Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Ledelse af medarbejdere

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Ledelse af medarbejdere"— Præsentationens transcript:

1 Ledelse af medarbejdere
Tandlægen som personaleleder – Nyborg Strand 21. november 2011 Præsentation: HR-konsulent i Ældre- og Handicapforvaltningen siden 2007 – før det personale og HR-konsulent i Rebild/Støvring Kommune. Arbejder med ledelsesudvikling, organisationsudvikling, kompetenceudvikling, NYT: Personprofiler og tests af medarbejdere og ledere gennem Insights Personprofilværktøj Ældre- og Handicapforvaltningen: Ca ansatte heraf over 200 ledere og chefer. Aalborg Kommunes største forvaltning. Varetager alle opgaver om plejehjem/hjemmepleje/sygepleje, madservice, rengøringsservice, genoptræning, ydelser til handicappede – institutioner af alle typer fra lettere handicappede til meget svært handicappede og borgere med psykiske lidelser – herved har vi også samarbejde med Gerds tandpleje i forhold til borgere der skal i tandpleje under særlige vilkår (fuld narkose mv.)!

2 Hvad skal vi igennem? Personaleledelse i en historisk ramme
Hvordan kan vi arbejde med personaleledelse i dag? Hvad siger teorien – og hvad siger praksis? Vi er alle forskellige – hvordan navigerer i den forskellighed? Insights Discovery Personprofilværktøj som forståelsesramme Teori og praksis – GB vil komme meget mere i dybden med sine praktiske erfaringer fra sine mange år som leder.

3 Om personaleledelse… En påstand om personaleledelse:
Det var lidt nemmere i gamle dage…! En lille historie fra Claus Svenstrup om den private tandlæge som var fuldstændig blottet for menneskeforståelse og evner udi personaleledelse – og så de offentlige tandlæger der nok er bedre eller…?

4 Lidt historik… Personaleledelse er et spørgsmål om ”rå arbejdskraft” – Scientific management – fx Henry Ford og samlebåndet og…

5 Lidt historik… Personaleledelse og den menneskelige faktor
Human relations-skolen i 1930-erne udviklet gennem Hawthorne-forsøgene – ledelsesteori i dag hviler fortsat herpå! Human ressource management Personaleledelsen blev koblet med organisation og mål – den blev strategisk! Lige linje fra Human Relations-skolen og frem til anerkendende ledelse – medarbejdere vil anerkendes – det ville de i 1930-erne og det vil de i dag! Organisation Job medarbejder

6 Lidt historik Kulturens betydning for organisationer og ledelse
1980-erne – og blikket for landes og virksomheders forskelligheder Den lærende organisation 1990-erne – organisationer kan lære eller kan de…? Værdibaseret og anerkendende ledelse 2000-erne - ?

7 Et historisk overblik Klassisk organisationsteori: Scientific management - bureaukratiet Human Ressource Management Den lærende organisation Social kapital? 1900 1930 1960 1980 1990 2000 2010 Anerkendende ledelse - det systemiske perspektiv De forskellige trends afløser ikke hinanden, men i langt overvejende grad supplerer de hinanden og føjer nyt/nye perspektiver til kendt viden! Det systemiske perspektiv sætter fokus på relationernes betydning – der er ikke altid en kausal, lineær sammenhæng mellem konkrete handlinger, men derimod interagerer delene i systemet med og mod hinanden hvilket kan medfører utilsigtede hændelser, og dette kan være overraskende, hvis man ikke er det bevidst! Social kapital – egentlig ikke en decideret ledelsesforståelse men snarere konkrete bud på, hvad der kan skabe forudsætninger for gode og effektive organisationer; Samarbejde, Tillid og oplevelse af retfærdighed. Human relation – skolen Organisations-kultur

8 Roller i ledelse To overordnede roller for teamlederen:
Lederen som teamchef Sætter teamets rammer og betingelser ift. omgivelser Kontrollerer og fører tilsyn med arbejdet og resultaterne Sammensætter teamet og justerer bemanding Lederen som teamcoach Agerer understøttende ift. teamets arbejde og teamets læring og udvikling Giver ikke (nødvendigvis) svar, men stiller spørgsmål Men hvordan navigerer jeg mellem rollerne? Som teamchef – ny leder: Afgørende FØRSTE opgave er at få afklaret og defineret sit eget ledelsesrum som leder – hvad må jeg og hvad kan jeg!

9 4R-modellen De 4 R-ere kan hjælpe: Retning – hvor skal vi hen?
Relationer – interaktionen internt i teamet og mellem teamet og omgivelserne? Rammer – hvilken bane spiller vi på? Råderum – spillets kombinationsmuligheder på banen? Retning – det er meget svært at score, hvis vi ikke ved hvor målet er! Relationer – hvordan spiller spillerne sammen og har det med hinanden – og med andre uden for holdet? (Presse, omgivelser, stabe mv.mv.) Rammer – hvilken bane spiller vi på? Udendørs med standardmål, indendørs med bander mv. Råderum – opstilling på banen og hvilke kombinationsmuligheder har vi med vores spillermateriale?

