Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Arbejdsmiljø mellem sidevogn og mainstream

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Arbejdsmiljø mellem sidevogn og mainstream"— Præsentationens transcript:

1 Arbejdsmiljø mellem sidevogn og mainstream
Per Langaa Jensen, professor, DTU

2 AML §1 Ved loven tilstræbes at skabe:
1)et sikkert og sundt arbejdsmiljø, …i overensstemmelse med den tekniske og sociale udvikling i samfundet 2) grundlag for, at virksomhederne selv kan løse sikkerheds- og sundheds-spørgsmål med vejledning fra arbejdsmarkedets organisationer og vejledning og kontrol fra arbejdstilsynet

3 Leawitt’s model for organisationsdesign
Struktur Ansatte Opgaver Værktøjer

4 Opgaven: Folketingets forventninger
Sygefravær PÅVIRKNINGER Rummeligt arbejdsmarked INDSATS: 1) Hviletid & Fridøgn 2) Børn & unge 3) Stoffer & materialer 4) Tekniske hjælpemidler 5) Arbejdsstedets indretning 6) Arbejdets udførelse EFFEKT Ulykker Sygdomme Nedslidning  Ergonomiske foranstaltninger AT: Fokus på de væsentligste arbejdsmiljø-problemer Sundhedsfremme

5 Udviklingen i regulering af arbejdsmiljøet
Detail-specifikation Mål- & proces-specifikation

6 Strukturen og medarbejdere: Den samlede oprindelige lokale organisation
Topledelse Ansvar for Mellemledere Deltage i Ansatte Top-ledelse SiU SiO SiGr Arb.L. BST SiR

7 Leawitt’s model for organisationsdesign
Struktur Ansatte Opgaver Værktøjer

8 Erfaringerne med loven: En sidevogn
Top-ledelsen: Verbal støtte, men kun begrænset handling Er det rigtigt?  Arbejdsmiljøhensyn inddrages ikke i planlægningen af produktion Ansatte: Vanskeligt at vælge sikkerhedsrepræsentanter Mellemledelsen: En pligt, men begrænset motivation Aktiviteterne: Mindre problemer, simple løsninger

9 Pro sidevognen + Loven etablerer en specifik arena på virksomhederne for behandling af emner relateret til arbejdsmiljøet

10 Det nuværende krav til virksomhederne
Kapitel 2 Samarbejde om sikkerhed og sundhed § 6. Grundlæggende ’minimumsmodel’ § 6 d. …Plan for samarbejdet om sikkerhed og sundhed for det kommende år og fastlægge, hvordan dette skal foregå. Stk. 3. ….Kompetenceudviklingsplan for medlemmerne af arbejdsmiljøorganisationen. § 7. Bestemmelserne i §§ 6 a-6 c, § 6 d, stk. 1, finder ikke anvendelse, i det omfang der for at styrke og effektivisere virksomhedernes samarbejde om sikkerhed og sundhed er indgået aftaler § 7 b. …opgaver kan …udvides til at omfatte miljøspørgsmål i direkte tilknytning til virksomheden. § 8. Arbejdsgiveren skal sørge for, ….tid til rådighed til at varetage deres pligter i arbejdsmiljøarbejdet, ..lejlighed til at erhverve sig den fornødne viden om eller uddannelse i arbejdsmiljømæssige spørgsmål. …lejlighed til at deltage i planlægningen, for så vidt angår spørgsmål om arbejdsmiljø på arbejdspladsen. § 9. en obligatorisk arbejdsmiljøuddannelse af en varighed på 3 dage inden 3 måneder efter valget . …supplerende arbejdsmiljøuddannelse i det første år svarende til 2 dages varighed og i hvert af de efterfølgende år i funktionsperioden svarende til 1½ dags varighed.

11 Visionen: styrke og effektivisere
AM integreret i virksomhedsbeslutninger vedr. arbejdsmiljø Beslutninger vedr.: Produktionens udformning Produktionens drift Udvikling af aktiviteterne

12 Flere tilgange Intenderet strategi Ikke-realiserede strategier
Bevidste strategier Realiseret strategi Fremvoksende strategier

13 AM er i virksomhedsbeslutninger
Case Det drejer sig om produktions-planlægning og –drift Begrebet ’arbejdsmiljø’ og andre AM-begrebet anvendes ikke AM-organisationen involveres ikke, men ofte medarbejderne

14 MEN der begåes stadig mange ‘fejl’

15 Hvordan kan det gøres? Mange konkrete eksempler Mange modeller
Mange begreber og teoretiske bidrag

16 Om ledelse ”Det er ikke forventeligt, at den der er bevæbnet, er villig til at være lydig overfor den, der ikke er bevæbnet, eller at den ikke-bevæbnede kan være sikker blandt bevæbnede. Da der hos den ene er foragt og den anden mistænkelighed, er det ikke muligt for dem at arbejde godt sammen”. Machiavelli: On war, 1520

17 Erfaringer FOA-undersøgelse Teknisk miljøledelse
Spørgeskema-undersøgelse Meget få initiativer Teknisk miljøledelse Kandidat-undersøgelse Relativt mange initiativer

18 Grundlæggende spørgsmål: Styrke og effektivisere
’Effektivisering’ Ressourceforbrug ’Styrke’ Fravær & ulykker Tilfredshedsundersøgelser Procesaktiviteter: APV Investeringer Andre initiativer Svage indikatorer

19 Sidevogn eller mainstream?
Mulighederne er der Mange modeller og anvisninger Benyt chancen

20 Tak for opmærksomheden

21

22 Kurt Lewin Shock and immobility Denial Awareness Acceptance Testing
Search for meaning Integration


Download ppt "Arbejdsmiljø mellem sidevogn og mainstream"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google