Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

AA KONKURRENCER. Omverden Øget efterspørgsel (TYD mv.) Flere udbydere Øget konkurrence AA meget specialiseret.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "AA KONKURRENCER. Omverden Øget efterspørgsel (TYD mv.) Flere udbydere Øget konkurrence AA meget specialiseret."— Præsentationens transcript:

1 AA KONKURRENCER

2 Omverden Øget efterspørgsel (TYD mv.) Flere udbydere Øget konkurrence AA meget specialiseret

3 Grundlag Sikre kunderne den bedste rådgivning ved afholdelsen af arkitektkonkurrencer Understøtte AAs overordnede mål om at fremme kvaliteten i planlægningen og udformningen af vore omgivelser Understøtte AAs position og omdømme blandt medlemmerne, samarbejdspartnere og beslutningstagere i øvrigt Sikre arkitekter fornuftige vilkår i konkurrencesituationer

4 Kerneydelser ÅBNE KONKURRENCER INDBUDTE KONKURRENCER FAGDOMMERUDPEGNINGER

5 Statistik A = Konkurrencer i AA regi B = Konkurrencer med AA udpegede fagdommere, men uden sekretariatsbistand fra AA

6 Forretningsplan Konkurrencevirksomhedens andel af markedet for kerneydelserne øges. Konkurrencevirksomhedens udbud af nye ydelser øges. Konkurrencevirksomhedens profil som en udviklingsorienteret vidensvirksomhed skærpes. Kundernes tilfredshed med AAs ydelser skal være høj Kendskabet til hvad AA står for på konkurrenceområdet skal forbedres Nettoindtjeningen skal være i balance eller positiv fra og med år 2008

7 Ad 1. ”…kerneydelser øges.” Ej omverdensstatistik Ny medarbejder, travlhed Generelt øget volumen

8 Ad 2. ”…nye ydelser øges.” Nye ydelser findes allerede, 14 forskellige Kunder bearbejdes Efterspørges ikke Oversigt over de 14 konkurrenceydelser, som findes lige nu: på print og på web

9 14 konkurrenceydelser Åben konkurrence Åben etapekonkurrence Indbudt konkurrence Udvidet indbudt konkurrence Indbudt etapekonkurrence med dialog 4+4 (kombineret åben og indbudt konkurrence) 10’er-modellen (indbudt konkurrence i to etaper) Programdialogkonkurrence Minikonkurrence Interaktiv konkurrence Totalentreprisekonkurrence Europan-konkurrence Grundsalgskonkurrence Parallelle opdrag

10 Ad 3. ”…profil skærpes.” Kernepunktet i en smal virksomhed Årskonference, nye input Konkurrence task-force Fagdommeruddannelse

11 Ad 4. ”…høj kundetilfredshed.” Pris, indhold, hastighed Når de øvrige forhold er i orden stiger tilfredsheden Der arbejdes på sagen

12 Ad 5. ”…synligheden forbedres.” Offensive kampagner De nye kommuner Brochurer til alle offentlige bygherrer Annoncering i ”Danske Kommuner” Aktiv akkvisition

13 Ad 6. ”…nettoindtjening positiv fra 2008.” Forretningsmæssig synsvinkel fra 2003 Brud på lang tradition for underskud AA konkurrencer har en værdi! Overskudsgivende nu 2006: + 438.000,- kr 2007: + 788.000,- kr

14 Årskonference 2007 Evaluering (erfaringer både positive og negative) Nye input Anbefalinger: Styrkelse af fagdommere Nye konkurrenceformer Synlighed Øgede muligheder for vækstlaget

15 Fagdommere AA fagdommere i nøgleposition Er ambassadører for arkitektfaget og AA konkurrenceinstitution? Over 190 forskellige siden 2000 Rekruttering og spilleregler uklare Ingen efteruddannelse eller systematiseret erfaringsopsamling Ugennemsigtige udvælgelseskriterier

