
Konfliktforebyggelse/løsning Samarbejdet m. vejlederne Projektplanlægning og projektstyring Læreprocessen

12 Strukturen i P1 procesanalysen
Et forslag: Projektplanlægning Til hver punkt I tager op (f.eks. hvilke opgaver har projektledelsen i jeres projektorganisation?)… Beskriv jeres forventninger til dette punkt Redegør for jeres analyse Gode erfaringer Dårlige erfaringer Forslag til ændringer til de dårlige erfaringer Samarbejde i gruppen Samme struktur Samarbejdet med vejlederen Fylder typisk fra 7-15 sider.

13 Gruppeopgave 1 Beskriv (nogle af ) de forventninger I havde til P1.
Samarbejde i gruppen Samarbejde med vejlederne Projektplanlægning og projektstyring Læreprocessen Beskriv (nogle af) de tilsvarende erfaringer I havde i P1.

14 Belbins rolletest Udfyld spørgeskemaet (Du skal fordele 10
point fra 2 til 4 indenfor hver af de 7 kategorier) STOP – GØR IKKE MERE !

15 A. Organisator (“Slideren”)
Karakteristika: Organisator har en praktisk sans for fornuft og en hel del selvbeherskelse og -disciplin. Han foretrækker systematiseret hårdt arbejde og problemløsning. Funktion: Organisatoren er nyttig i en organisation på grund af sin pålidelighed og tilpasningsevne. Tingene lykkes for ham, fordi han er effektiv og fordi han har sans for, hvad der kan lade sig gøre, og hvad der er relevant.

16 B. Opstarter (“Indpiskeren”)
Karakteristika: Opstarteren er yderst motiveret med et væld af nervøs energi og et stort behov for at nå resultater. Normalt er han aggressiv, udadvendt og med drive. • Funktion: Opstarteren er generelt en god leder, fordi han skaber handling og trives under pres. Han er fremragende til at sætte gang i et team, og han er meget anvendelig i grupper, hvor politiske komplikationer er tilbøjelige til at sinke.

17 C. Koordinator (“chairman/dirigent”)
Karakteristika: Det særegne ved Koordinatoren er hans evne til at få andre til at arbejde frem mod et fælles mål. Modent og tillidsfuldt er han parat til at uddelegere. Funktion: Koordinatoren har det godt, når han har ansvaret for et team af mennesker med forskellige færdigheder og af forskelligt personligt tilsnit. Han yder bedst, når han har at gøre med kolleger på tilsvarende eller næsten tilsvarende niveau frem for at lede yngre medarbejdere.

18 D. Idémand Karakteristika: Idémanden er igangsætter og opfinder ; han kan være yderst kreativ. Kan kaster frø og idéer , hvoraf der skabes større udvikling . Normalt foretrækker han at operere selvstændigt og i nogen afstand af teamets medlemmer, idet han gør brug af sin fantasi og ofte arbejder helt uortodokst. Funktion: Den største gavn af I får man, når der skabes nye forslag - samt ved løsning af komplicerede problemstillinger . Ofte har man brug for I i de første faser af et projekt.

19 E. Kontaktskaber (“forbindelsesofficer”)
Karakteristika: Kontaktskaberen er ofte entusiastisk, hurtigtreagerende og udadvendt. Han er god til at kommunikere med folk både udenfor og indenfor organisationen. Han er den fødte forhandler og er fantastisk god til at udnytte nye muligheder og udvikle kontakter. Funktion: K er god til at udforske og komme med tilbagemeldinger om idéer, udviklinger eller ressourcer udenfor gruppen.

20 F. Analysator (“Kontrollør/kritisk bagstopper”)
Karakteristika: Analysatoren er seriøs , fornuftstænkende med en medfødt immunitet over for det at overbegejstres. Han er langsom til at træffe beslutninger og han foretrækker at tænke over tingene. Funktion: Analysatoren er bedst egnet til at analysere problemer og vurdere idéer og forslag. Han er virkelig god til at veje for og imod forskellige muligheder.

21 G. Formidler (“Gruppesamler/diplomat”)
Karakteristika: Formidleren er det medlem i et team, der giver størst støtte. Han er mild, omgængelig og bekymrer sig for andre. Han viser stor fleksibilitet og tilpasser sig forskellige situationer og personer. Funktion: Formidlerens rolle er at forebygge, at der opstår problemer mellem personerne i et team og således få alle medlemmer i teamet til at bidrage effektivt . Han bryder sig ikke om gnidninger, og han gør sig store anstrengelser for at undgå dem.

22 H. Afslutter Karakteristika: Afslutteren har en udtalt evne til at føre en sag helt igennem med øje for enkelthederne. Funktion: Afslutteren er af uvurderlig betydning, hvor opgaverne kræver stor koncentration og akkuratesse. Han givet et team fornemmelsen af, hvor vigtig en sag er, og han er god til at holde tidsplaner.

23

24 Belbinanalyse Former gruppen tilsammen en cirkel ?
Hvordan kommer den til det ? Hvilke færdigheder vil hver enkelt konkret udvikle hos sig selv ? (Markeringsrunde)

25 Belbins rolletest Overfør svarene fra spørgeskema til svarskemaet
Overfør linie 8 i svarskemaet til skemaet under svarskemaet Overfør herfra til ”Hjulet” på næste side


Download ppt "Samarbejde, Læring og Projektstyring"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google