Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

FORSIDE FARVESKIFT Skift farve i supergrafikken ved at gå til Designfanen i topmenuen og vælg anden farve. VELKOMMEN TEMADAG DEN 27 FEBRUAR. GOD KVALITET.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "FORSIDE FARVESKIFT Skift farve i supergrafikken ved at gå til Designfanen i topmenuen og vælg anden farve. VELKOMMEN TEMADAG DEN 27 FEBRUAR. GOD KVALITET."— Præsentationens transcript:

1 FORSIDE FARVESKIFT Skift farve i supergrafikken ved at gå til Designfanen i topmenuen og vælg anden farve. VELKOMMEN TEMADAG DEN 27 FEBRUAR. GOD KVALITET I DEN KLINISKE SYGEPLEJERSKEUDDANNELSE – HVORDAN SIKRER VI DET I EN OMSTILLINGSTID.

2 INDHOLDSSIDE MED PUNKTOPSTILLING Tekst med Punktopstilling PUNKTOPSTILLING For at skifte til Underoverskrift i Fed tekst tryk fire gange på denne knap i topmenuen For at komme tilbage til de forskellige bulletdesign tryk på denne knap i topmenuen FORMÅL MED DAGEN At give inspiration til udarbejde uddannelsespolitik inden for eget område. At drøfte udarbejdelse af uddannelsespolitikker, -strategi og –vilkår. At få forståelse for og inspiration til nye muligheder for uddannelse Fokus på gode studieforløb med henblik på at de studerende gennemfører uddannelsen. 2

3 INDHOLDSSIDE MED PUNKTOPSTILLING Tekst med Punktopstilling PUNKTOPSTILLING For at skifte til Underoverskrift i Fed tekst tryk fire gange på denne knap i topmenuen For at komme tilbage til de forskellige bulletdesign tryk på denne knap i topmenuen UDDANNELSESPOLITIK I REGION MIDTJYLLAND 3 Der findes i dag politikker fra de gamle amter. Forhåndsaftaler omkring vilkår Strategi på efter- videre uddannelse Der er ingen fælles aftale i Region Midtjylland

4 INDHOLDSSIDE MED PUNKTOPSTILLING Tekst med Punktopstilling PUNKTOPSTILLING For at skifte til Underoverskrift i Fed tekst tryk fire gange på denne knap i topmenuen For at komme tilbage til de forskellige bulletdesign tryk på denne knap i topmenuen UDDANNELSESPOLITIK SET I ET ORGANISATORISK PERSPEKTIV Perspektiver : -Sundhedsvæsenet er under stærk forandring -Stor reduktion i antal af sengepladser (28% medicinske senge) -Nye super sygehuse -Antal af studiepladser vil blive reduceret – såfremt der ikke tænkes nyt -Kommunernes rolle får større betydning i forhold til uddannelse -Kravene til de nyuddannede er blevet større -Øgning i antal kronikere - Rehabilitering -Fremsynsrapporten/uddannelsesreform – betyder det ny uddannelse ? -”Udvalg for kvalitet og relevans i de videregående uddannelser”. 4

5 FORSIDE FARVESKIFT Skift farve i supergrafikken ved at gå til Designfanen i topmenuen og vælg anden farve. EN STÆRK SYGEPLEJERSKEUDDANNELSE FUNDAMENTET FOR DEN NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKE DSR´S ANBEFALINGER.

6 INDHOLDSSIDE MED PUNKTOPSTILLING Tekst med Punktopstilling PUNKTOPSTILLING For at skifte til Underoverskrift i Fed tekst tryk fire gange på denne knap i topmenuen For at komme tilbage til de forskellige bulletdesign tryk på denne knap i topmenuen VÆRDIER FOR ANBEFALINGERNE 6

7 INDHOLDSSIDE MED PUNKTOPSTILLING Tekst med Punktopstilling PUNKTOPSTILLING For at skifte til Underoverskrift i Fed tekst tryk fire gange på denne knap i topmenuen For at komme tilbage til de forskellige bulletdesign tryk på denne knap i topmenuen 1. SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SKAL RUSTE DEN KOMMENDE SYGEPLEJERSKE TIL AT VÆRE EN KOMPETENT UDØVER AF PROFESSIONEN Sygeplejerskeuddannelsen skal ruste den studerende til at være en kompetent kliniker Ændrede krav til sygeplejersker kræver faglige kompetencer på et højt fagligt niveau på alle niveauer. Udviklingen af fag og kompetencer starter på sygeplejerskeuddannelsen og forsætter hele arbejdslivet, livslang læring 7

