Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Generelt om skræddersyede Arbejdsrum og integration

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Generelt om skræddersyede Arbejdsrum og integration"— Præsentationens transcript:

1 Generelt om skræddersyede Arbejdsrum og integration
V. Ole Windeløv

2 Overskrifter Skræddersyede arbejdsrum
Hvordan sikres den daglige drift ? Hvordan bliver det lettere at synkronisere med administrative systemer ? Hvordan kan vi integrere til de øvrige online systemer?

3 Hvad kan man med arbejdsrummet
Arbejdsrummet er en god måde at præsentere undervisningsforløb og de tilknyttede ressourcer. Det er et stort arbejde at lave et godt arbejdsrum. - Derfor er det en fordel hvis man kan trække på etablerede ressourcer. I dag kan man i ElevIntra eksportere og importere selve arbejdsrummet og de tilhørende ressourcer individuelt, men de er ikke kædet sammen. Det kræver en del arbejde at sammenkæde det hele til det færdige arbejdsrum

4 Hvad indeholder et online arbejdsrum
Et online arbejdsrum kan indeholde en række ressourcer der direkte integreres i SkoleIntra. Man får udover selve arbejdsrummet mulighed for at få oprettet tilhørende: Multiple-Choice opgave Spørgeskema Logbog Samlemappe Dagbog

5 Hvem har interesse i at lave dem?
Forlag og andre der levere online eller boglige materialer kan have fordel af muligheden. De har ofte behov for at man kan integrerer det med lærerens egne materialer Man kan undgå at lave redundante systemer til aflevering etc. Men bruge de muligheder der er i SkoleIntra. .

6 Eksempler med udgangspunkt i EMU
SkoleIntra har finansieret at EMU´s redaktører kan lave en række arbejdsrum, der kan eksemplificere mulighederne. Vi håber at det vil blive fulgt op af lignende initiativer fra forlag og interesseorganisationer. Indholdet i arbejdsrummene kan laves af de enkelte redaktører ved brug af et vilkårligt SkoleIntra site. Publiceringen kræver lidt ekstra arbejde

7 Hvordan ser et online arbejdsrum ud?
Eksempler der bliver online tilgængelige: Gyldendal Forskerland Globetrekking SkoleIntra - EMU Galathea English - American English Astrid Lindgren Autokennzeichen

8 Hvordan ser et online arbejdsrum ud?

9 Metoden Krav til indholdet
De enkelte redaktører har lavet arbejdsrum med diverse ressourcer og en lille beskrivelse. Det eneste de skal være opmærksomme på er at de filer, der ligger i mapperne ikke direkte kan overføres. Hvis de fungerer som statiske ressourcer kan de kan placeres som ressourcer på nettet Hvis den lærer der bruger arbejdsrummet skal kunne redigerer filerne, skal de gøres tilgængelige som en zip fil der kan importeres manuelt

10 Metoden Gem ressourcerne
Redaktørerne gemmer og fremsender de enkelte elementer som zip filer: Arbejdsrummet inkl. Dokumentmappe Multiple-Choice Spørgeskema Logbog Samlemappe layout Samlemappens indhold Dagbog Derefter er redaktørens arbejde færdigt.

11 Metoden Resultatet Vi sammensætter nu alle ressourcerne til en:
En xml fil der kan hentes ind i ElevIntra. En central hjemmeside, der indeholder materiale man henviser til Potentielt vil vi supplere med en central hjemmeside, der indeholder ressourcerne som zip filer

12 Vejledning findes på En vejledning til at lave arbejdsrum findes på: Et eksempel på en xml fil findes på:

13 Hvordan sikres den daglige drift ?
Vi har haft et uheld, der har betydet at driften af SkoleIntra i perioder har været ustabil på nogle skoler. Uheldet har været vanskeligt at håndtere. Systemerne kom op igen, men det ramte de filer, der var i gang med at blive ændret på det givne tidspunkt. Det betød at det var svært at vurdere omfanget og spore fejlene. De fejlbehæftede databaser medførte at systemet generelt blev belastet.

14 Hvad gør vi? Omfanget og karakteren af disse uheld har gjort at vores supportorganisation ikke altid tilstrækkelig hurtigt har kunne honorer de begrundede ønsker om hjælp. Vi har sat en række initiativer i gang, der vil forbedre denne situation. Vi har oprettet et hold af specialister, der arbejder på at rette op på tingene og forebygge lignende situationer i fremtiden. Det primære fokus er at få rettet alle databaser så de kører uden problemer. Det betyder at det i nogle tilfælde tager længere tid før de sidste data er genetableret.

15 Morgenåbning og kontrol
Hver nat lukkes vores servere ned for at sikre at der kan tages backup og for at kunne starte dagen på en frisk. En medarbejder kontrollerer hverdage mellem 6 og 7 at alt kør og supporten åbner kl. 7 for telefonisk henvendelse For at gøre supporten bedre, beder vi om at det kun er de nøglepersoner der fungerer som administratorer der kontakter os.

16 Supporten har fået adgang til en række værktøjer på de enkelte sites.
Skolerne kan give supporten midlertidig adgang uden at skulle aflevere koder. Dette gøres under punktet Admin -> Adgangskoder -> Adgang for UNI-C Support

17 Interaktion med administrative systemer ?
Vi har et godt samarbejde med især KMD og Tabulex omkring: Overførsel af data til UNI-login brugeradministrationen Videreførelse af disse data til SkoleIntra Etablering af UNI-login i administrative hjælpesystemer Integration med administrative hjælpesystemer

18 Udvikling i import-funktionen KMD og Tabulex
SkoleIntra +brugerid mm. UNI-Login Import I dag Manuel import af både brugerid og KMD data. KMD Elev Tabulex SkoleIntra + brugerid mm. UNI-Login Import Fase 1 - Foråret Automatisk overførsel til UNI-login - import Eksporten sker manuelt fra UNI-login KMD Elev Tabulex SkoleIntra + brugerid mm. UNI-Login Import Fase 2 - Efteråret Data blive direkte tilgængelige for sites på web-hotellet.

19 Hjælp til oprulning af klasser
I forbindelse med oprulningen af klasser til det nye skoleår er der mange ting at tage hånd om. UNI-C etablerer et specielt hold af folk, der kan vejlede skolerne i forbindelse med eksport af data fra UNI-login og oprulning af klasser Udvalgte skoler vil indgå i et testforløb og der vil blive oprettet en vejledningskonference i Skolekom.

20 Integration til de øvrige online systemer?
Elevplaner fra Microværkstedet tænkes integreret via en side, der kan vise relevante elevplaner samt en forespørgsel, der gør at vi på den enkelte elev kan vise et link til Microværkstedets elevplaner. Elevplaner fra Malling Beck som en ressource i SkoleIntra’s Elevplan’s editor Dvs. at vi på linje med andre elevers elevplaner her kan få vist den enkelte elevs elevplan fra Elevplan.nu og klippe indholdet over i SkoleIntra.

21 Hvad kan vi bruge SMS beskeder til?
Det kan potentielt bruges ved timeændringer, beskeder til medarbejdere, elever og forældre De centrale systemer er under etablering, og vi forventer at kunne teste systemet på udvalgte skoler efter sommerferien. Der vil blive tale om et særligt abonnement, der inkluderer et antal årlige beskeder, samt afregningen for yderligere forbrug.


Download ppt "Generelt om skræddersyede Arbejdsrum og integration"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google