Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

”A review of CASE research methods”. Optik: ”Forskningsmetode” og ”forskningens formål” Redegørelse for forskningsmetoder og –formålene Klassifikationsskema.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "”A review of CASE research methods”. Optik: ”Forskningsmetode” og ”forskningens formål” Redegørelse for forskningsmetoder og –formålene Klassifikationsskema."— Præsentationens transcript:

1 ”A review of CASE research methods”

2 Optik: ”Forskningsmetode” og ”forskningens formål” Redegørelse for forskningsmetoder og –formålene Klassifikationsskema m. to dimensioner

3 Forskningsmetoder MetodeFordeleUlemper Case studyMeget realistiske scenarierDyr, tidskrævende, begrænsede muligheder for gentagelse af hændelsesforløb, lav kontrol FeltstudierRealistiske scenarier, gentagelse af hændelsesforløb, mere kontrol Kræver mere af omgivelserne end case study AktionsforskningFørstehånds indtryk, forskeren er ikke fremmed overfor deltagerne Manglende objektivitet LaboratiorieeksperimenterGode muligheder for gentagelse af hændelsesforløb, høj kontrol Lav generaliserbarhed, urealistisk Field surveysIkke komplekse, mulighed for store mængde empiri Tager ikke højde for kontekst Applied researchMålorienteret, giver frit spil for forskerens udfoldelse Løsninger ikke nødvendigvis elegante, generaliserbare eller kontekstuafhængige Grundlæggende forskningIngen krav til løsning, løsning af nye problemer Dyr og langsommelig Normative writingsVideregiver førstehåndsviden, lægger til grund for videre forskning Intet teoretisk fundament, subjektivt

4 Forskningsformål Forståelse

5 Forskningsformål Forståelse Udvikling

6 Forskningsformål Forståelse Udvikling Videreudvikling

7 Forskningsformål Forståelse Udvikling Videreudvikling Evaluering

8 Forskningsformål Forståelse Udvikling Videreudvikling Evaluering Beskrivelse

9 Klassifikationsskema Forskningsmetode Formål CaseFeltLabAktionSurveyAppliedGrundlæg- gende NormativeTotal Forståelse44 (10 %) Udvikling1515 (37,5 %) Videreudvi kling 33 (7,5 %) Evaluering41319 (22,5 %) Beskrivelse189 (22,5 %) Total4 (10 %)0 (0 %)1 (2,5 %)0 (0 %)3 (7,5 %)19 (47,5 %)0 (0 %)13 (32,5 %)40

10 Implicitte (problematiske) antagelser 1. antagelse: CASE foretrækkes fremfor alternativer

11 Implicitte (problematiske) antagelser 1. antagelse: CASE foretrækkes fremfor alternativer 2. antagelse: Forskere ved hvad CASE burde gøre

12 Implicitte (problematiske) antagelser 1. antagelse: CASE foretrækkes fremfor alternativer 2. antagelse: Forskere ved hvad CASE burde gøre 3. antagelse: Udviklingsprocessen betyder intet

13 ”A review of CASE research methods” Wynekoop og Congers pointe: Hvis alle forskningsmetoder er nødvendige at benytte for at kunne bruge CASE korrekt, hvorfor er applied research og normative writings så fremherskende?!

14 ”A review of CASE research methods” Svar: Denne form for forskning er lettest at udføre!


Download ppt "”A review of CASE research methods”. Optik: ”Forskningsmetode” og ”forskningens formål” Redegørelse for forskningsmetoder og –formålene Klassifikationsskema."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google