Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Innovation Hvordan kan vi skabe et klima og struktur, inden for hvilken innovation bliver opmuntret og belønnet. Ide generering Muligheder Udvikling Markedsføring.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Innovation Hvordan kan vi skabe et klima og struktur, inden for hvilken innovation bliver opmuntret og belønnet. Ide generering Muligheder Udvikling Markedsføring."— Præsentationens transcript:

1 Innovation Hvordan kan vi skabe et klima og struktur, inden for hvilken innovation bliver opmuntret og belønnet. Ide generering Muligheder Udvikling Markedsføring Ide evaluering

2 Når man har set en innovations mulighed, skal man arbejde videre med ideen til det niveau, hvor ideen kan blive vurderet at beslutningstagerne som skal stille sig selv nedenstående spørgsmål? - Vil ideen virke? - Har virksomheden den nødvendige know-how til at udføre ideen. - Har ideen værdi for kunderne? - Passer ideen ind i virksomhedens strategi? - Hvordan ser økonomien ud for produktet?

3 Innovations typer Incremental Innovation handler om at udforske allerede eksisterende teknologi. Enten forbedrer den noget som allerede eksisterer, eller omformer en eksisterende teknologi eller form til brug for andre formål. Radical innovation er noget verdenen ikke har set før – noget helt nyt. Ofte går disse to typer hånd i hånd man starter med Incremental Innovation men undervejs bliver det mere og mere til radical innovation.

4 Faktorer til fordel for incremental innovation
Problemet med Radical innovation er at det tager lang tid at udvikle de nye teknologier eller produkter, og det koster mange penge. Derfor vil Incremental innovation hvor man systematisk forbedre produkterne give virksomheden større mulighed for vækst og bibeholde deres konkurrenceevne. Dog er der nogle ting man skal være opmærksom på: - ”Undgå fløjte syndromet” husk, at selvom man bliver presset af andre konkurrenter skal man ikke bare lave nye versioner med ekstra funktionalitet, hvis kunderne ikke ønsker dette. - ”Put ikke alle dine penge i incremental innovation” Husk at incremental innovation ikke bygger bro mellem nuværende og fremtidig teknologi. Det er kun Radical innovation der kan gøre dette. Så find en balance.

5 Hvordan kan ledelse støtte idegenerering
Giv en belønning til de mennesker der genererer nye ideer med penge, et bedre job eller begge dele. Lad det være et klart signal i virksomheden at gode ideer er vigtige. Vær opmærksom på, at for mange innovative mennesker er en høj løn ikke altid nok, de vil også have frihed til at udforske eller tage på teknologikurser. Indfør et innovationsklima. Innovative organisationer har følgende karakteristika: - Ledelsen sender et klart signal om, at firmaets og medarbejdernes velbefindende i høj grad afhænger af, at man hele tiden er innovativ. - Folk er ikke bange for at prøve eller foreslå nye ting. - Man kommer ikke kun for at arbejde. - Folk ansættes og fyres i henhold til deres kvalifikationer og den ydelse de leverer. - De ansatte kikker udad. De søger ideer og bedste fremgangsmåde ude hos konkurrenterne, gennem professionelle kontakter og i andre industrier.

6 Ansæt innovative medarbejdere
Følgende personlige karakteristika kendetegner en innovativ medarbejder: - ekspert i et eller to områder - kan lide det innovative arbejde - arbejder godt individuelt - er en god problemløser - finder nye og forskellige måder at se ting på. Support de innovative ved f.eks at hjælpe dem med iderum osv. Send ideer og medarbejdere på kryds og tværs rund i organisationen for at danne nye ideer eller se den nye ide ud fra andre vinkler.

7 To idegenererings teknikker
Brainstorming. Har 5 nøgle principper. - Hold focus: Brainstorming skal koncentrere sig som et specielt problem i den virkelige verden. - Suspender afgørelser: alle afgørelser skal suspenderes mens idegenereringen foregår. Selv de vildeste ideer skal støttes. - Personlig sikkerhed: deltagerne skal sikres at upopulære ideer der vil true status que, ikke får konsekvenser. - Seriøse diskussioner: nedton diskussionerne til en samtale og hold fokus på emnet. - byg på ideer: prøv at bygge videre på andre ideer hvis dette er muligt.

8 Catchball: er en metode der stammer fra japanerne. Går ud på følgende:
- en ide fanges, tænkes over og udvikles, herefter kastes den rundt til andre i gruppen som herefter kan videreudvikle. Dette fortsætter til ideen er helt gennemtænkt. Giver stort ejerskab inden for arbejdsgruppen.

9 At finde muligheder/gode ideer (lad ikke de gode ideer slippe forbi)
At finde muligheder eller gode ideer er en mental proces der besvarer det spørgsmål som en innovator altid skal stille sig selv: Giver denne ide værdi til nuværende eller kommende kunder. Der er ikke udviklet nogen formel på, hvordan man kan finde de gode muligheder/gode ideer, dog har W. Chan kim og Renèe Mauborgne beskrevet en brugbar metode kaldt ”forbruger nytteværdi kortet”, der indikere, hvordan en kunde vil modtage denne nye ide. Man skal stille sig selv følgende spørgsmål: - hvor kan vi generere den største nytteværdi for kunden? Kan din ide dække dette område? - er nytteværdien højere eller lavere end den nytteværdi som dine konkurrenter tilbyder med samme product. - hvilken nytteværdi betyder mest for kunden? - hvordan kan vi redesigne vores produkt eller serviceide, så vi tilbyder den største nytteværdi som kunden går efter.

10 Hvis ideen har stor nytteværdi for kunden er der endnu nogle ting man skal undersøge før man går videre: - passer den nye ide strategisk ind i virksomheden - har du de tekniske kompetancer til at få det til at fungerer - har du de forretningsmæssige kompetancer til at gøre ideen succesfuld.

11 Overføre innovation til markedet. Kan ideen holde?
Innovative virksomheder skal eliminere de dårlige ideer fra så hurtigt som muligt. Det vil altid koste penge at undersøge en ide så jo hurtigere man kan fravælge jo færre omkostninger har man. Man kan bruge ”idetragten” til at eliminere de dårlige ideer. Ideen med tragten er, at man putter en masse ideer ind i den ene ende, undervejs bliver ideerne afprøvet og de ideer der kommer ud i den anden ende er de ideer som man har valgt at fokusere på og gøre commercielle. Men hvad sker der egentlig inde i tragten, hvordan finder man ud af hvilke ideer der skal dø, samt hvilke der skal arbejdes videre med? Her kan bruge en metode kaldt etape/stadie-port-systemet. Metoden har stadier hvor udviklingsarbejdet gennemføres. Herefter går man videre til de enkelte porte (checkpoints)hvor beslutninstagere bestemmer om ideen/projektet skal dræbes, sendes tilbage for mere udvikling eller sendes videre til næste udviklingsstadie.


Download ppt "Innovation Hvordan kan vi skabe et klima og struktur, inden for hvilken innovation bliver opmuntret og belønnet. Ide generering Muligheder Udvikling Markedsføring."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google