Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Status på reform af patientklagesystemet Erfaringsudvekslingsmøde for DH-udpegede medlemmer af Patientklagenævnet og Patientskadeankenævnet torsdag den.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Status på reform af patientklagesystemet Erfaringsudvekslingsmøde for DH-udpegede medlemmer af Patientklagenævnet og Patientskadeankenævnet torsdag den."— Præsentationens transcript:

1 Status på reform af patientklagesystemet Erfaringsudvekslingsmøde for DH-udpegede medlemmer af Patientklagenævnet og Patientskadeankenævnet torsdag den 4. december 2008 Jeppe Sørensen Danske Handicaporganisationer

2 Disposition 1.Baggrund for reformplanerne 2.Forslag til reform 3.DH’s input 4.Status på reformen 5.Hvad nu?

3 1.Baggrund for reform Mange års kritik af patientklagesystemet fra bl.a. Lægeforeningen/DSI –Systemklager –Ikke alle sundhedspersoner omfattet –Sagsbehandlingstid –Læring Kræftsagen/Kvalitetsreformen forår/sommer 2007 åbnede et vindue

4 2.Forslag til reform Fra ”På vej mod en kvalitetsreform” – 21. maj 2007 Fem regionale patientombudsmænd i regi af statsforvaltningerne = patientens samlede indgang til klagesystemet. Skal også afdække mønstre i klagerne og systemfejl = mere læring Udvidede klagemuligheder over manglende efterlevelse af konkrete patientrettigheder, mangelfuld information, frit valg mv. Den faglige ekspertise til at håndtere klager over sundhedspersonale (fx lægefejl) fortsat knyttet til en central klageinstans Det centrale patientklagenævn kan eventuelt også fremover tage stilling til sundhedspersoners autorisation mv. samtidig med klagesagsbehandlingen.

5 3. DH’s input til processen – hvad? Det nye system skal bl.a. sikre mulighed for at: –klage over ”systemet” og ikke kun over navngivne sundhedspersoner –klage over handlinger udført af alle ansatte i sundhedsvæsenet –benytte én logisk indgang til klager over sundhedsvæsenet –Lokal afklaring (under visse forudsætninger) Og krav om… –systematisk læring på baggrund af alle klagesager –patientrepræsentantion ifm. afgørelser –lige adgang til at klage –rimelige ventetider Hvad så med patientombudsmanden?

6 3. DH’s input til processen – hvor? Møde med Lægeforeningen februar 2008 Høring om patientklage- og patientforsikringssystemet på Christiansborg april 2008 Møde med minister for forebyggelse og sundhedsfremme JAN juni 2008 Diverse breve og kommentarer, bl.a. om deltagelse i lovforberedende udvalg

7 4. Status på reformen Maj 2008: JAN bekendtgør at der kommer et udvalg og at Lægeforeningen er med… FL09 fra november: ” enige om… at etablere et nyt, mere enkelt og smidigt patientklagesystem, der samtidig skal give hurtigere sagsbehandlingstider til gavn for patienterne. Det statsligt forankrede patientklagesystem udvides, således at klageadgangen fra 2010 også vil omfatte patientrettigheder og information om frit valg. Derudover skal borgere kunne indgive deres klage til en patientombudsmandsinstitution i statsligt regi. Patientombudsmandsinstitutionen skal foretage en visitation af alle klager, således at der er én klageindgang på sundhedsområdet.” = 14,6 mio. kr. Forslaget om kommende proces mangler vist bare politisk afklaring.

8 5. Hvad nu? Vi afventer udmelding fra ministeriet og fortsætter under alle omstændigheder med at byde ind med ønsker/krav Forslag til ønsker/krav eller proces?


Download ppt "Status på reform af patientklagesystemet Erfaringsudvekslingsmøde for DH-udpegede medlemmer af Patientklagenævnet og Patientskadeankenævnet torsdag den."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google