Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Hvilken slags kirke ønsker vi at være

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Hvilken slags kirke ønsker vi at være"— Præsentationens transcript:

1 Hvilken slags kirke ønsker vi at være
Søndag d. 15. september

2 Kald, læring og deltagelse
Jesus bygger sin kirke ved personligt at kalde hver enkelt til efterfølgelse Til at være elev/i træning hos mesteren Til deltagelse i hans mission

3 Kald Mat 4:19 Han sagde til dem: »Kom og følg mig, så vil jeg gøre jer til menneskefiskere.« Mat 9:9 Og da Jesus gik videre derfra, så han en mand, som hed Matthæus, sidde ved toldboden, og han sagde til ham: »Følg mig!« Og han rejste sig og fulgte ham. Mat 19:21 Jesus sagde til ham: »Vil du være fuldkommen, så gå hen og sælg, hvad du ejer, og giv det til de fattige, så vil du have en skat i himlene. Og kom så og følg mig!«

4 Mark 1:17 Jesus sagde til dem: »Kom og følg mig, så vil jeg gøre jer til menneskefiskere.«
Mark 2:14 Da han gik videre, så han Levi, Alfæus' søn, sidde ved toldboden, og han sagde til ham: »Følg mig!« Og han rejste sig og fulgte ham. Luk 9:59 Og Jesus sagde: »Følg mig!« Men han svarede: »Herre, giv mig lov til først at gå hen og begrave min far.« Mat 8:22 Men Jesus sagde til ham: »Følg mig, og lad de døde begrave deres døde.« Joh1:43 Næste dag ville han tage til Galilæa og møder Filip. Jesus siger til ham: »Følg mig!«

5 Kald Apg 7:38 - menigheden i ørkenen
”Dem Gud havde kald ud fra Ægypten” Kirke: ekklesia – kaldt ud, kaldt sammen Du er kaldet af Gud, på bagrund af hans udvælgelse af hver enkelt

6 Læring Mat 28: Jesus sagde: »Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer.

7 Læring 2Tim 2:2 Hvad du har hørt af mig i mange vidners nærværelse, skal du betro pålidelige mennesker, som vil være duelige til også at undervise andre.

8 Deltagelse Joh 20:21 Jesus sagde til dem: Fred være med jer! Som Faderen har udsendt mig, sender jeg også jer.

9 Deltagelse Rom 12:6 Vi har forskellige nådegaver, alt efter den nåde, vi har fået… 1 Kor12: 4 Der er forskel på nådegaver, men Ånden er den samme. 1 Kor 7:7 - men enhver har sin egen nådegave fra Gud, den ene på én måde, den anden på en anden måde. 1 Kor 12:13 For vi er alle blevet døbt med én ånd til at være ét legeme, hvad enten vi er jøder eller grækere, trælle eller frie, og vi har alle fået én ånd at drikke.

10 - fortsættelse følger

11 Hvilken slags kirke ønsker vi at være
Søndag d. 22. september

12 Repetition Kirke begynder med: Kald Læring Deltagelse
Heb 12:1 Så lad da også os, som har så stor en sky af vidner omkring os, frigøre (aflægge) os for enhver byrde og for synden, som så let omklamrer os, og holde ud i det løb, der ligger foran os, idet vi ser hen til Jesus, troens banebryder og fuldender, som for den glædes skyld, der ventede ham, udholdt korset uden at ænse dets skam og nu sidder på højre side af Guds trone

13 Kirke bygger på: Åbenbaring af hvem Jesus er
Enhed i troen (apostlenes lære) Fællesskab (relationer og gudstjeneste) Brødsbrydelse (fælleskab og frelse) Bøn – demonstration af Guds virke i kirken Skriften er øverste autoritet for liv og lære

14 Åbenbaring af hvem Jesus er
Mat 16:13-18 Hvem siger folk, at Menneskesønnen er?... Men I, hvem siger I, at jeg er? Simon Peter svarede: »Du er Kristus, den levende Guds søn.« Og Jesus sagde til ham: »Salig er du, Simon, Jonas' søn, for det har kød og blod ikke åbenbaret dig, men min fader i himlene. Jeg siger dig, at du er Peter, og på den klippe vil jeg bygge min kirke, og dødsrigets porte skal ikke få magt over den.