8 INDHOLDSSIDE MED PUNKTOPSTILLING Tekst med Punktopstilling PUNKTOPSTILLING For at skifte til Underoverskrift i Fed tekst tryk fire gange på denne knap i topmenuen For at komme tilbage til de forskellige bulletdesign tryk på denne knap i topmenuen DEN KOMPETENTE KLINIKER… 8 EvidensViden Patient- perspektiv Etik Indsigt Tvær- professionelt samarbejde Kliniske kompetencer Forsknings- forståelse Støtte Omstillings- parat

9 INDHOLDSSIDE MED PUNKTOPSTILLING Tekst med Punktopstilling PUNKTOPSTILLING For at skifte til Underoverskrift i Fed tekst tryk fire gange på denne knap i topmenuen For at komme tilbage til de forskellige bulletdesign tryk på denne knap i topmenuen 2. SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SKAL GIVE BREDE KOMPETENCER PÅ ET HØJT NIVEAU OG KVALIFICERE TIL EN MANGFOLDIGHED AF KARRIEREMULIGHEDER En uddannelse med fagligt indhold, der sikrer brede kompetencer – en forudsætning for fleksibilitet ifht. opgavevaretagelse og mobilitet på arbejdsmarkedet Der skal kunne bygges oven på uddannelsen alt efter stilling, funktion og karriereudvikling – derfor vigtigt at uddannelsen danner basis for efterfølgende specialisering og videreuddannelse 9

10 INDHOLDSSIDE MED PUNKTOPSTILLING Tekst med Punktopstilling PUNKTOPSTILLING For at skifte til Underoverskrift i Fed tekst tryk fire gange på denne knap i topmenuen For at komme tilbage til de forskellige bulletdesign tryk på denne knap i topmenuen 3. SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SKAL VÆRE PÅ BACHELORNIVEAU OG HAVE EN STÆRK KOBLING MELLEM TEORI OG PRAKSIS En styrke at uddannelsen indeholder både teoretisk og klinisk uddannelse – skal bevares og styrkes gennem øget kobling mellem teori og praksis Praksisrummet er centralt i de studerendes læring – undervisning i klinikken skal ske, hvor patient/borger er Teori og praksis kan kobles i ”det tredje læringsrum” med tid til læring og refleksion Udvikling af viden om læring af sygepleje, skal sikre så gode undervisningsrammer som muligt. 10

11 INDHOLDSSIDE MED PUNKTOPSTILLING Tekst med Punktopstilling PUNKTOPSTILLING For at skifte til Underoverskrift i Fed tekst tryk fire gange på denne knap i topmenuen For at komme tilbage til de forskellige bulletdesign tryk på denne knap i topmenuen 4.SYGEPLEJERSKEUDDANNELSENS VIDENSGRUNDLAG SKAL VÆRE FORSKNINGS- BASERET OG PROFESSIONSBASERET Uddannelsen skal være anerkendt for analytisk og refleksiv tilgang til håndtering af komplekse problemstillinger og udøvelse af evidensbaseret klinisk praksis Undervisere skal have solid forståelse for og erfaring med forsknings- og udviklingsarbejde, samt klinisk erfaring Der skal sikres permanente forsknings- og udviklingsmidler til uddannelsesinstitutionerne Forskning skal initieres med fokus på styrkelse af undervisningsindhold, tilrettelæggelse af grunduddannelse, efter- og videreuddannelser. Inddragelse af de studerende, hvor det er muligt 11

12 INDHOLDSSIDE MED PUNKTOPSTILLING Tekst med Punktopstilling PUNKTOPSTILLING For at skifte til Underoverskrift i Fed tekst tryk fire gange på denne knap i topmenuen For at komme tilbage til de forskellige bulletdesign tryk på denne knap i topmenuen 5. SYGEPLEJERSKESTUDERENDE SKAL UDFORDRES I TRYGGE RAMMER Uddannelse med mulighed for at dyrke og styrke talenter og særlige interesser. Skal være tilgængeligt for alle, der vil yde en ekstra indsats Grundig introduktion og forventningsafstemning til, hvad det vil sige at være studerende i klinikken Studerende skal have stor indflydelse på tilrettelæggelsen af deres uddannelse De kliniske vejledere skal udfordre de studerendes teori og praksiskunnen 12

