Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Hvad er det der sker, når der ingenting sker?

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Hvad er det der sker, når der ingenting sker?"— Præsentationens transcript:

1 Hvad er det der sker, når der ingenting sker?
Fra projekt til drift. KvEAP Henrik Rander/UCC

2 ? Drift & udvikling Oplagt udviklingsform - strategi hensigtsmæssig
Driftsorganisation ? Udviklingsorganisation Oplagt udviklingsform strategi hensigtsmæssig Klassisk dilemma hvordan skabes forankring? Fra projekt til drift. KvEAP Henrik Rander/UCC

3 Fra projekt til drift. KvEAP 22.10.09. Henrik Rander/UCC
Driftens logik Udviklingslogikken Effektiv adfærd byggende på rutine og fastlagte regler og procedurer Der er ikke afsat tid til læring Problemløsning gennem justering af givne regler og instruktioner Stabilitet og sikkerhed Læring retter sig mod beherskelse af procedurer og rutiner Refleksion Læring er bevidst iscenesat Eksperimenter og risikovillighed Accept af usikkerhed og fejl når der eksperimenteres Udviklingsorienteret læring Patienten skal tilses/imødekommes/behandles Daglig drift/hverdag skal hænge sammen Organisationskulturelle dimensioner tilgodeses Regler og retningslinier overholdes Økonomiske hensyn Ideen om kvalitetsudvikling i fokus Undersøgelse og afprøvning Drevet af nysgerrighed og personlige motiv at blive klogere/udvikle kvalitet Fri for driftsanvar Økonomisk bevilling/fri for indtjeningsforpligtelse Fra projekt til drift. KvEAP Henrik Rander/UCC

4 Fra projekt til drift. KvEAP 22.10.09. Henrik Rander/UCC
barrierer Forståelse – mening Forstyrrelse af fastlagte måder (modstand mod læring) Kultur og organisation Tid og ressourcer Fra projekt til drift. KvEAP Henrik Rander/UCC

5 Fra projekt til drift. KvEAP 22.10.09. Henrik Rander/UCC
Forståelse og mening Ideen skal begribes, hensigten være forståelig Deltagere skal koble sig på hensigt og indhold Deltagere skal kunne se eller danne mening Fra projekt til drift. KvEAP Henrik Rander/UCC

6 Læring som upassende forstyrrelse
tilføjende læring forandrende læring - adfærdsændring ! Fra projekt til drift. KvEAP Henrik Rander/UCC

7 Organisationskultur Uformelle relationer
Det udefra synlige Uformelle relationer Ledelsespraksis – tydelighed/klare roller/målsætninger Hvordan kommunikeres? Indforståede praksisser Tavs viden Fra projekt til drift. KvEAP Henrik Rander/UCC

8 Fra projekt til drift. KvEAP 22.10.09. Henrik Rander/UCC
Tid og rum I sidste ende prioriteringsspørgsmål om nye praksisser skal indarbejdes Rammer fastsættes og tydeliggøres i tid og rum handling refleksion evaluering mhp. forankring Fra projekt til drift. KvEAP Henrik Rander/UCC

9 Model: praksisfællesskaber
læring praksis identitet mening

10 Fra projekt til drift. KvEAP 22.10.09. Henrik Rander/UCC
program velkomst programmet oplæg: Hvad er det der sker, når der ingenting sker? fortælling fra et konkret projekt – fra skepsis til tilslutning overgang til workshops workshops organiseret pba. tre forskellige projekter fællesgørelse af erfaringer drøftelse i konsulent- og funktionsgrupper: hvilke implikationer har refleksionerne ift. vores konsulentpraksis kort plenumpræsentation afslutning Fra projekt til drift. KvEAP Henrik Rander/UCC

11 Fra projekt til drift. KvEAP 22.10.09. Henrik Rander/UCC
Målsætning: At skabe opmærksomhed på hvilke barrierer, som gør sig gældende i mellem udviklingsarbejdet og en forankring af udviklingsarbejdets resultater At bibringe en forståelse hos involverede projektaktører for hvilke mekanismer, der virker som barrierer At præsentere redskaber til at overkomme disse barrierer Fra projekt til drift. KvEAP Henrik Rander/UCC


Download ppt "Hvad er det der sker, når der ingenting sker?"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google