Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Small RNAs as Ubiquitous Regulators of Gene Expression

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Small RNAs as Ubiquitous Regulators of Gene Expression"— Præsentationens transcript:

1 Small RNAs as Ubiquitous Regulators of Gene Expression
RNA silencing: Small RNAs as Ubiquitous Regulators of Gene Expression

2 Skematisk opdeling af små RNAer
Box 1. A guide to 21–25nt RNAs. Short interfering (si)RNA Double stranded with 3 overhangs of two nucleotides Perfectly complementary to target RNA Directs endonucleolytic cleavage Precursor: Perfect or nearly perfect RNA duplex Chromosomal or cytoplasmic 25 base pairs in length Micro (mi)RNA Single stranded Partially complementary to target RNA Unknown mechanism of action Often conserved between species or even across phyla Bulged, partially double-stranded RNA Chromosomal (IGR) 70 nucleotides in length

3 Skematisk opdeling af små RNAer fortsat
Short temporal (st)RNA Single stranded Partially complementary to target RNA Inhibits translation initiation Highly conserved between species and across phyla Precursor: Bulged, partially double-stranded RNA Chromosomal (IGR) 70 nucleotides in length

4 Biologiske effekter af små ikke-kodende RNAers silencing aktivitet:
Beskyttelse af genomet mod mobile DNA elementer Antiviralt forsvar; mange hvilke producerer dsRNAer i replikationsprocessen Regulering af eget genom Formation af konstitutivt heterokromatin fx set i centromer- og telomer-regioner

5 Short temporal RNAs (stRNA) i C.elegans
Eksempler: lin-4 og let-7 De koder ikke for proteiner og udtrykkes i specifikke larvestadier Deres sekvenser complementerer 3’ UTRs af flere target mRNAer involveret i ”developmental-timing pathways” kendte for effekt på translationseffektivitet og transkriptstabilitet Ekspression af lin-4 og let-7 sammenfalder med repression af disse mRNAer og Repressionen menes at igangsættes af base-parring mellem stRNA dens target-mRNA

6 stRNAer i C. elegans fortsat
Effekt af loss-off-function mutationer: ændret celledeling og ”cell-fate determinering” 22 nt lange Dannet udfra ca. 70 nt lange, delvist ds, bulede hårnåle-strukturerede precursor RNAer DCR-1aktivitets-knockout resulterer i samme fænotyper som lin-4 og let-7-mutanter. RNAi er sandsynligvis krævet for modning af stRNA-precursoren lin-4 og let-7 loci er placeret ”intergenic regions” (IGR) og har ingen ORFs (dette gælder alle små RNAers loci)

7 stRNAer i C. elegans fortsat
Eksempler på target er regioner med retrotransposon LTRs, hvor flere nærliggende meiotiske gener represseres. LTRs har derfor muligvis en regulerende effekt på gen-ekspression ved cellulær differentiering Typisk karaktertræk i de represserede områder er hypermethylering og hypoacethylering af DNA i specifikke mønstre Ødelæggelse af mønsteret sammenfalder med mobilisering af transposons. Bekræfter transposons represserende rolle.

8 RNAi (interference)-systemet
RISC: RNA-induced silencing complex, afgørende rolle i modning af små ikke-kodende RNAer Tre vigtige og evolutionært konserverede gener er (navnene er fra S. pombe): ago1, som er en del af RISC (Argonaute) Dcr1, en RNAaseIII helicase (Dicer) Rdp1, RNA-directed RNA polymerase (RdRP) Analoger af disse gener er fundet i bl.a. Arabidopsis, ris, C. elegans og Drosophila

9 stRNA pathway i C. elegans

10 Micro RNAs (miRNA) i dyr
miRNAer danner ikke perfekte Watson-Crick-hybrider med deres target mRNAer miRNA er kodet af egne gener og regulerer gener forskellige fra disse Mange targets er faktorer, der kontrollerer processer involveret i developmentale og fysiologiske processer og er ofte transkriptionsfaktorer RNAi og Dicer-analoger er krævet for modning af miRNA fra ca. 70 nt precursor med hårnåle-struktur

11 miRNAer i dyr (fortsat)
Precursor dannes fra et længere transcript kaldet pri-miRNA.Dette sker i nucleus. Pre-miRNA fungerer så som substrat for nuclear transport, og i cytoplasma dannes mi-RNA fra pre-miRNA Nogle miRNA-gener ligger tæt sammen, hvilket foreslår, de er transkriberede som et polycistronisk transkript, der potentielt tillader deres koordinerede regulering og effekt Størstedel af locierne er placeret i IGR eller introns og udtrykkes som uafhængige transkripter

12 miRNAer i dyr (fortsat)
targets findes som ved stRNAer bla. i regioner med retrotransposon LTRs hvor flere nærliggende meiotiske gener represseres og i UTR-motiver som har effekt på translationseffektivitet og transkriptstabilitet. LTRs har derfor muligvis en regulerende effekt på gen-ekspression ved cellulær differentiering Typisk karaktertræk i de represserede områder er hypermethylering og hypoacethylering af DNA i specifikke mønstre (TGS)

