Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Arbejdsmiljøcertificering – mennesker og systemer i balance

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Arbejdsmiljøcertificering – mennesker og systemer i balance"— Præsentationens transcript:

1 Arbejdsmiljøcertificering – mennesker og systemer i balance
Arbejdsmiljøkonferencen 2006

2 Præsentation Arbejdsmiljøchef i Kolding kommune cand. tehn. soc.
Arbejdsmiljøtjenesten Intern stabfunktion som rådgiver og vejleder MED- og sikkerhedsorganisationen om alle aspekter af arbejdsmiljøet og sundhedsfremme Ressourcer 3 ansatte; cand. tehn. soc. , ergoterapeut og arbejdspsykolog Ansvar At arbejdsmiljøarbejdet fungerer i Kolding Kommune

3 Opgave Skriv dine 3 væsentligste indvendinger/bekymringer og omkring arbejdsmiljøcertificering Bekymring/indvending 1 Bekymring/indvending 2 Bekymring/indvending 3

4 Kolding Kommune 63.000 borgere og 4500 fuldtidsansatte,
(1. jan. 2007: borgere) 200 sikkerhedsgrupper MED-organisation 20 år med samme borgmester (A) Kongedømme 6 forvaltningsgrene som fysisk er placeret rundt i byen højt til loftet Mange manualer og nedskrevet procedurer man vil gerne være de bedste, kan man ikke det så er det vigtigste at være bedre end Vejle

5 Mit indlæg Overblik over proces og ressourcer
Formål med certificeringen Meningsfuldhed for den enkelte institution Udvælgelse af indsatsområder Placering af overliggeren…. Synlig og tydelig kommunikation Top-tuning af eksisterende materialer Forankring i MED-organisationen

6 Overblik over proces og ressourcer
Gab analyse 2 dages arbejdsmiljøkonference for Hovedudvalget Oplæg om certificering Oplæg om sundhedsordning/undersøgelse Arbejdsmiljøtjeneste 2 fuldtidsansatte arbejdsgruppe med rep. fra hver forvaltning + central direktør Projektplan og tidsplan Konsulent tilknyttet

7 Officielle formål forbedre styringsmaterialet og højne sikkerhedskulturen, styrke og effektivisere MED-organisationens arbejdsmiljøarbejde, skabe bedre overblik og dermed blive bedre til at målrette arbejdsmiljøarbejdet og arbejdsmiljøinvesteringer, synliggøre kommunens indsats på arbejdsmiljøområdet i forhold til at tiltrække og fastholde god arbejdskraft, forberede sig i forhold til den nye arbejdsmiljøreform med bl.a. nye regler omkring BST rådgivning og Arbejdstilsynets kontrol.

8 Hvad ville vi ellers? I Skabe mening for det enkelte arbejdssted eller institution Skabe sammenhæng og gennemslagskraft (indsatsområderne) Lægge overliggeren så tæt på bekendtgørelsens krav så mulig Sørge for synlig kommunikation af al det rigtige gode arbejdsmiljøarbejde som foregår på vores arbejdssteder

9 Hvad ville vi ellers II? Top-tune det arbejde som vi gjorde i forvejen
Gør dokumentationen overkommelig og få systematikken i centrum En synlig arbejdsmiljøtjeneste med direkte vejledning på arbejdsstederne Anvende og bygge videre på de manualer, procedurer, redskaber m.m. som vi havde i forvejen Etablere et system som forankres i MED-organisationen

10 5 veje - udvælgelse af indsatsområder
Nedbringelse af støj Forbedring af det psykiske arbejdsmiljø (stress, samarbejde og konflikter) Nedbringelse af tunge løft og dårlige arbejdsstillinger Nedbringelse af arbejdsulykker Nedbringelse af sygefravær

11 Meningsfuldhed og balance
Mennesker og systemer i balance Balancen skal holdes således, at det giver mening på arbejdsstederne. Det er vigtig, at det er de væsentlige forhold, som er i fokus og ikke småtingene. Det psykiske arbejdsmiljø opleves langt de fleste steder som det væsentligste …..hvordan auditeres dette? Opgaven må ikke forsvinde intern auditor skal være faglige kompetente og være den der binder det sammen Intern/ekstern audit skal skabe motivation/læring og ikke modstand

12 Placering af overliggeren….

13 Placering af overligger….
Overhold loven Lav APV Lav 2 runderinger pr. år Følg op på ulykker Registér nær-ved-ulykker

14 Placering af overligger….
Nu skal den flyttes, men med små trin Løbende forbedringer

15 Gode råd I Benyt og udnyt APV-redskabet
Til MED-udvalgene - planlæg, led, koordinér arbejdsmiljøindsatsen. Se på muligheder i stedet for begrænsninger Pluk de lavt hængende frugter Løft ind i mellem blikket – arbejder vi med det væsentlige eller kan vi ikke se skoven for bar træer?

