Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

1 FM4 Feltstudier og etnografi – Lars Michael Kjeldskov, J. and Stage, J. (2003) The Process of Developing a Mobile Device for Communication in a Safety-Critical.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "1 FM4 Feltstudier og etnografi – Lars Michael Kjeldskov, J. and Stage, J. (2003) The Process of Developing a Mobile Device for Communication in a Safety-Critical."— Præsentationens transcript:

1 1 FM4 Feltstudier og etnografi – Lars Michael Kjeldskov, J. and Stage, J. (2003) The Process of Developing a Mobile Device for Communication in a Safety-Critical Domain

2 2 Disposition Introduktion Motivation Fremgangsmåde Resultater Forskningsmetode(r) Styrker og svagheder

3 3 Introduktion The Process of Developing a Mobile Device for Communication in a Safety-Critical Domain –Af: Kjeldskov & Stage –Til: 9. IFIP (International Federation for Information Processing) HCI-konference, September ’03, Zürich –Om: Udviklingen af håndholdt PDA-system til containerskibe

4 4 Motivation Formål: løse eksisterende kommunikationsproblemer, vedrørende håndtering af store containerskibe i havne (I kender historien!) Udvikling af sikkerheds-kritiske systemer til samarbejds-opgaver –”a computer electronic or electromechanical system whose failure cause injury or death to human beings.” Eksempler på sikkerheds-kritiske systemer der fejlede: –British Midland i 1989: 46 døde pga. fejlagtig nedlukning af motor i Boing 737. Og Three Mile Island i 1979: atom-kraftværk, radioaktiv damp slap ud i atmosfæren, en hel by evakueret. Det handler om at forhindre ”farlige situationer” i at ske ved at designe bedre brugergrænseflader!

5 5 Fremgangsmåde Overordnet metode: OOA&D Fokus i det kommende bliver på ”hvordan”, frem for ”hvad”!

6 6 Fremgangsmåde Analyse af anvendelses- området på baggrund af dokumentation af: –”Kvalitative beskrivelser” –Video af containerskibe der ligger til og fra kaj –Lyd fra VHF-radioen mellem broen og mandskabet Identificerede kommunikationsproblemer: lydkvalitet, sprogbarrier, broen som flaskehals mm.

7 7 Fremgangsmåde Analyse af problemområdet: –Interview og video -> aktører –Transskription -> objekter Klassediagram og tilstandsdiagram (Design og implementering)

8 8 Fremgangsmåde Evaluering 1 –Heuristisk inspektion i Usability Lab’et 3 eksperter 1 time Efterfølgende diskussion og fælles fejl-liste 27 usabilityproblemer 10 mandetimer

9 9 Fremgangsmåde Evaluering 2 –Tænke-højt test (Simuleret kontekst) i skibssimulator –3 hold á 2 officerer –Observeret, filmet og interviewet efterfølgende. –22 usabilityproblemer –40 mandetimer

10 10 Resultater Løsning på kommunikations- problemerne: erstat verbal komm. med prædefinerede tekstbeskeder. Styring af PDA (systemet) vha. fem- vejs-tast! Usability-”sammenligning”: 43 unikke problemer, hvoraf 68% blev identificeret af eksperterne men af disse blev kun 22% genkendt af brugerne.

11 11 Forskningsmetode(r) Analyse: Feltstudier –Styrker: Naturlige omgivelser, replikerbar –Svagheder: Besværlig dataindsamling, ukendt objektivitet (sample bias) Evaluering: Laboratorieeksperimenter –Styrker: Kontrol med variabler, replikerbar –Svagheder: Begrænset realisme, ukendt generaliserbarhed Kilde: Kjeldskov, J. and Graham, C. (2003) A Review of Mobile HCI Research Methods

12 12 Styrker og svagheder Analyse –Analyse af anvendelses- og problemområdet i naturlige omgivelser (+) –Manglende (metodisk) beskrivelse af feltstudiet. (pga. besværlig dataindsamling jf. forsknings-metoden?) (-) –(Hvad kan vi andre lære af den anvendte metode? (-)) Evaluering –Effektiv ekspertevaluering (+) –Er det samme prototype der evalueres på? (-) –Typen af fejl er unuanceret! (fra kritisk til kosmetisk) (-) –Hvorfor ikke også evaluere i felten? (Prototype. Ja ok – Rune, ud i jolle med PDA, og lig til land!)

13 13 Styrker og svagheder OOA&D-specifikt: –(Hvor er det rige billede?) –Fokus på struktur (klassediagram) og adfærd (tilstandsdiagram). (+) –Men hvad med brug (brugsmønstre og navigationsdiagram)? (-) Kunne ”brugs-problemet” med anvendeligheden af systemet og i særdeleshed fem-vejs-knappen (i al slags vind og vejr) være undgået herved?

14 14 Tak! (Sally Maersk, sidst set d. 15. oktober ’06, kl. 18.00 på koordinaterne: N 20°18', E 132°30' )N 20°18', E 132°30'


Download ppt "1 FM4 Feltstudier og etnografi – Lars Michael Kjeldskov, J. and Stage, J. (2003) The Process of Developing a Mobile Device for Communication in a Safety-Critical."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google