Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

’Pårørende Empowerment’ Sundhedsfagligt Forum torsdag den 30. maj 2013

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "’Pårørende Empowerment’ Sundhedsfagligt Forum torsdag den 30. maj 2013"— Præsentationens transcript:

1 ’Pårørende Empowerment’ Sundhedsfagligt Forum torsdag den 30. maj 2013
Enhed for Patientsikkerhed Elisabeth Brøgger Jensen

2 En utilsigtet hændelse
De pårørende kan/skal: vente – hvor? hjælpe – hvordan? være der – hvor længe? … og er de velkommen?

3 ’Pårørende Empowerment’
Har du været pårørende til en af dine nærmeste, der var syg? var du velkommen? forhindrede du fejl?

4 Indhold Introduktion Metodiske tilgange De små skridt – eksempler
muligheder og begrænsninger De små skridt – eksempler Diskussion

5 Introduktion Det er nødvendig at inkludere, at (også) pårørende er aktive medspillere, fordi: de handler (som græsrodsbevægelser?) de er med hele vejen i et forløb enestuer i de nye sygehuse giver plads til pårørende

6 Introduktion Hvilket toilet skal de pårørende benytte? (renlighedsideologier)

7 Metodiske tilgange Naturvidenskab -> positivisme, kritisk rationalisme Humanistisk videnskab -> hermenuetik, strukturalisme Samfundsvidenskab -> kritisk teori, strukturalisme

8 Forskningsprojekt Hypotese: Patienter, der har adgang til haver udskrives hurtigere Data: Blodtryk, smertebehandling, indlæggelsesdage Resultat: Forklare, forudsige Kilde: Ulrich.Roger S. Health Benefits of Gardens in Hospitals (2002)

9 Forskningsprojekt / forslag
Patienters og pårørendes beskrivelse af deres forløb eller oplevelse af en utilsigtet hændelse Data: Kvalitative udsagn Resultat: Fortolke, forstå Metode: Interview af patient og pårørende i kerneårsagsanalyser

10 Forskningsprojekt / forslag
Pårørende og professionelle – hvilken mening og betydning tillægger de relationen til hinanden? Data: Scenarier Resultat: Fremkalde, forandre Metode: Feltstudier

11 De små skridt Er ’forbudt skilte’ fjernet?
Er der ryddeligt og æstetisk? Hilser personalet på pårørende med håndtryk og øjenkontakt? Er der en stol til de pårørende? Må de pårørende være med? Må de pårørende være der over tid?

12 Fjern bricolage!

13 Skab orden og overblik

14 Diskussion

15 Kilder – ikke udtømmende!
Pubmed Institute for Health Care Improvement Institute for Family-Centered Care Fagtidsskrifter Pårørende rapporter til DPSD Enhed for Brugerundersøgelser Center for kvalitet Dansk Selskab for Patientsikkerhed Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen

16 Konklusion ’Pårørende Empowerment’ er et nyt felt, der kunne blive genstandsfelt for (yderligere) forskning i Danmark - inden da: Gå de små skridt! Metodisk: Vægt på kultur og dermed valg af metoder, der fremkalder relationer, mening og betydning

17 TAK!


Download ppt "’Pårørende Empowerment’ Sundhedsfagligt Forum torsdag den 30. maj 2013"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google