Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Social- og sundhedshjælper

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Social- og sundhedshjælper"— Præsentationens transcript:

1 Social- og sundhedshjælper
Praktikvejledertræf 2014 Social- og sundhedshjælper Uddannelsens indhold & opbygning

2 Uddannelsens indhold 5 områdefag: Social- og sundhedssektoren
Pleje og dokumentation Rehabilitering og social- og sundhedsfaglig indsats Psykologi og kommunikation Arbejdsmiljø og ergonomi (ikke eksamens fag)

3 Uddannelsens indhold 3 grundfag: Naturfag Engelsk (Dansk)

4 Uddannelsens opbygning
SSH- Det ikke-komplekse borgerforløb 6 uger (7 uger med Dansk) 1. Skoleperiode 11 ½ uge (14 uger med Dansk) 2. skoleperiode Det komplekse borgerforløb 3. skoleperiode Den professionelle social- og sundhedshjælper 3 uger

5 1. Skoleperiode – Det ikke komplekse borgerforløb
Her skal eleverne sætte sig ind i det grundlæggende arbejdsopgaver som SSH´eren løser i hjemmeplejen. Fokus er på det ikke komplekse borgerforløb og borgere, som har behov for støtte til personlig og praktisk hjælp samt pleje og omsorg i hverdagen. Forklarer at vi tager udgangspunkt i den n

6 Rehabilitering og social- og sundhedsfaglig indsats, 1. skoleperiode
Resurser og begrænsninger Livshistorie Respekt for borgerens ønsker Støtte til at bevare funktionsevne og trivsel Praktisk hjælp Velfærdsteknologi Tilrettelæggelse og planlægning af praktiske opgaver Introduktion til rehabiliteringsbegrebet

7 Områdefag 1. skoleperiode
Social- og sundhedssektoren Kvalitetsstandarder og serviceniveauer Fag- og myndighedsperson Øvelser Selvbestemmelse og demokratiske rettigheder Tavshedspligt Forvaltningsloven Serviceloven Dokumentation Magtanvendelse Utilsigtede hændelser Videregivelse af oplysninger Social- og sundhedspolitiske målsætninger Grundloven

8 Områdefag 1. skoleperiode
Psykologi og kommunikation Samarbejde med borge, pårørende og kollegaer Resursetænkning - Sproget skabet vores virkelighed Anerkendelse: Set-hørt-forstået Samtalen som redskab Selvværd og selvtillid Værdier, normer, vaner Aktivlytning Fordomme og stereotyper Øvelser Identitet - selvet Kommunikation: Verbal- og nonverbalkommunikation Kultur og kulturforståelse

9 Områdefag 1. skoleperiode
Pleje og dokumentation Fordøjelsen Kost og ernæring Medicinhåndtering Omsorg Smerter Sanserne Cellen Bevægeapparatet Huden Hjælp til personlig hygiejne Hygiejne og smitteveje Respirationen Kredsløbet Dokumentation Urinvejene

10 Hvilke forventninger kan man have til en elev efter 1. skoleperiode?
Refleksion Hvilke forventninger kan man have til en elev efter 1. skoleperiode? Taksonomien: Begynder – rutineret – avanceret

11 Opsamling på refleksion
Disse emner ligger på 2. skoleperiode: Demens Konflikthåndtering Kroniske sygdomme som diabetes, KOL, apopleksi Arbejdsmiljø og forflytninger

12 Det komplekse borgerforløb 2. skoleperiode
Eleven skal arbejde med det komplekse borgerforløb, og med borgere der har brug for omfattende hjælp fra hjemmeplejen. Her arbejder vi med sundhedsfremme og sygdom forebyggelse, kroniske sygdomme, rehabilitering, service og sundhedslov og tværprofessionelt samarbejde, palliation samt arbejdsmiljø og ergonomi. Der er flere ting, der griber ind i hinanden, flere faggrupper, flere diagnoser

13 Rehabilitering og social- og sundhedsfaglig indsats, 2. skoleperiode
Tværfagligt samarbejde Aktivitet og aktivitetstilbud Socialt netværk Sundhedsfremme og KRAM Rehabilitering og Hverdagsrehabilitering Motivation NUZO Introduktion til ABC-konceptet Aktivering At sætte mål Aktivitetsanalyse ADL Genoptræningsplaner Livskvalitet Mestring og handicap Motion Kristine Kromann 2012

14 Områdefag 2. skoleperiode
Social- og sundhedssektoren Videregivelse af oplysninger Fag- og myndighedsperson Kvalitetsstandarder og serviceniveauer Faglig dokumentation At arbejde indenfor serviceloven og sundhedsloven Opgavefordeling indenfor social og sundhedssektoren Sammenhængende borger-/patientforløb Tavshedspligt Magtanvendelse Dokumentation Serviceloven Sundhedsloven forvaltningsloven Tværprofessionelt samarbejde

15 Områdefag 2. skoleperiode
Psykologi og kommunikation Sorg og krise Den motiverende samtale Identitet Identitetskrise identitetstab Konflikter og konflikthåndtering Konfliktrappen Depression Øvelser Kulturmøde eller kultursammenstød Kultur, normer og værdier Konfliktmønstre

16 Områdefag 2. skoleperiode
Pleje og dokumentation Apopleksi Depression Diabetes type 2 Hjerte-kar sygdomme Palliation Delirium/konfusion KOL Demens Dokumentation Selvmordstruet adfærd Psykoser

17 Arbejdsmiljø og ergonomi (ikke eksamens fag)
Definition af arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø Samarbejde om arbejdsmiljøet Resurseperoner i arbejdsmiljøet Voldsforebyggelse og kriseberedskab Love og regler Hjælpemidler Arbejdspladskultur Oplæring og instruksion Arbejdsmiljøorganisationen Stress Fysisk arbejdsmiljø Kropsbevidsthed og betydningen af god fysisk form APV Kollegial omsorg Ansvar, pligter og rettigheder Forflytninger Kristine Kromann 2012

18 Refleksion Hvilke forventninger kan man have til en elev efter 2. skoleperiode? Taksonomien: Begynder – rutineret – avanceret

19 Den professionelle social- og sundhedshjælper. 3. skoleperiode
Valgfrispecialefag Udtrukket prøve Afsluttende prøve Case eksamen !!!!! Kun tre uger, korte eksamener, - helhedsbeskrivelse


Download ppt "Social- og sundhedshjælper"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google