Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

TUR dialogmøde AMU Nordjylland

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "TUR dialogmøde AMU Nordjylland"— Præsentationens transcript:

1 TUR dialogmøde 24.10.2013 AMU Nordjylland
PIAAC og læse/stave-indsatsen Poul Christensen Konsulent, 3F 24. oktober 2013

2 PIAAC – sådan så det ud i efteråret 2012
PIAAC - The OECD Programme for the International Assessment of Adult Competencies (OECD’s program for international vurdering af voksnes kompetencer) 23 lande deltog Australien, Østrig, Belgien, Canada, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Holland, Irland, Italien, Japan, Sydkorea, Norge, Polen, Rusland, Slovakiet, Spanien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, UK, USA. HB-udvalget AUI Strategikonference oktober 2013 Poul Christensen

3 PIAAC undersøgelsen - internationalt
I alle de deltagende lande undersøgtes borgernes basale kompetencer inden for Læsning Matematik Brug af it til at løse problemer Stort antal interviewede i alle deltagende lande – i Danmark over 7000 Ensartede spørgsmål HB-udvalget AUI Strategikonference oktober 2013 Poul Christensen

4 Kan interviewpersonen bruge en computer?
PIAAC i Danmark Interviewene Baggrund (uddannelse, beskæftigelse, indkomst og social baggrund + mere personlige elementer som personlighedstræk, fritidsaktiviteter og helbred) Brug af kompetencer: hvilke kompetencer bruger de interviewede på deres arbejde og i fritiden. Fx hvor tit de læser s, aviser eller bøger. Skal de beregne priser på jobbet? skal de bruge diagrammer og grafer? Kan interviewpersonen bruge en computer? HB-udvalget AUI Strategikonference oktober 2013 Poul Christensen

5 PIAAC i Danmark Testene
Læsning: læse en tekst - besvare spørgsmål, der viste, om teksten var forstået - helt simple sætninger eller fx en lille historie, en etikette, en reklame, en brugsanvisning, en hjemmeside eller en artikel om medicin Matematiske kompetencer: hvor gode var respondenterne til at regne og bruge information i form af tal i forskellige sammenhænge, fx brøker, procenter, mål, vægt, temperatur og priser Problemløsning ved hjælp af it: løse forskellige problemer ved hjælp af IT (pc og internet). Fx finde oplysninger om et produkt på internettet eller reservere billetter til en koncert. Testen fokuserede på evnen til at finde, vurdere, sortere og anvende information. HB-udvalget AUI Strategikonference oktober 2013 Poul Christensen

6 PIAAC i Danmark Regning
Knap hver syvende dansker mellem 16 og 65 år har dårlige regnefærdigheder (niveau 0 eller 1). Det betyder fx, at de kan have svært ved at løse simple opgaver, som at tælle, sortere, lægge hele tal sam­men eller udpege ens figurer. Ca danskere i aldersgruppen år - knap 15 % - har færdigheder på dette niveau. HB-udvalget AUI Strategikonference oktober 2013 Poul Christensen

7 PIAAC i Danmark IT Mere end hver fjerde dansker mellem 16 og 65 år er dårlige til at løse denne type hver­dagsopgaver på en computer ("ikke gennem­ført" og niveau 0 i tabellen). Det svarer til over en million danskere (dobbelt så mange som dem, der er dårlige til at læse og regne). HB-udvalget AUI Strategikonference oktober 2013 Poul Christensen

8 PIAAC i Danmark Hvad med indvandrerne?
Der er ca indvandrere med ikke-vestlig baggrund i Danmark. Over 50% af dem har dårlige læsefærdigheder (niveau 0 eller 1 i tabellen). Knap 50% har dårlige regnefærdigheder. Over 80% af dem er dårlige til at løse hver­dagsopgaver på en computer ("ikke gennem­ført" og niveau 0 i tabellen). 3F’s medlemmer – 15% er indvandrere – ca (OBS – både ”vestlige” og ”ikke-vestlige”) HB-udvalget AUI Strategikonference oktober 2013 Poul Christensen