13 INDHOLDSSIDE MED PUNKTOPSTILLING Tekst med Punktopstilling PUNKTOPSTILLING For at skifte til Underoverskrift i Fed tekst tryk fire gange på denne knap i topmenuen For at komme tilbage til de forskellige bulletdesign tryk på denne knap i topmenuen 6. SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SKAL BIDRAGE TIL INNOVATION OG UDVIKLING AF KLINIKKEN Skærpe de studerendes bevidsthed om at udfordre eksisterende praksisser og rutiner, så de kan bidrage til innovation af sygeplejen og sundhedsvæsenet Nyuddannede sygeplejersker skal have gode tekniske kompetencer, handlekraft og forståelse Klinikken skal understøtte udvikling og innovation og give plads til ny viden fra studerende og nyuddannede 13

14 INDHOLDSSIDE MED PUNKTOPSTILLING Tekst med Punktopstilling PUNKTOPSTILLING For at skifte til Underoverskrift i Fed tekst tryk fire gange på denne knap i topmenuen For at komme tilbage til de forskellige bulletdesign tryk på denne knap i topmenuen 7. UNDERVISERE OG VEJLEDERE PÅ PROFESSIONSHØJSKOLERNE OG I KLINIKKEN SKAL HAVE ET HØJT FAGLIGT NIVEAU OG INDGÅ I ET LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Undervisere på professionshøjskoler samt vejledere og uddannelsesansvarlige i klinikken skal have et højt fagligt niveau, der understøtter de øgede krav til nyuddannedes kompetencer Kliniske vejledere og uddannelsesansvarlige skal have en pædagogisk og faglig uddannelse på master/kandidatniveau Undervisere og vejledere skal have solidt indblik i alle dele af uddannelsen. 14

15 INDHOLDSSIDE MED PUNKTOPSTILLING Tekst med Punktopstilling PUNKTOPSTILLING For at skifte til Underoverskrift i Fed tekst tryk fire gange på denne knap i topmenuen For at komme tilbage til de forskellige bulletdesign tryk på denne knap i topmenuen 8. UDDANNELSEN SKAL SIKRES GODE VILKÅR OG RAMMER PÅ PROFESSIONS- HØJSKOLER OG I KLINIKKEN Nytænkning af de økonomiske vilkår for professionshøjskoler og klinik Midler til sikring af høj kvalitet i uddannelsen, samt til udvikling af sygeplejerskeuddannelse, efter- og videreuddannelse og forskningsarbejde Anerkendelse af uddannelse som en kerneydelse i klinikken Arbejdsmiljø har betydning for kvaliteten af læring og udvikling af professionsidentitet De kliniske vejlederes vilkår skal være ledelsesforankret 15

16 INDHOLDSSIDE MED PUNKTOPSTILLING Tekst med Punktopstilling PUNKTOPSTILLING For at skifte til Underoverskrift i Fed tekst tryk fire gange på denne knap i topmenuen For at komme tilbage til de forskellige bulletdesign tryk på denne knap i topmenuen 9. DET SKAL VÆRE ATTRAKTIVT AT VÆRE ET KLINISK UDDANNELSESSTED Kvaliteten i den kliniske uddannelse skal være høj fagligt niveau. Nytænkning af tilrettelæggelsen af den kliniske uddannelse Indførsel af refusionstaxameter Økonomisk incitament Flere værktøjer til sikring af kvalitet og indhold Nytænkning af klinisk undervisning og nye praktikformer på tværs af sektorerne. 16

17 INDHOLDSSIDE MED PUNKTOPSTILLING Tekst med Punktopstilling PUNKTOPSTILLING For at skifte til Underoverskrift i Fed tekst tryk fire gange på denne knap i topmenuen For at komme tilbage til de forskellige bulletdesign tryk på denne knap i topmenuen 10. KVALITETSSIKRING SKAL OMFATTE HELE UDDANNELSEN Løbende evaluering og kvalitetssikring af uddannelse både på professionshøjskolerne og i klinikken Skriftlige evalueringer fra de studerende Indførsel af systematiske procedurer Årlig godkendelse af kliniske uddannelsessteder 17