15 Enhed i troen (apostlenes lære)
Efs 4:13 ”- indtil vi alle når frem til enheden i troen og i erkendelsen (åbenbaring) af Guds søn, til at være et fuldvoksent menneske, en vækst, som kan rumme Kristi fylde. Efs 4:11 han har givet os nogle til at være apostle, andre til at være profeter, andre til at være evangelister og andre til at være hyrder og lærere - for at udruste de hellige til at gøre tjeneste, så Kristi legeme (kirken) bygges op. Apg 2:42 De holdt fast ved apostlenes lære

16 Fællesskab – kvalitet af kristenlivet
Apg 2:44-47 Men alle de troende var sammen, og de var fælles om alt. De solgte deres ejendom og ejendele og delte det ud til alle efter enhvers behov. De kom i enighed i templet hver dag; hjemme brød de brødet og spiste sammen, og jublende og oprigtige af hjertet priste de Gud og havde hele folkets yndest. Og Herren føjede hver dag nogle til, som blev frelst.

17 ‘Fællesskab’ - mere end socialt
1 Joh 1:2-3 – livet blev åbenbaret, og vi har set det og vidner om det og forkynder jer… det liv, som var hos Faderen og blev åbenbaret for os – det, som vi har set og hørt, forkynder vi også for jer, for at.. I kan have fællesskab med os; og vort fællesskab er med Faderen og med hans søn, Jesus Kristus ”De holdt fast ved fællesskabet.”

18 Brødsbrydelse 1Co 10:15-17 Jeg taler til jer som forstandige mennesker. Døm selv om det, jeg siger. V.16 Velsignelsens bæger, som vi velsigner, er det ikke fællesskab med Kristi blod? Brødet, som vi bryder, er det ikke fællesskab med Kristi legeme? Fordi der er ét brød, er vi alle ét legeme, for vi får alle del i det ene brød. Apg 2:42 De holdt fast ved… ved brødets brydelse…

19 Bønnens magt i fælleskabet
Mat 18:15 20 Hvis din broder forsynder sig imod dig, så gå hen til ham og drag ham til ansvar på tomandshånd. Hører han dig, så har du vundet din broder. Hører han dig ikke, så tag én eller to med dig, for på to eller tre vidners udsagn skal enhver sag afgøres. Hører han heller ikke dem, så sig det til menigheden, og vil han ikke engang høre efter menigheden, skal han i dine øjne være som en hedning og en tolder. Sandelig siger jeg jer: Hvad I binder på jorden, skal være bundet i himlen, og hvad I løser på jorden, skal være løst i himlen. Jeg siger jer også: Alt, hvad to af jer her på jorden bliver enige om at bede om, det skal de få af min himmelske fader. For hvor to eller tre er forsamlet i mit navn, dér er jeg midt iblandt dem.«

20 Bøn – tillid til Guds indgreb
”Hvad ønsker du jeg skal gøre for dig?” 1 Tim 2:2 bed for konger og for alle i høje stillinger, så vi kan leve et roligt og stille liv, i al gudfrygtighed og agtværdighed. Jak 5:16 Bekend derfor jeres synder for hinanden, og bed for hinanden om, at I må blive helbredt. En retfærdigs bøn formår meget, stærk som den er. De holdt fast ved bønnerne…

21 Skriften er øverste autoritet
Heb 4:12 For Guds ord er levende og virksomt og skarpere end noget tveægget sværd; det trænger igennem, så det skiller sjæl fra ånd og marv fra ben og er dommer over hjertets tanker og meninger. 2Tim 3:16 Ethvert skrift er indblæst af Gud og nyttigt til undervisning, til bevis, til vejledning og til opdragelse i retfærdighed,


Download ppt "Hvilken slags kirke ønsker vi at være"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google