13 miRNAer i dyr (fortsat)
Ødelæggelse af mønsteret sammenfalder med mobilisering af transposons. Bekræfter transposons represserende rolle. Pga. effekten af LTR synes det muligt at effekten af miRNA og RNAi ikke kun er target mRNA-degradering (PTGS) men også også TGS via fx DNA- eller histon-modifikationer som det ses ved siRNAer

14

15 Short interfering RNAs (siRNA) i S. pombe
siRNAer medierer silencing i trans af de samme (eller meget lig) gener, som de oprinder fra. Dvs. de laver perfekt (eller næsten) baseparring med target Dannes udfra > 25 nt precursor-mRNA. I hårnålestruktur eller som ds RNA dannet fra transkription af både sense og antisense-streng RISC og en histon methyltransferase (CLR4) er krævet for dannelse af i hvert tilfælde nogle af siRNAer De er dobbeltstrengede indtil de bliver delt i RISC

16 SiRNA i S.pombe fortsat Generne (og derfor også targets) er fundet i områder med repetitivt satellit-DNA og transposable elementer med LTRs i fx telomerer, centromerer og Mating type-region; regioner med konstitutivt heterokromatin

17 siRNAer i S.pombe fortsat
Typisk karaktertræk i de represserede områder er hypermethylering og hypoacethylering af histoner i specifikke mønstre (histone code). Ødelæggelse af mønsteret sammenfalder med mobilisering af transposons. Bekræfter transposons represserende rolle.

18 SiRNA i S.pombe fortsat Fra generne dannes overlappende transkripter
siRNA kan kun dirigere og initiere silencing ikke sprede denne. Til dette kræves andre faktorer bla. Swi6, Clr3-6 og igen Clr4 Der er fundet lignende sammenhænge mellem gen-silencing-mekanismer, retrotransposon-silencing og centromerisk satellit-repeat heterokromatin i pattedyr. Om RNAi er involveret vides ikke

19 siRNA pathway i S.pombe

20

21 Endogene små RNAer i planter der ligner dyrs siRNAer mest
Mange og diverse former i forhold til små RNAer i dyr En lille RNA kan have flere targets = Potentiel regulering af flere gener samtidigt via simpelt system Langt størstedelen af de små RNA-gener er fundet i IGR og transkriberes uafhængigt De små RNA udviser vævsspecifik akkumulering, hvilket tyder på kompositionen af disse er unik i forskellige celle- og vævstyper

22 Endogene små RNAer i planter der ligner dyrs siRNAer mest
Fra generne sker en overlappende transkiption (små RNA-sekvenser overlapper). Dette ses kun hos siRNA hos dyr De små RNAer forkommer i både sense- og antisense-orientering (også kun hos siRNA hos dyr). Andre små RNAer forkommer kun i sense-orientering Der er perfekt baseparing mellem RNA og target og har derfor effekt på eget eller meget nært beslægtede gener (også kun hos siRNA hos dyr)

23 Endogene små RNAer i planter der ligner dyrs siRNAer mest
Plante-RNAers precursors er mere heterogene end dyrs men har også hårnåle-strukturer Targets er både i nontransposon proteinkodende gener og Proteinkodende gener fra LTR, non-LTR retrotransposons og transposons

24 Små RNAer i planter med fællestræk til dyre-miRNAer
Gener fundet i IGR og protein-kodende gener De udtrykkes i forskellige udviklingsstadier Dicer-analog (CAF) fundet værende nødvendig for miRNAs effekt. Tilhørende familie af fire proteiner, som alle har a.a. domæner karakteristiske for Drosophila-DICER.

25 Små RNAer i planter med fællestræk til dyre-miRNAer
CAF er impliceret i stamcelle-skæbne Analogien antyder en lignende mekanisme i planter Targets er UTR, splice sites, regioner af kodende mRNAer og promoter-regioner

26 Små RNAers regulering af gen-ekspression hos planter

27 Yderligere kompleksitet:små RNAer i forskellige str.klasser
To str.klasser af siRNAer fundet i Arabidopsis. Lange (24-26 nt). Behøves for systemisk (celle-celle) silencing i Nicotiana benthamiana og methylering af retroelement i Arabidopsis Lange siRNAer er unødvendige for mRNA-degradering

28 Yderligere kompleksitet:små RNAer i forskellige str.klasser
Korte (21-22 nt) siRNAer behøves for mRNA- degradering Korte siRNA er unødvendige for effekterne set for de lange siRNAer Forskellige str. foreslår forskellige Dicer-analoger med fx specifikke subcellulære lokaliseringer. Forskellige str. siRNA deltager i forskellige grene af RNA-silencing pathway

29 Yderligere kompleksitet: epigenetisk kontrol
Lange siRNAer involveret i retrotransposon-methylering kan blive produceret af en nuclear Dicer-homolog

30 Konklusion Som Peter sagde…
Amerikanernes definition af ikke-kodende RNA som værende noget ”junk” har intet på sig!

31


Download ppt "Small RNAs as Ubiquitous Regulators of Gene Expression"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google