16 Gode råd II Hjælp hinanden
Udnyt at der i flere tilfælde er sammenhæng mellem borgerydelser og arbejdsmiljøarbejdet Skriv ned

17 Endnu et råd Lav så lidt som muligt men så meget som nødvendigt

18 Medie/info strategi før-under-efter
Internt centrale personer intranet nyhedsbreve møder skriftligt materiale synlig certifikat personaleblad arbejdsmiljø- og sundhedspris arbejdsmiljøkonference Arbejdsmiljøredegørelse audit

19 Medie/info strategi før-under-efter
Eksternt lokal presse fagblade tag ud og pral arbejdsmiljøredegørelse

20 Top-tuning af eksisterende….
Manualer Sammenhæng med andre områder Beredskab Indkøb Bygningsgennemgang Ombygning/renovering Lokale procedurer/retningslinier

21 Lede, planlægge og koordinere
MED-organisationen Lede, planlægge og koordinere

22 MED-organisationen o        Sikre at indsatsen for bedre arbejdsmiljø og sundhed bliver sat på dagsordenen og bliver prioriteret højt i hverdagen. o        Lægge konkrete handlingsplaner for, hvordan MED-udvalget kan bidrage aktivt til, at målene for trivsel og sundhed bliver nået på deres område – og følge op på, om planerne bliver gennemført. o        Sikre de nødvendige ressourcer, så problemerne kan løses. o        Tage initiativ til at problemer og opgaver bliver taget op på det ledelsesniveau, hvor der er kompetence til at løse dem.

23 Nye opgaver og begreber
Sikkerhedsrunderinger Interne audit Ekstern audit Nær-ved-ulykker Arbejdspladsbrugsanvisninger Stigeeftersyn Dobbeltisoleret håndværktøj Eftersyn af slangevindere

24 MED-organisationen højere grad end tidligere arbejder MED systematisk, målrettet og effektiv med arbejdsmiljø. sikkerhedsgrupper er blevet klar over deres opgave og rolle Mange ledere har opdaget, at de ikke kan undvære en sikkerhedsrepræsentant.

25 Fremtiden Certificering af Ny Kolding Processen Nye indsatsområder
evaluering LEAN Sundhedsordning Elektronisk APV Fastlægges mål og målsætninger i forhold til det rummelige arbejdsmarked udvikle et balanceret arbejdsmiljøledelsessystem hvor det psykiske arbejdsmiljø og sundhedsfremme har en central placering

26 Har/er det været det hele værd?
JA

27 Fordi…….. Sikkerhedsrepræsentanterne har en veldefineret rolle og opgave APV-redskabet, nær-ved-ulykker, grundigere analyse af allerede skete ulykker sikkerhedsrundering Vejen er vist AMTJ kommer systematisk ud på alle arbejdssteder skabt en fælles ånd og fælles begrebsverden vedrørende arbejdsmiljø Arbejdsmiljøarbejdet er blevet mere synlig både på den enkelte arbejdsplads og udadtil, både mellem vores forvaltninger og i forhold til borgere og potentielle kolleger.

28 Har vi fået et bedre arbejdsmiljø?
Nej…..

29 men det kommer…. Når der arbejdes vedvarende og systematisk så vi opnår løbende forbedringer. Når overliggeren flyttes en tak op. Når arbejdsmiljøcertificering ikke længere er et projekt, men en måde at arbejde på. Når der arbejdes med de væsentligste forhold (at vi evner at stige op i helikopteren, løfte blikket og se væsentligheder og foretager prioriteringer)

30 Men det kommer…. Hvis vi sørger for, at det ikke blot ender som endnu en festtale, men at der reelt skabes et bedre arbejdsmiljø både fysik og psykisk for alle ansatte i Kolding Kommune Overordnede MED-org. i langt højere grad iværksætter initiativer der understøtter opfyldelse af målene for de 5 indsatsområder Overordnede MED-org. måler og følger op på sine arbejdsmiljøhandlingsplaner med vægt på de 5 indsatsområder At det tilvejebragte overblik over arbejdsmiljøudfordringerne i langt højere grad anvendes i prioriteringer i forbindelse med arbejdets tilrettelæggelse og i budgetlægningen på alle niveauer


Download ppt "Arbejdsmiljøcertificering – mennesker og systemer i balance"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google