16 Fagdommer Task Force Rekruttering Løbende rekruttering via skema på AAs hjemmeside Kandidater skal kunne henvise til en ”stiller”, evt, en anden fagdommer eller relevant fagperson En gang årligt indrykkes reminder om tilmeldingsmulighed i Arkitekten / Nyhedsbrev etc. Artikler i relevante medie om fagdommerhvervet Det skal være muligt at opfordre kandidater til at melde sig og/eller anbefale egnede emner

17 Fagdommer Task Force Personlige og faglige kriterier Minimum 5 års erfaring Kontante, målbare erfaringer / kompetencer, som skal kunne kategoriseres i søgbare hovedgrupper ex. landskab, bygning, design, planlægning, urban planning, forskning, procesledelse etc. Yderligere detaljeringsniveauer kan angives i felt til fritekstsøgning, ex. sprog, økonomisk forståelse o.l. Aktiv i arkitekturens tjeneste i henhold til professionaliseringsordningen Alder, køn og geografisk placering har ingen særlig vægt, men der skal tilstræbes størst mulig diversitet Det skal være muligt at udpege udenlandske arkitekter, at udpege kunstnere/debattører el.lign. og personer med andre fagligheder

18 Fagdommer Task Force Procedurer for optagelse Ansøgere på ikke-offentlig aspirantliste AA Konkurrencer gennemgår ansøgere og laver indstilling til bestyrelsen en gang om året Bestyrelsen godkender de potentielle fagdommere Nye godkendte fagdommere får tilbudt en egentlig uddannelse Den samlede emneliste, dvs. med både nye og gamle emner offentliggøres herefter på MAA netværk

19 Fagdommer Task Force Fagdommeruddannelse Obligatorisk 1 dag for nye fagdommere ( allerede udpegede fagdommere kan også vælge at melde sig) EU's udbudsdirektiv Konkurrencereglerne Konkurrenceprincipperne Økonomiens betydning Formidlingsteknik og bedømmelsespsykologi Programmets funktion og betydning Dommerbetænkningens funktion og udarbejdelse

20 Fagdommerliste Ajourføring Fagdommerne skal selv ajourføre deres CV på MAA netværk CV skal ajourføres en gang / år Reminder udsendes af AA kort tid inden Listen over årets fagdommere er fuldt offentlig og indgår i beretningen på repræsentantskabsmødet Årlige fagdommerseminarer afholdes med det formål at fungere som både efteruddannelse og netværksmøde med erfaringsudveksling

21 Fagdommer Task Force Honorering Fagdommerne er personligt udpegede. Honorering efter anvendt tid, dog med en maxgrænse på 60.000 kr. Særlig takst og afregning for transporttid og -udgifter. Regulering af honoraret efter byggeomkostnings-indekset for boliger, som justeres hver 3. måned.

22 Wild Card Rettet mod vækstlaget Samarbejde AA, DAC, Bygherreforeningen og Konkurrencestyrelsen Resultat af ”Arkitekturnation Danmark” Lanceres 11. juni af Brian Mikkelsen

23 Wild Card Indeholder: En dynamisk liste over unge og uprøvede arkitektvirksomheder En samling af eksempler på vellykkede samarbejder mellem en bygherre og en ung arkitektvirksomhed En vejlednings- og rådgivningsinstans henvendt til bygherren En formidlingsindsats, der skal synliggøre ordningen og de unge tegnestuer overfor bygherrerne

24 Wild Card Krav: Momsregistreret Firmaets ejer opfylder EU direktiv om arkitektuddannelse Firma ikke udført opgave til over 15 mio. (entreprisesum) Højst 5 år som selvstændigt firma

25 AA prækvalificeringer ”Tordenskjolds soldater”: 53 firmaer med min. 3 prækvalificeringer siden 2004

26 Fremtid Implementering af fagdommeroptagelse AA hjemmeside Implementering af fagdommeruddannelse Implementering af fagdommerseminarer Fagdommernetværk Revision af forretningsplan Markedsundersøgelse, hvad går AA glip af Nye Task Forces, f.eks. for det digitale byggeri


Download ppt "AA KONKURRENCER. Omverden Øget efterspørgsel (TYD mv.) Flere udbydere Øget konkurrence AA meget specialiseret."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google