Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Transportable elementer

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Transportable elementer"— Præsentationens transcript:

1 Transportable elementer
PHD-indledning af Tobias Mourier

2 Revers transskription
Centralt dogme: DNA → RNA → Protein RNA kan fungere som et informations-oplagrende molekyle => Oprindelig RNA-verden Revers transskription har stået for transitionen til DNA: RNA → DNA RT

3 Transportable elementer
Koder for RT: Non-LTR’s LTR’s Retrovira Hepadnavira Caulimovira Telomeraser Gruppe II introns Mauriceville mt-plasmider Bakterielle retrons Andre elementer: SINEs DNA transposoner

4 RT-kodende 1 Non-LTRs: 5-8 kb med 1-2 ORFs ÷ extrakromosomalt DNA
Findes i alle ældre eukaryote slægter LINEs er den humane udgave = ~ 20% af genomet LTRs: 5-9 kb omgivet af LTRs I cytoplasmaet dannes partikler, hvori revers transskription finder sted. Tilbage til kernen og indsættes

5 RT-kodende 2 Retrovira Overførsel mlm værter pga env
Stor lighed med LTRs HERVs (endogen virus) udgør ~ 8 % af humant genom Hepadnavira ÷ integration i værtens kromosomer Revers transskription er primet af et protein Caulimovira 8,2 kb transskribt revers transskriberes via en tRNA primer

6 RT-kodende 3 Telomeraser Syntetiserer telomerisk DNA
Forlænger kromosomarme => mister ikke længde Gruppe II introns Selv-splejsende i RNA Få er mobile => minder om retroelementer Mauriceville mt-plasmid Én ORF som koder protein med RT-aktivitet mRNA virker også som tRNA (CCA-ende) Bakterielle retrons Koder for RT => DNA/RNA struktur RT menes oprindelig i M. xanthus Anderledes i E. coli => Opstået flere gange

7 Andre elementer SINEs ~500 bp ÷ ORFs ÷ selvstyrende
Udbredelse: bruger non-LTRs maskineri Afledt af tRNA (oftest) DNA transposoner Koder transposase og indeholder ITRs Fjernet fra genome + genindsat vha. transposase Sjældent replikativ transposition Ikke set aktivt i det humane genom

8 Evolutionen af RTs - og deres elementer
RRPs menes at være oprindelige pga. RNA-world (RNA → RNA) Sammenligning med RTs viser stor similaritet Telomerase dateres før non-LTRs RRPs som udgruppe

9 Udgangspunkt: proka-ryoter er oprindeligt
Foreslår telomerase udviklet fra non-LTRs Modsigelser i de to træer => udgruppen er altafgørende for udslaget Prokaryotisk RT som udgruppe

10 Forsøgsresultater 1998: Forsøg viser vertikal overførsel af retrotransportable elementer 1999: Non-LTRs viser lighed med ovenstående forsøg => kan udelukke horisontal overførsel af non-LTRs og fordelingen af dem kan dermed fortælle om alder 1999: Forsøg viser sekvens-specifitet som oprindeligt (REL-endo) hos non-LTRs

11 LTR-elementers opståen
1997: En oprindelig DDE-sekvens udvikledes til class II (DNA) element og inkorporeredes senere i en oprindelig non-LTR Ovenstående + LTRs medførte LTR-elementer Adskillelse af transskription og translation i eukaryoter taler for selektion for selvudbredelse Derfor er selektionen ikke sket i eubakterier

12 Prokaryoter/Eukaryoter - hvad er oprindeligt?
Mest udbredt at prokaryoter er det oprindelige 1974: Prokaryoter er den afledte, hvor stort set alle gentagende (overflødige) sekvenser er udryddet 1999: Proteiner overtager ribozymers funktion => organismer hvor lignende funktioner udføres af henholdsvis ribozymer og proteiner, er ribozymet den oprindelige (RNA-world)

13 Usikkerheds-faktorer
Forskel i substitutionsrate mellem retrotransposable elementer og telomeraser => ÷ direkte sammenligning Retrotransposable elementer menes at have kunne udveksle eller tilkomme domæner => måske overflytning af RT-domæner imellem elementer => træer skal læses med forsigtighed

14 Priming (5 mekanismer) RRP oprindelig ifølge RNA-world => skal repræsentere den oprindelige replikation Self-priming – RRP’s + Mauriceville plasmider => oprindelig iblandt RT’s Foreslået udvikling (1999): Self-priming → tRNA priming → andre priming mekanismer

15 Priming - fortsat Priming mekanismer samles i klynger
RRP som udgruppe Priming mekanismer samles i klynger - men stemmer ikke overens med tidligere forsøgsresultater Foreslår at protein-priming og dermed Hepadnavira er direkte efter RRP’s

