Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

BEHANDLING I HJEMMET? - Seminar om patientinvolvering inden for hjemmedialyse ONSDAG D. 6. JUNI 2012 KL. 14.00 – 17.00 Hele forhistorien til hvorfor.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "BEHANDLING I HJEMMET? - Seminar om patientinvolvering inden for hjemmedialyse ONSDAG D. 6. JUNI 2012 KL. 14.00 – 17.00 Hele forhistorien til hvorfor."— Præsentationens transcript:

1 BEHANDLING I HJEMMET? - Seminar om patientinvolvering inden for hjemmedialyse ONSDAG D. 6. JUNI KL – 17.00 Hele forhistorien til hvorfor vi er samlet her i dag og skal arbejde med Medarbejderdreven Innovation tager sit udgangspunkt i arbejdet med patientforløbsbeskrivelserne som begyndte i Fra start var Mette Okholm og Lotte de gennemgående på at beskrive den organisatoriske og faglige kvalitet. Dette arbejde indbragte afdelingen Regionens kvalitetspris i Ved efterfølgende møde med bl.a. udviklingschef Kurt Petersen var der et ønske om at arbejde med den patientoplevede kvalitet. Der var villighed til at anvende nogle af de mange midler fra kvalitetsprisen på dette ”projekt”, men Kurt var opdateret på CSI (center for sundhedsinnovation) var ved at blive etableret, og satte Mette og Lotte i kontakt med de rette personer til at få søgt økonomi til det projekt som blev til IPI, Innovativ patientinddragelses projektet som fra begyndelsen hed Bruger dreven - og Medarbejderdreven innovation.

2 Center for Sundhedsinnovation Hvorfor og hvem?
Formål Strategisk satsning fra Region Hovedstaden udbreder systematisk og konkret innovation på regionens hospitaler – brugerdreven innovation og skaber værdi ved tværfagtligt samarbejde mellem hospitaler, erhvervsliv og forskning. Tager imod idéer fra medarbejderne. Målgruppe Medarbejdere på hospitalerne – særligt ledelser, læger og sygeplejersker (og til gavn for patienterne) 2

3 Center for Sundhedsinnovation’s 2 hovedopgaver:
Vi iværksætter store innovationsprojekter med udgangspunkt i udfordringer på hospitalerne og med brugerinvolvering som fokus OBS! Finansiering til projekter søger vi hos eksterne fonde Vi rådgiver og underviser medarbejdere på hospitalerne i brugerdreven innovation/innovationsledelse Workshops, Temadage, Lederkonferencer m.v. Vi rådgiver og koordinerer ift. ABT-fonden 3

4 Hvem er vi, og hvordan er vi organiseret?
Styregruppe på højt niveau bestående af hospitalsdirektører og vicedirektører fra Region H. hospitaler samt koncerndirektør Kim Høgh Advisory Board bestående af ledere fra virksomheder og organisationer, der arbejder innovativt Tværfagligt innovationsteam på 10 medarbejdere: cand. merc., antropolog, designingeniører, lægesekretær, m.fl.

5 Sundheds- innovation er ikke bare produkter…
Innovation kan både ske inden for nye teknologier, nye services, nye koncepter, organisationsformer og kulturforandring. = skal skabe værdi 5

6 Dagens Program 14.00 – 14.15 Introduktion til dagen v/Center for Sundhedsinnovation 14.15 – 14.35 At være patient i eget hjem - patientvideo fra Hillerød Hospital og oplæg Oplæg v/Sven Gerner Nielsen, Nyreforeningen 14.35 – 14.55 Hjemmedialyse - det tværsektorielle samarbejde Oplæg v/Sygeplejerske Karin Lomholdt, Skejby Sygehus og v/hjemmesygeplejerske Bibi Kronborg, Horsens Kommune 14.55 – 15.15 Hjemmedialyse - MTV resultater af klinisk kvalitet og patientsikkerhed Oplæg v/overlæge Henrik Daugaard, Hillerød Hospital 15.15 – 15.35 Økonomien i hjemmebehandling - hvem betaler regningen? Oplæg v/Anders Svenning, DRG kontoret, Statens Serum Institut 15.35 – 16.45 Barrierer for øget hjemmedialyse - deltagerne arbejder i grupper og præsenterer for panel af 4 ledelsesrepræsentanter (hospitalsdirektører, forvaltningsdirektører mfl.), der forholder sig til barrierer og fremtidige perspektiver for øget hjemmedialyse. Øvelse faciliteret v/Center for Sundhedsinnovation 16.45 – 17.00 Afrunding og Tak for i dag (med sandwich) v/Center for Sundhedsinnovation

7 Panel Janne Elsborg, Hospitalsdirektør, Bispebjerg Hospital
Bo Feldt-Rasmussen, Klinikchef, professor, dr.med., Rigshospitalet Abdominalcentret, Nefrologisk Klinik Lisbeth Nielsen, Kontorchef, Danske Regioner, Kontor for Kvalitetsudvikling og Sundheds-it. Kommunesamarbejde Inge Kristensen, Udvikling-og kvalitetschef, Region Hovedstaden, Koncern Planlægning og Udvikling,

8 Opgave 1: Nutidens udfordringer
Diskutere og samle op omkring udfordringer ved finansiering af hjemmedialyse? a) i kommunen b) på hospitalet Prøv at tænke på de konkrete opgaver og de udfordringer der lægges op til! Lægges på gruppebord

9 Opgave 2: Fremtidens løsninger
Diskutere og samle op omkring løsninger ved finansiering af hjemmedialyse? a) i kommunen b) på hospitalet Prøv at tænke mere langsigtet: - hvad vil skabe mere værdi for a) kommunen b) hospitalet ? Hvad skal der til for at realisere idéen ? Lægges på gruppebord

10 Barrierer for øget hjemmedialyse
Udfordringer / problemer Løsninger / idéer Realisering af idéen Kommune Hospital Facilitator udfylder skema på A1 planche for at samle op omkring diskussionen rundt om bordet Skemaet er printet på A1 til hver gruppe


Download ppt "BEHANDLING I HJEMMET? - Seminar om patientinvolvering inden for hjemmedialyse ONSDAG D. 6. JUNI 2012 KL. 14.00 – 17.00 Hele forhistorien til hvorfor."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google