Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Hvilke fælles mål har vi? Hvordan bestemmes de faste afgifter?

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Hvilke fælles mål har vi? Hvordan bestemmes de faste afgifter?"— Præsentationens transcript:

1 Forsyningspligt og faste afgifter – en barriere for en fornuftig energipolitik?
Hvilke fælles mål har vi? Hvordan bestemmes de faste afgifter? Har vi mulighed for at ændre de faste afgifter?

2 Rammer for levering af Fjernvarme
Varmeforsyningsloven Tilslutningsbekendtgørelsen Planloven Projektbekendtgørelsen Cirkulærer og vejledninger fra Dansk Fjernvarmeforening CO2: Regeringens Energisparekrav Århus Kommune CO2 neutral 2030

3 Vejen frem til CO2-neutralitet i 2030
Energi- Bespa- relser Grøn varme- produktion Net- optimering Graden af renoveringen af udtjente ledningerne kan vi selv regulere, men det helt store besparelsespotentiale i forhold til driftsoptimeringer i ledningsnettet, findes ved sænkning af temperaturen i ledningsnettet. Men her er den begrænsende faktor kundens interne varmeinstallation 3

4 Fjernvarmebidrag i AffaldVarme
Årligt abonnementsbidrag pr. varmemåler Årligt effektbidrag Forbrugsbidrag

5 Tarifvejledning fra Dansk Fjernvarmeforening

6 Aktuelt for AffaldVarme sammenlignet med Tarifvejledning fra Dansk Fjernvarmeforening

7 Selskabsøkonomi i Fjernvarme
Et eksempel - en kunde: Udlejningsejendom: Fælles brugsvandsanlæg i kælder 3 opgange 3 etager Lejlighedsstørrelse i gennemsnit 75m2 I alt 18 lejligheder og i alt 1350 m2

8 Varmeforbrug i dag 1900 14328 KWh / år 1940 13000 KWh / år BR 08 KL 2
1970 11000 KWh / år

9 Effektbidrag: Afskrivninger Omkostninger Renter Produktionsanlæg
Ældre, Etagebolig nr.1 Ældre, Etagebolig nr.2 Effektbidrag: Afskrivninger Produktionsanlæg Ledningsanlæg Omkostninger Drift produktion og ledningsanlæg Administration Miljø, udvikling Renter Ældre, Etagebolig nr.3 Ældre, Etagebolig nr.4

10 Effektbidrag: Afskrivninger Produktionsanlæg Ledningsanlæg
Ældre, Etagebolig nr.1 Ældre, Etagebolig nr.2 Effektbidrag: Afskrivninger Produktionsanlæg Ledningsanlæg Omkostninger Drift produktion Drift ledninger Administration Miljø, udvikling Renter Virkninger: Afskrivninger Lidt mindre på sigt Ingen ændring Omkostninger Lidt mindre Ældre, Etagebolig nr.3 Renoveret til KL1, Etagebolig nr. 4

11 Effektbidrag: Afskrivninger Produktionsanlæg Ledningsanlæg
Ældre, Etagebolig nr.1 Ældre, Etagebolig nr.2 Ældre, Etagebolig nr.3 Renoveret til KL1, Etagebolig nr. 4 Effektbidrag: Afskrivninger Produktionsanlæg Ledningsanlæg Omkostninger Drift produktion Drift ledninger Administration Miljø, udvikling Renter Virkninger: Afskrivninger Lidt mindre på sigt Lidt Større Omkostninger Lidt mindre Ingen ændring ? – hvem skal betale

12 Effektbidrag – opsamling (Fjernvarme Selskabsøkonomi)
Efterisoleres én ejendom vil det ikke kunne ses på det samlede effektbidrag. Efterisoleres flere ejendomme vil det stadig knap kunne ses på det samlede effektbidrag. Efterisoleres flere ejendomme i ét område og der lægges nye ledninger, vil det kunne ses på det samlede effektbidrag.

13 Energispareindsats – hvordan kan Fjernvarmen være med til at gøre en forskel

14 Energispareindsats – hvordan kan Fjernvarmen være med til at gøre en forskel
AffaldVarme Århus Virksomhedsplan 2010 Takster Overskudsvarme

15 Energispareindsats – hvordan kan Fjernvarmen være med til at gøre en forskel
Krav til energibesparelser i Århus Kommune (i relation til fjernvarme) I 2010 skal spares knap 45 mio. kWh i AffaldVarme Århus, som led i regeringens energisparestrategi.

16 Energibesparelser i Århus Kommune Er der penge i det?
Energisparetilskud til erhverv i AffaldVarmes forsyningsområde: kr. 0,30 /KWh Eksemplet fra før: Ændring til BR08: ca. kr ,- Ændring til Lavenergiklasse 1: ca. kr ,-

17 Tak for opmærksomheden!


Download ppt "Hvilke fælles mål har vi? Hvordan bestemmes de faste afgifter?"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google