16 Priming - fortsat Mauriceville primer på flere måder. Hvis en tidlig RT repræsenteres => let at tilegne sig bedre metoder 1999: Foreslår at retrotransportable elementer er levn fra oprindelige replikations mekanismer, da DNA-syntese i dag er påbegyndt med RNA-priming ELLER… moderne duplex DNA genomer er retrovira i stort målestok

17 Retrotransportable elementers effekt på genomet
A. Direkte effekt, som skyldes indsættelse af elementet Tilstedeværelsen af flere homologe genome regioner (rekombination) Indsættelse af heterologt revers transskribt (pseudogener) Ikke-indsatte revers transkripter (bakterielle retrons) Funktioner som er udviklet, som et forsvar mod transpositioner

18 A. –direkte indsættelse
Tilfælde inkluderer regulerende roller som f.eks.promotorer, eller transkribtionelle enhancers og silencers LINE’s er involveret i reparation af DSB’s, men ved ikke ved hvilken mekanisme => kan være selvisk - Er ved forsøg set, at ved missense mutationer i EN domænet, sætter de sig stadig ind i genomet

19 B. –flere homologe genome regioner
Transposition vil føre til homologe sekvenser i non-homologe regioner => ved rekombination sker kromosomale rearrangementer Er blevet foreslået nødvendig for at undslippe stasis (1997) Er foreslået at inducere ændringer i morfologisk og antomisk konstante organismer => forklaring på relativ pludselig divergens af arter (2002)

20 C. –heterologt revers transskribt
Transkribt, som ikke stammer fra elementet som revers transkriberer, sættes sommetider ind i genomet => • ÷ introns • tab af upstream reguleringssystem Alu-medieret tab af exon (SINE): Pga. RT Alu Exon-tab

21 C. –heterologt revers transskribt
Søger links mellem neurale processer og retrotransposition - Størstedelen af G-protein-koblede receptorer er uden introns og sandsynligvis retrogener Numts (mtPseudogener): - RNA-baseret transfer ville kræve RT => Revers transkribtion er måske involveret i styrkelsen af symbiosen mellem mitochondrie og vært

22 D. – ikke-indsat revers transskribt
Intron-tab ved rekombination mellem revers transskriberet cDNA og det tilsvarende gen (gær) - Evt. selektion for kort generationstid og dermed små genomer (pga. diverse habitater) Intron-tab Ser ingen skævhed i intronplacering i flercellede eukaryoter => processen spiller ingen stor rolle hos disse

23 D. – ikke-indsat revers transskribt
Prokaryotiske RT-gener er single-copy gener => taler for positiv selektion for en specifik funktion relateret til msDNA Bakterielle retrons mulige funktion: Mismatch repair proteiner binder det mutagene msDNA => fjernes fra andre mismatch (hjælper evolution ved stress) Inducible mutators

24 E. –forsvar mod transpositioner
Genomets forsvars hypotese: Der er en begrænsning på, hvor mange gener en organisme kan regulere uden der opstår forstyrrelser imellem forskellige transskribter = transcriptional noise 1. Kromatin dannelse 2. Genom methylering 3. RNA silencing => eventuel overgang fra prokaryot til eukaryot

25 Debatten om ”selvisk DNA”
1980: Ikke-unik del af genomet, som ikke bidrager værten med noget MEN.. – forsøg viser, at nogle retrotranspor-table elementer har cellulær funktion Problemstilling: En del af genomet eller forstyrrende elementer? MEN.. – mere end 40% af det humane genom er retrotransportable elementer…

26 Hvis man accepterer de arbejder sammen, kan man argumentere for, at ikke alle er under positiv selektion Må under hver runde af replikation tolereres, da evolution ikke er fremadsynet

27 Forbehold Bevarede elementer er måske blot bevarede pga. deres egen udbredelse Evolutionshistorien for retrotransportable elementer behøver ikke at tilsvare resten af den genetiske evolutionshistorie

28 Konklusion - 1 (Tidligere) retrotransportable elementer udfører livsvigtige funktioner for værter og sørger for genom-variation De optager fysisk plads i kernen og forbruger energi => må have en funktion Hvorfor mere end 40% retrotransportable elementer i det humane genom, hvis det er parasitiske vira Ingen observationer omkring retrotrans-posable elementers evolution peger tydeligt på hverken prokaryot eller eukaryot som det oprindelige

29 Revers transkriptase

30 Bakterielle retrons Mismatch 1 2


Download ppt "Transportable elementer"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google