Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Teknologi og samfund Den teknologiske udvikling 1 Samfundsudviklingen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Teknologi og samfund Den teknologiske udvikling 1 Samfundsudviklingen"— Præsentationens transcript:

1 Teknologi og samfund Den teknologiske udvikling 1 Samfundsudviklingen
Hvad er kapitalisme Teknologisk udvikling 2 Konsekvenser for mennesket Globalisering og teknologi Virksomhedens kapitalelementer Økonomisering Teknologiens årsager og konsekvenser Politik Kultur Teknologi

2 Den teknologiske udvikling 1
Det traditionelle samfund: Erfaringsbaseret udvikling Det moderne samfund: Industrisamfundets masseproduktion (kapitalisme) Det senmoderne samfund: Adskillelse af tid og rum via teknologi

3 Samfundsudvikling Skift i den dominerende produktionsmåde
Landbrugssamfundet Industrisamfundet Informationssamfundet

4 Hvad er kapitalisme? De før-kapitalistiske samfund: bytteøkonomi
Bytteøkonomien bryder sammen pga. stigende kompleksitet og specialisering Kapitalismens centrale kendetegn: penge og konkurrence Priser bestemmes af udbud og efterspørgsel

5 Teknologisk udvikling 2
Samfund og teknologi – hvad påvirker hvad? Eksempel: Hospitaler – forskning i nye behandlingsformer og teknologi Interesser: Menneskets individuelle liv, samfundets behov for arbejdskraft og medicinalfirmaernes behov for at tjene penge Kommunistiske styre i Sovjet versus frie markedskræfter Teknologi-udvikling fastsat udelukkende af politikere Teknologi-udvikling for at blive på markedet Behov for innovation

6 Konsekvenser for mennesket?
Al ny teknologi har konsekvenser for mennesket Positive: Forbedring af livsbetingelser – højere levealder Negative: forurening, mulighed for usund livsstil, ulykker osv. Avanceret masseproduktion af øl gør øl billigt og flere kan derfor drikke mere. Er det en negativ eller positiv konsekvens af teknologiudvikling?

7 Globalisering og teknologi
Nye vilkår for international konkurrence Avancerede teknologier spredes til alle verdens dele Maskiner kan betjenes hurtigt og nemt Lønninger lavere i andre lande DK beholder højteknologi – udvikling, salg og service Adskillelse af tid og rum Tidligere handlede vi sammen => internationalisering Nu: netværksproduktion, opsplitning af produktionen og outsourcing => globalisering

8 Virksomhedens kapitalelementer

9 Økonomisering Økonomisering med arbejdskraften
Økonomisering med maskiner, værktøjer og bygninger Økonomisering med materialerne

10 Teknologiens årsager og konsekvenser

11 Politik Den politiske styring af staten her betydning for teknologiudviklingen pga.: Statens efterspørgsel af teknologi Staten varetager nødvendige men ikke profitable samfundsfunktioner Via finansiering af universiteter og anden offentlig forskning Statens varetagelse af hele uddannelsessystemet hvorved almene, tekniske og sociale kvalifikationer indlæres og udvikles Økonomiske virkemidler Forbud og påbud

12 Kultur Konklusionen er, at meget afvigende og forskellige teknologier, som kan løse det samme problem ofte eksisterer side om side i lang tid. Fx biler

13 Teknologi Teknik og teknologi Teknik Organisation & kultur Viden
Produkt


Download ppt "Teknologi og samfund Den teknologiske udvikling 1 Samfundsudviklingen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google