Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Teo.pæd. og den afsluttende opgave

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Teo.pæd. og den afsluttende opgave"— Præsentationens transcript:

1 Teo.pæd. og den afsluttende opgave
Pædagogikum 09 Peter Henrik Raae, IFPR, SDU

2 Kursuselementer i Pædagogkum 09
Almen pædagogik 1 og 2 Fagdidaktik 1 og 2 Workshop 1-6 Opgaven – et afsluttende og sammenbindende element Peter Henrik Raae, IFPR, SDU

3 Det overordnede TeoPæd-spørgsmål:
Kan kandidaten analysere og udvikle sin faglige og pædagogiske praksis i relation til fag, elever og skoleform? Udvikling af undervisningspraksis via den afstand og decentrering, teoretisk distance kan give Peter Henrik Raae, IFPR, SDU

4 TeoPæd som led i udvekslingen mellem typer af viden
Eksplicit Tavs Kombinering Internalisering Refleksion Socialisering Efter Nonaka og Takeuchi Peter Henrik Raae, IFPR, SDU

5 Den afsl. opgave i kursussammenhængen
Opgaven kan skrives fra januar men UVM har sat en uge af, hvor kandidaten friholdes kan håndteres i forlængelse af workshop-arbejdet skal ses i forlængelse af workshopmålet teori-praksissammenhæng sammenhæng fagdidaktik og almenpædagogik Peter Henrik Raae, IFPR, SDU

6 Opgaveingredienserne:
Et tema En problemformulering Et undervisningsforløb – givet. Udmeldes i januar - kandidaten formulerer selv med støtte i workshop 6 - selvfremstillet eller overtaget - afprøvet eller tænkt Peter Henrik Raae, IFPR, SDU

7 Opgaven og kompetenceorienteringen af de gymnasiale uddannelser
”Eleverne skal gennem uddannelsens faglige og pædagogiske progression udvikle faglig indsigt og studiekompetence. De skal opnå fortrolighed med at anvende forskellige arbejdsformer og evne til at fungere i et studiemiljø, hvor kravene til selvstændighed, samarbejde og sans for at opsøge viden er centrale.” - hvad betyder det for kandidaternes uddannelse? Peter Henrik Raae, IFPR, SDU

8 Kompetenceorienteringen
Læring mellem kvalifikation og kompetence: At løse opgaven (kvalifikationsaspektet) At udforme komplekse situationer som opgaver (kompetenceaspektet) Andersen, Jensen og Prahl: Kompetence i et organisatorisk persektiv, 2000 Peter Henrik Raae, IFPR, SDU

9 Peter Henrik Raae, IFPR, SDU
Kan kandidaten relevant pædagogisk og didaktisk inden for temaet afgrænse og formulere et problem? gennemføre en fornuftig analyse og diskussion af det beskrevne forløb, der besvarer problemet? har eksplicit teoretisk hjemmel? perspektivere med henblik på potentielle udviklingsmuligheder? analyse og disk er er i forlængelse af temaet og som redegør for den teori, hvormed det er set kandidatens begrundede valg Peter Henrik Raae, IFPR, SDU

10 Temaer, afsluttende prøve 2010
Skriftlighed og læring Læring igennem samarbejde * begge temaer er væsentlige i relation til 2005-reformen * evalueringer har påvist ’rum til forbedring’ * der fíndes tilgængelig pægagogisk-didaktisk litteratur på passende niveau Peter Henrik Raae, IFPR, SDU

11 Opgavekomm’s intentioner
Problemformuleringen skal afgrænse og fungere reelt styrende forbesvarelsen være relevant ift fag og undervisningsforløb Ingen traditioner eller skoler vedr. problemformulering tilgodeses derudover Peter Henrik Raae, IFPR, SDU

12 Opgavekomm’s intentioner
Det er de argumenterede valgs kvalitet, der bedømmes – ikke forløbets opfindsomhed almenpædagogisk fagdidaktisk i relation til forløbets mål Peter Henrik Raae, IFPR, SDU

13 Opgavekomm’s intentioner
Vi forventer en vis selvstændighed i litteratursøgningen håber på, at kandidaten udnytter muligheden for hel eller delvis afprøvning Peter Henrik Raae, IFPR, SDU

14 Opgavekomm’s intentioner
For begge temaer forventer vi læringsteoretisk reference overvejelser over, hvordan forløbet indgår i elevens samlede kompetenceudvikling Peter Henrik Raae, IFPR, SDU

15 Kandidatens ressourcer
Grundlagslitteraturen Skolens kursusleder Teo-pædunderviserne Vejlederne Faggruppen på skolen Workshopgruppen + det løse Peter Henrik Raae, IFPR, SDU


Download ppt "Teo.pæd. og den afsluttende opgave"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google