Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Strukturelle niveauer

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Strukturelle niveauer"— Præsentationens transcript:

1 Strukturelle niveauer
DG+JL bl.a. står for udarbejdelse af de halvårlige konjunkturvurderinger+2020-fremskrivninger til Vismændene. Værktøjet er SMEC (makroøkonometrisk model med off.fin. ganske detaljeret, model ala ADAM og MONA). De seneste år har vi arbejdet en del med at fastlægge og anvende strukturelle niveauer. Langt de fleste strukturelle variabler og mellemfristede sigtelinjer er dog fastlagt ”uden for modellen”. Vi arbejder frem mod at få indarbejdet flere strukturelle niveauer, fx for kapitalapparat (investeringer), privat forbrug og eksport. PLAN: 1) indoktrinere om, at strukturelle niveauer er vigtige, 2) Forklare kort, hvordan vi i DØRS beregner strukturelt BNP (fokus på timeproduktivitet), 3) Hvad arbejder vi frem i mod med SMEC-udvikling… MEN intet om pengepolitik ;-) Dorte Grinderslev & Jesper Linaa

2 Strukturelle niveauer er relevant for:
Konjunkturvurdering Overophedning eller krise? Hvor meget vækst kommer de kommende år “af sig selv” ved konjunkturnormalisering? Offentlige finanser Strukturel saldo (bottom-up) Finanspolitisk anbefaling Holdbarhed Beregnes i DØR med DREAM efter 2020 (strukturelt forløb) Udviklingen i strukturel beskæftigelse er central for holdbarheden

3 Beregning af strukturelt BNP i DØR
Realt BNP dekomponeres med nedenstående ligning Strukturelt niveau for hver komponent bestemmes Sammenvejer private byerhverv og resten af økonomien med udglattede BVT-vægte HP-filter på faktisk Estimerer konj.- følsomhed på aldersfordelte bestands- og erhvervsfrekvenser Kalman-filter baseret på lønrelation HP-filter på faktisk HP-filter på faktisk Produktions-funktionstilgang

4 Strukturel timeproduktivitet i private byerhverv
BVT i private byerhverv antages produceret med en Cobb-Douglas-produktionsfunktion med konstant lønkvote α = 0.65 Fastlægger trendmæssig udvikling i TFP (A*) Fastlægger trendmæssig udvikling i K/L-forhold Potentiel produktion (Y*) baseres på faktisk K, trendmæssig TFP og strukturel beskæftigelse Underliggende, trendmæssig produktion (YTR) baseres på trendmæssigt K/L-forhold, trendmæssig TFP og strukturel beskæftigelse

5 Udviklingsarbejde: Strukturelle niveauer i SMEC
Strukturelle niveauer for (næsten…) alt indarbejdes i SMEC tilsat kortsigtsdynamik (konjunktur) og tilpasningsdynamik (fejlkorrektion) Udbuddet (på lang sigt) er givet af strukturel beskæftigelse og produktivitet Efterspørgselsniveauer for givne danske produktionspriser Løn- og prisniveau skal sikre tilpasning til strukturelt produktionsniveau (reallønnen er bestemt af produktiviteten) Giver os modelkonsistente mellemfristede sigtelinjer Input i bottom-up beregning af strukturel saldo

6 Produktionsfunktion Pt. i SMEC fastlægges ønsket kapitalapparat K* ud fra produktion og faktorpriser i år dvs. der skelnes ikke mellem midlertidige og strukturelle ændringer Vi vil fremover kunne oplyse producenten (=modellen) om det langsigtede niveau for kapitalapparatet Så mindskes tendensen til, at producenten (=modellen) “overinvesterer” ved en midlertidig stigning i efterspørgslen 1. Midlertidigt højere BNP i udlandet: Øget efterspørgsel øger investeringerne i erhvervene for at nå op på ”optimalt” K givet den ny efterspørgsel, men når den midlertidige efterspørgsel falder bort igen, står de med et for højt K. 2. Strukturel stigning i arbejdsudbud: Initialt øges ledigheden, efterspørgsel falder -> ”optimalt” K falder (forkert!). Lav ledighed reducerer lønstigning -> KE forbedres -> efterspørgsel øges -> ”optimalt” K øges

7 Og hvad så nu? Opstille langsigtssammenhænge for givne priser for alle efterspørgselskomponenter Mindre strukturel model (som input til SMEC)? Forskellig reaktion på midlertidige og permanente (strukturelle) ændringer Kan forhåbentlig både dæmpe svingningerne og øge tilpasningshastigheden i modellen Kan man (uden at indføre egentlig fremadskuende adfærd) give virksomhederne/forbrugerne i modellen besked om fremtidige strukturelle ændringer – så de kan starte tilpasningen tidligere?


Download ppt "Strukturelle niveauer"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google