Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

- Et arbejdsredskab til videndannelse

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "- Et arbejdsredskab til videndannelse"— Præsentationens transcript:

1 - Et arbejdsredskab til videndannelse
Arbejdshypotesen - Et arbejdsredskab til videndannelse

2 Arbejdshypotese Arbejdshypotesens højeste formål er at skabe viden til gavn for barnet/den unge og for det tværfaglige netværk Skabe viden til gavn for barnet/den unges trivsel, læring og udvikling, som kan anvendes i det ydre og det indre netværk Det er i praksisfeltet viden produceres, og det første skridt til produktion af viden er hypotesedannelsen Det er i praksisfeltet viden om børn og unges ressourcer og kompetencer findes

3 Arbejdshypotese Hvad er viden:
Videnskab er undersøgelse præget af systematik, åbenhed og tvivl. Viden set som beskrivelse af den anden: f.eks. Alder, køn, handicap, familieforhold, m.v. Vi opnår viden på baggrund af tidligere iagttagelser, egne erfaringer og undersøgelser. Viden om den anden er en forudsætning for at kunne sikre kvaliteten af de indsatser, vi sætter i gang Viden er altid foreløbig og vi skal altid være parate til at revurdere og ændre eksisterende viden, hvis ny viden opstår 3. Egne erfaringer/egen livsverden 4. Drengen med hættetrøjen 5. Det dobbelte læringsperspektiv

4 Arbejdshypotese Hvad er en hypotese:
En hypotese er udtryk for, hvordan vi tror/synes to faktorer hænger sammen. Vi tror, der er en sammenhæng mellem A og B Brugen af hypotesen er noget vi gør hele tiden. Det er en måde, vi organiserer vores verden og vores oplevelser ud fra Vi bruger vores erfaringer og tidligere oplevelser og læring som baggrund for at ”ordne” verden og danne hypoteser Vi mærker hypotesens kraft, når vi bliver overraskede: ”Hov, jeg troede, at det hang anderledes sammen…” En hypotese er et værktøj til at frembringe ny viden og er dermed første skridt på vej til viden Arbejdshypotesen løfter synsninger op til viden. Organiserer verden ud fra de erfaringer vi selv har i livet (livsverden)

5 Arbejdshypotese Hvad er en arbejdshypotese:
Arbejdshypotesen understreger, at pædagogen/læreren altid arbejder ud fra en hypotese om barnet/den unge, og det er den hypotese, som ”gemmer sig” bag de handlinger, som pædagogen/læreren spontant udfører. At arbejde med arbejdshypoteser gør os i stand til at ændre viden og at bortkaste viden. Arbejdshypotesen er en bevidstgørelse og italesættelse af de formodninger , vi har. Det betyder, at det bliver muligt at undersøge om formodningerne holder vand. En hypotese kan verificeres (den holder vand) eller falsificeres (den holder ikke vand). Begge udfald er skabelse af ny viden. 1. Det er den ubevidste, ubeskrevne hypotese, der er bag vore handlinger. 2. En falcificeret arbejdshypotese er også ny viden.

6 Arbejdshypotese Undersøgelse af arbejdshypotesen:
Den konkrete arbejdsproces frem mod ny viden Undersøge, belyse og udfordre hypotesen gennem systematisk iagttagelse over tid og i forskellig kontekst Vær kritisk i forhold til din egen arbejdshypotese. Det skaber den mest gyldige viden til gavn for barnet/den unge Hvis arbejdshypotesen afkræftes, er det ikke dig, der afkræftes, men kun din formodning – det er også viden


Download ppt "- Et arbejdsredskab til videndannelse"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google