Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Historien om Jørgen Finke

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Historien om Jørgen Finke"— Præsentationens transcript:

1 Historien om Jørgen Finke
En historie om evolution

2 Jørgen Finke

3 Jørgen Finke tilhører en art som findes i tre farver
Rundt om i Syd Amerika og Mellem Amerika bor andre fugle af samme art som Jørgen Finke Samlet set udgør alle disse finker artens genpulje Genpulje: Hvert individ har indenfor en art sin egen unikke sammensætning af gener der sammen med artens øvrige individer udgør artens genpulje.

4 Jørgen Finke bor selv nær Ouito i Ecuador
Jørgen Finke og hans familie udgør sammen med alle andre finker i deres område en population En population er en samling individer tilhørende samme art og som lever i et mere eller mindre geografisk afgrænset område

5 Jørgen Finke og familie tager på udflugt til kysten uden at vide, at der er et uvejr på vej
De bliver fanget af uvejret og blæser hele vejen til Galapagos øerne Nogle dør undervejs, men resten af Jørgens familie når frem i god behold!!

6 Jørgens familie så aldrig mere resten af deres population fra fastlandet!!. Når en del af en population isoleres geografisk, isoleres også en tilfældig del af dens genpulje. Oprindeligt fandtes mørkebrune fugle i Jørgen Finkes familie, men ingen mørkebrune fugle nåede frem til Galapagos. De mørkebrune fugles gener blev altså tabt ved geografisk isolation.

7 Nogle få fra Jørgens familie ender alene på en af de mindre øer
De to populationer på hver sin ø udvikler sig i hver sin retning pga. genetisk drift Genetisk drift: Nye og tilfældige genetiske variationer opstår hele tiden i de to adskilte genpuljer på hver sin ø og de to populationer udvikles i forskellig retning Lad os tage et eksempel…….

8 Genetisk drift Små populationer. Stabilt miljø
Genetisk drift har især betydning hvis populationerne er meget små, -- også selv om miljøet er ens Et eksempel: I Jørgens familie er alle individer enten brune eller sorte Sort farve AA/Aa Brun farve aa

9 Fuglene på de to øer parrer sig internt (geografisk adskilt) Hoved-øen Mindre ø
a A Aa AA aa Forældre Forældre F1 F1 F2 F2 Brun farve tabt!!!!

10 Efter en årrække ser fordelingen således ud
Mere om genetisk drift. Hos en af Jørgen Finkes oldebørn opstår en mutation, så fuglen får de flotteste farver. Alle vil gerne have børn med den nye flotte farve, så generne spredes hurtigt En tilfældig mutation uden betydning for finkernes formering og overlevelse har fået lov at blive

11 Selektion Ustabilt miljø. Visse egenskaber fremhæves
Således går tiden med langsom evolution i hver sin retning på de to øer. Primært altså forårsaget af genetisk drift MEN efter en lang stabil periode sker katastofen Hoved-øen bliver ramt af en voldsom tørke På hovedøen fandtes både små og bløde frø samt store og hårde frø, men alle planter med små frø visner under tørken Kun de individer af Jørgen Finkes efterkommere som har tilstrækkelige store næb overlever!!

12 Kun fugle med store næb har overlevet og kan videreføre deres gener.
Der er sket en naturlig selektion af individer fra Jørgens familie med store næb. Kun fugle med store næb har overlevet og kan videreføre deres gener. Genetisk variation (fugle med store og små næb) Overproduktion (for mange fugle om for lidt frø) Naturlig selektion Fugle med store næb

13 Jørgen Finke og familie blev stamform til 3 nye endemiske arter

14 Artsdannelse? Om naturlig selektion fører til nye arter afhænger af, om der sker en varig isolering ml. populationer tilhørende samme art. Et ustabilt miljø kan muligvis ændre en art gennem selektion, men skal følges op af isolering (f.eks geografisk, adfærdsmæssig el.lign), hvis to selvstændige arter skal udvikles. Derudover har genetisk drift stor betydning for hastigheden af artsadannelsen og især i små populationer


Download ppt "Historien om Jørgen Finke"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google