10 4R-modellen i teamledelse
Retning – mål og opgaver Teamcoach Teamchef Rammer – lovgrundlag, opgaveløsning, ressourcetildeling mv. Råderum – ansvar og beslutninger Som teamcoach: Hjælper/coacher teamet med at afklare sit råderum og sammen med teamet definere retning og understøtte relationer (både interne og eksterne til andre aktører) Relationer – synergi i opgaveløsningen

11 Persontyper og ledelse
Vi er alle forskellige – og skal behandles derefter… ”Behandl andre som DE selv vil behandles…” Og hvordan kan vi så gøre det som mennesker og ledere? Insights Discovery og Jungs typologier af persontyper Introverte og ekstroverte Tænkende og følende Intuition og sansning Tænketyper: Træffer beslutninger på en logisk/analytisk måde og foretrækker objektivitet og upartiskhed Føletyper: Træffer beslutninger udfra overvejelse om, hvad beslutningen får på andre og interesserer sig derved ved de menneskelige aspekter og sammenhænge Intuition: Foretrækker at se på muligheder i sager – benytter sig af den sjette sans for at se ikke-objektive fakta/relationer – fra helheder til enkeltdele Sansning: Foretrækker at se på aktualiteter – hvad foreligger konkret i en given sag og slutter sig derfra til en konklusion – fra enkeltdele til helheder

12 Insights Discovery og persontyper
Alle mennesker indeholder 4 farver: Blå – den indadvendte analyserende type Rød – den udadvendte beslutsomme type Gul – den udadvendte impulsive type Grøn – den indadvendte type med fokus på menneskelige relationer Men vi har farverne i forskelligt omfang… Vores dominerende farve har også en skyggeside – vi har en ”god og en dårlig dag”! Evt. gennemfør skuespillet Bilferien med den blå, røde, gule og grønne

13 Vil I med på en bilferie? Den blå energi: Alt er planlagt og vi afviger ikke fra planen! Den røde energi: Vi har en plan og vi skal nå det mål FØRST! Særligt før naboen, og det skal gå stærkt! Den gule energi: Vi har ingen plan men tager tingene fuldstændig som det kommer – også passene som vi ikke kan finde! Så oplever vi nok noget spændende undervejs! Den grønne energi: Bare vi har en god ferie ALLE-sammen, hvor vi får mulighed for at stresse af i forhold til hverdagen og være sammen med hinanden! © Andrew Lothian, Insights, Dundee, Scotland, All rights reserved. INSIGHTS, INSIGHTS DISCOVERY and INSIGHTS WHEEL are registered Trade Marks.

14 Insights’ fire farveenergier
© Andrew Lothian, Insights, Dundee, Scotland, All rights reserved. INSIGHTS, INSIGHTS DISCOVERY and INSIGHTS WHEEL are registered Trade Marks.

15 Insights’ fire farveenergier
På en dårlig dag… © Andrew Lothian, Insights, Dundee, Scotland, All rights reserved. INSIGHTS, INSIGHTS DISCOVERY and INSIGHTS WHEEL are registered Trade Marks.

16 Kommunikation med de ”blå”
Den ”blå” medarbejder foretrækker: Formel, forretningsmæssig atmosfære At kommunikere med selvstændige personer, der fokuserer på Opgaven At mødes om Opgaven Strategier for at kommunikere med de ”blå”: Stil spørgsmål for at blive klogere på hvor tvivlen kan ligge Undgå at presse på for en hurtig beslutning Vær forberedt på tid til at tænke over tingene

17 Kommunikation med de ”grønne”
Den ”grønne” medarbejder: Foretrækker andre stilfærdige og venlige menneskers selskab Foretrækker dem der viser ægte kærlighed og oprigtighed Er bange for at blive udnyttet Strategier for at kommunikere med de ”grønne”: Tavshed betyder ikke nødvendigvis accept Prøv ikke at presse en afgørelse frem Forvent ikke et entusiastisk svar

18 Kommunikation med de ”gule”
Den ”gule” medarbejder: Foretrækker mennesker der ligner dem selv Er som regel åbne, udadvendte, venlige og entusiastiske Elsker sidespring og personlige anekdoter Strategier for at kommunikere med de ”gule”: Gå i dybden efter skjulte forbehold Præsenter sagen levende Forvent ikke total oprigtighed (kan være bange for at såre dine følelser)

19 Kommunikation med de ”røde”
Den ”røde” medarbejder: Foretrækker et forretningsmæssigt miljø Bryder sig ikke om at spilde tiden Foretrækker at styre begivenhedernes gang Strategier for kommunikation med de ”røde”: Bed medarbejderen om at sammenfatter sine forbehold Mød modstand med direkte spørgsmål om problemer og behov Forvent ikke total enighed selv efter de har besluttet sig

20 Identificering af persontyperne som ledere
Den blå leder Den røde leder Evt. lade dem drøfte i grupperne hvilken ledertype de mener de selv er Den grønne leder Den gule leder

21 Yderligere inspiration


Download ppt "Ledelse af medarbejdere"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google