18 INDHOLDSSIDE MED PUNKTOPSTILLING Tekst med Punktopstilling PUNKTOPSTILLING For at skifte til Underoverskrift i Fed tekst tryk fire gange på denne knap i topmenuen For at komme tilbage til de forskellige bulletdesign tryk på denne knap i topmenuen 11. UDDANNELSEN SKAL GENNEMFØRES OG UDVIKLES GENNEM PARTNERSKABER, SAMARBEJDE OG DIALOG Kollektivt ansvar at nå målene - kræver prioriteret ledelsesfokus både på uddannelsesinstitutionerne og i klinikken Styrkelse af partnerskaber på tværs Inddragelse af uddannelsesudvalg ved udvikling Tættere og forpligtende bånd mellem professionshøjskoler og universiteter og klinik. Inddragelse af relevante interessenter Udvikling og ændringer i uddannelsens indhold, form og tilrettelæggelse på baggrund af viden, behov og undersøgelser, samt forsøg i afgrænsede dele af uddannelsen Vigtigt at værne om det gode i uddannelsen 18

19 INDHOLDSSIDE MED PUNKTOPSTILLING Tekst med Punktopstilling PUNKTOPSTILLING For at skifte til Underoverskrift i Fed tekst tryk fire gange på denne knap i topmenuen For at komme tilbage til de forskellige bulletdesign tryk på denne knap i topmenuen UDDANNELSESPOLITISK OPLÆG – KVALITET I FREMTIDENS SUNDHEDSUDDANNELSER 19

20 INDHOLDSSIDE MED PUNKTOPSTILLING Tekst med Punktopstilling PUNKTOPSTILLING For at skifte til Underoverskrift i Fed tekst tryk fire gange på denne knap i topmenuen For at komme tilbage til de forskellige bulletdesign tryk på denne knap i topmenuen KL´S NYESTE UDSPIL 20 Next Practice Udvikling af det nære sundhedsvæsen Gennem bedre sundhedsuddannelser

21 FORSIDE FARVESKIFT Skift farve i supergrafikken ved at gå til Designfanen i topmenuen og vælg anden farve. KLINISK VEJLEDNING PÅ SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN - EN UNDERSØGELSE BLANDT VEJLEDERE I REGIONERNE Et samarbejde mellem Danske Regioner og Dansk Sygeplejeråd Gennemført i foråret 2013

22 INDHOLDSSIDE MED PUNKTOPSTILLING Tekst med Punktopstilling PUNKTOPSTILLING For at skifte til Underoverskrift i Fed tekst tryk fire gange på denne knap i topmenuen For at komme tilbage til de forskellige bulletdesign tryk på denne knap i topmenuen GOD KLINISK VEJLEDNING Vejledernes egne eksempler på god klinisk vejledning: Tværsektorielt patientforløb Refleksionsforum Studenterfokuseret læring Tværprofessionel problemløsning Case-baseret vejledning Rollespil Øvelse i patientkontakt Kompetencekort Quiz 22

23 INDHOLDSSIDE MED PUNKTOPSTILLING Tekst med Punktopstilling PUNKTOPSTILLING For at skifte til Underoverskrift i Fed tekst tryk fire gange på denne knap i topmenuen For at komme tilbage til de forskellige bulletdesign tryk på denne knap i topmenuen STRATEGI FOR UDDANNELSESINDSATSEN Formål : Udvikling af uddannelsesindsatsen overfor de studerende Sikre godt læringsmiljø og gode uddannelsesforløb Attraktive uddannelser af høj kvalitet At uddannelse er en prioriteret opgave At studerende uddannes, så de besidder de faglige og personlige kompetencer, der kræves for at kunne varetage sygeplejerskens kerneopgaver. at kan rekruttere kvalificerede medarbejdere (sikre velfærden) At sikre gode vilkår for de kliniske vejledere. 23

24 BLANK 24

25 1. NIVEAU: Overskrift Arial Bold 2. NIVEAU: Brødtekst Arial Reg For at skifte fra Bold til Regular; klik på denne knap i topmenuen For at skifte tilbage klik på denne knap i topmenuen INDHOLDSSIDE MED TEKST SPØRGSMÅL TIL GRUPPEDRØFTELSE Strategier for hvordan uddannelse af studerende tilrettelægges  Hvordan kan der skabes ensartede vilkår for kliniske vejledere og uddannelsesansvarlige ? kom med input !  Hvilke nye muligheder kan sættes i spil?  Tværgående uddannelsesforløb – er det en mulighed? 25


Download ppt "FORSIDE FARVESKIFT Skift farve i supergrafikken ved at gå til Designfanen i topmenuen og vælg anden farve. VELKOMMEN TEMADAG DEN 27 FEBRUAR. GOD KVALITET."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google