9 PIAAC i Danmark De ældre scorer klart lavere end de yngre
Danskernes færdigheder stiger med alderen – men kun op til år. Derefter går det hurtigt tilbage. De årige scorer markant lavere end de yngre generationer. Faldet er mest markant når det gælder IT, mindre når det gælder læsning og mindst når det gælder regning. HB-udvalget AUI Strategikonference oktober 2013 Poul Christensen

10 PIAAC i Danmark Jo højere uddannelse, jo højere score
Forskellen er markant. Gennemsnitsscore - alle danskere  270,8 -personer med grundskole som højeste uddannelse 246,1 -ungdomsuddannelse som højeste uddannelse 268,7 -kort videregående uddannelse 271,3 -mellemlang videregående uddannelse 286,4 -lang videregående uddannelse 303,6 HB-udvalget AUI Strategikonference oktober 2013 Poul Christensen

11 PIAAC – internationalt
Læsning - Japan og Finland i top – Danmark under gennemsnit Regning – Japan i top - Danmark over gennemsnit IT – Sverige i top – herefter Holland, Finland, Norge, Danmark HB-udvalget AUI Strategikonference oktober 2013 Poul Christensen

12

13

14

15 PIAAC – er vi blevet bedre siden sidste store undersøgelse i 1998?
(læsning) tilsvarende OECD undersøgelse af voksnes læsefærdigheder (The International Adult Literacy Survey, IALS) Omfattede over 20 lande – herunder Danmark HB-udvalget AUI Strategikonference oktober 2013 Poul Christensen

16

17

18 3F – ca. 320.000 medlemmer – ca. 300.000 i alderen 16-65 år
PIAAC og 3F – et gæt Læsefærdigheder 3F – ca medlemmer – ca i alderen år Alle årige - ca. hver sjette har dårlige læsefærdigheder (niveau 0 eller 1). I 3F er andelen på niveau 0/1 formentlig i nærheden af 25% (fordi ufaglærte og indvandrere er ”overrepræsenteret” i 3F sammenlignet med hele befolkningen) Hvis disse forudsætninger holder, er op imod medlemmer i målgruppen for OBU og FVU Et foreløbigt skøn: i målgruppen for ordblindeundervisning i målgruppen for FVU HB-udvalget AUI Strategikonference oktober 2013 Poul Christensen

19 3F – ca. 320.000 medlemmer – ca. 300.000 i alderen 16-65 år
PIAAC og 3F – et gæt Regnefærdigheder 3F – ca medlemmer – ca i alderen år Alle årige - knap hver syvende dansker har dårlige regnefærdigheder (niveau 0 eller 1). I 3F er andelen på niveau 0/1 formentlig i nærheden af 25% (fordi ufaglærte og indvandrere er ”overrepræsenteret” i 3F sammenlignet med hele befolkningen) Hvis disse forudsætninger holder, er op imod medlemmer i målgruppen for FVU-matematik HB-udvalget AUI Strategikonference oktober 2013 Poul Christensen

20 3F – ca. 320.000 medlemmer – ca. 300.000 i alderen 16-65 år
PIAAC og 3F – et gæt IT- færdigheder 3F – ca medlemmer – ca i alderen år Alle årige - Mere end hver fjerde er dårlige til at løse hver­dagsopgaver på en computer ("ikke gennem­ført" samt niveau 0). Det svarer til over en million. I 3F er andelen på niveau "ikke gennem­ført" samt niveau 0 formentlig i nærheden af 40% (fordi ufaglærte og indvandrere er ”overrepræsenteret” i 3F sammenlignet med hele befolkningen) Hvis disse forudsætninger holder, er medlemmer i målgruppen for grundlæggende IT-kurser HB-udvalget AUI Strategikonference oktober 2013 Poul Christensen

21 Tommy HB-udvalget AUI Strategikonference 22.-23. oktober 2013
Poul Christensen

22 Anne Lise HB-udvalget AUI Strategikonference 22.-23. oktober 2013
Poul Christensen

23 Vi slutter lige med endnu et medlem
Finn Madsen oliechauffør i lufthavnen - sprang ud som ordblind da han var 58 Finns beretning. Poul Christensen Konsulent, 3F 23. oktober 2013


Download ppt "TUR dialogmøde AMU Nordjylland"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google