Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Oplæg ved Jens Chr. Birch, kommunaldirektør i Næstved Kommune og formand for Kommunaldirektørforeningen i Danmark Arendalkonferencen Den 9. juni 2010.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Oplæg ved Jens Chr. Birch, kommunaldirektør i Næstved Kommune og formand for Kommunaldirektørforeningen i Danmark Arendalkonferencen Den 9. juni 2010."— Præsentationens transcript:

1 Oplæg ved Jens Chr. Birch, kommunaldirektør i Næstved Kommune og formand for Kommunaldirektørforeningen i Danmark Arendalkonferencen Den 9. juni 2010

2 2 Velfærdsalliancen Mandag Morgen som initiativtager og tovholder Partnerkredsen:

3 3 Velfærdsalliancen •Velfærdspanelet - 2.400 ledere og udviklingsansvarlige fra frontlinjen •Fra staten, regionerne, kommunerne, frivillige organisationer og private •15 udfordringer ud fra partnerkredsens analyse og interviews •Pilottest af udfordringerne •Velfærdspanelet stemmer om de 5 prioriterede udfordringer •160 konkrete forslag nominerede •Velfærdens innovationsdag - 500 deltagere – workshops –netværk •Publikationen:”Giv os ansvaret” Velfærdens innovationskatalog

4 4 De 5 udfordringer •Attraktive arbejdspladser •Forebyggelse •Rekruttering af kvalificeret arbejdskraft •Samarbejde på tværs •Tænke ”ud af boksen”

5 Hvad ønsker man? •Fokus på medarbejderen •Stop regeltyranniet/”giv os ansvaret” •Planlægning på lang bane •Er parat til innovation og nytækning 5

6 Processen •Mediedrevet •Bottum-up og ikke top-down •Ledere fra frontlinjen – kender dagligdagens udfordringer •Klar til velfærdsinnovation 6

7 Udfordringer set fra topledelsen •Den økonomiske krise – lavere vækst i offentlige budgetter (kort sigt – her og nu) •Rekrutteringsudfordringen (mellemlangt sigt - 5-10 år) •Klimaudfordringen (langt sigt) •Behovet for langsigtede reformer primært for at udvide arbejdsstyrken og skabe højere vækst 7

8 Velfærdsdebatten •På vej i mange år: velfærdsstatens ubalancer •Borgernes efterspørgsel og politiske løfter større end udbud og økonomi •Kommunalreformen 2007 •Velfærdsforliget: arbejdskraft •Kvalitetsreformen •Skattereformen •Velfærdens innovatører •Den økonomiske krise – konvergensprogram •0-vækst – besparelser (udgiftsbegrænsning) •Store reformer mangler fortsat •Efterløn (arbejdsmarked), betalingsreform, afregulering •Forenkling af overenskomstsystemet (flexicurity) 8

9 Kommunernes innovationsevne ? •Innovationsdebatten forstærkes af den økonomiske krise •Effektiviseringer og/eller servicereduktion •Stort pres på innovationskraften •Innovationskultur under forandring •Forbedringskultur på vej (medarbejderne-lederne) 9

10 Gode råd •Både reformer og mange små forbedringer •Både bottum-up og top-down •Brug de gode hoveder /ildsjælene til nytænkning (de unge?) •Brug lederne/medarbejderne i frontlinjen •Planlæg processen grundigt og overhold den •Implementeringen er altid det svage punkt 10

11 Gode råd - fortsat •Færre økonomiske ressourcer en god driver •Tænk kommunikation ind i alle processer •Læring på tværs af fag og organisatoriske grænser •Invester – “business cases” (kan det betale sig?) •Se på incitamenterne – beløn de dygtige og gode •Handling frem for analyse 11


Download ppt "Oplæg ved Jens Chr. Birch, kommunaldirektør i Næstved Kommune og formand for Kommunaldirektørforeningen i Danmark Arendalkonferencen Den 9. juni 2010."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google