Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

ved Kim Kjærgaard 13. December 2011

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "ved Kim Kjærgaard 13. December 2011"— Præsentationens transcript:

1 ved Kim Kjærgaard 13. December 2011
Boligsocialt arbejde i Bispehaven Med fokus på udviklingen af den boligsociale helhedsplan ved Kim Kjærgaard 13. December 2011

2 Disposition Kort om Bispehaven Den nye boligsociale helhedsplan
Konkrete indsatser Kort om den kriminalpræventive renovering Boligsocialt arbejde i praksis/Rundtur i Bispehaven

3 Kort om Bispehaven Bispehaven er beliggende i det vestlige Aarhus og består af 880 boliger og 2364 beboere Demografi Stor andel børn og unge (32 %) Stor andel voksne uden for arbejdsmarkedet (43,7 %) Stor andel beboere med ikke-vestlig herkomst (66,8 %) Vigtige boligsociale aktører LIB (Ledelsesinformationssamarbejdet i Bispehaven) Den boligsociale leder/Trivselshuset (Pia Mortensen) Kommunale aktører Det Boligsociale Fællessekretariat

4 Den nye boligsociale helhedsplan
Baggrund De mest udsatte boligområder i Danmark har mulighed for at søge Landsbyggefonden om en boligsocial helhedsplan (på landsplan ca. 160 helhedsplaner) Den nuværende helhedsplan udløber i 2012 Den nye helhedsplan skal løbe fra Procesbehandling Alle helhedsplanen skal først prækvalificeres (kommunal behandling og godkendelse af Landsbyggefond) Krav om medfinansiering på 25 % (delt mellem boligselskabet og kommunen) Kommunal medfinansiering kan være kontanter eller medgået tid, men må ikke være en del af normaldriften Sikre samarbejdsaftaler og koordinering af indsatser Når helhedsplanen er prækvalificeret udarbejdes en egentlig projektbeskrivelse

5 Den nye boligsociale helhedsplan
Den nye helhedsplan er bl.a. udviklet på baggrund af: Problemidentifikation (kvalitativt og kvantitativt) Videreførelse/videreudvikling af bestående aktiviteter Nye initiativer (i samarbejde med bl.a. kommunen) Landbyggefonden operere med foruddefineret indsatsområder Valgte indsatsområder i Bispehaven Børn, unge og familie Beboernetværk, inddragelse og demokrati Uddannelse, beskæftigelse og erhverv Image/kommunikation Formål med helhedsplanen ”Bispehaven skal være et trygt og attraktivt boligområde med trivsel for alle”

6 Boligområdeprofil for Bisphaven

7 Konkrete indsatser Børn, unge og familie
Fokus på unge kriminalitetstruede/kriminelle skal have en meningsfuld hverdag Kontaktstedet, 30+, juniorklub, pigeklub, Rap Akademiet etc. Konflikthåndtering Unge4unge (rettet unge) og konfliktmæglingsuddannelse (rettet boligsociale medarbejdere)

8 Konkrete indsatser Beboernetværk, inddragelse og demokrati
Trivselshuset og Trivselshusets cafe Fællesspisning, genbrugsbutikken, morgenmadsprojektet, tekstilværkstedet, fællesarrangementer ved mærkedage mv. Frivillighedsindsats Partnerskabsaftalen mellem VIA Socialrådgiver-uddannelsen og Hotspotcentret Frivilligshedskoordinator og Ungeråd

9 Konkrete indsatser Uddannelse, beskæftigelse og erhverv
Primært rettet skolegang Skoleklar-projektet (i forlængelse af morgenmads-projektet) og lektiecaféen Primært rettet uddannelse/jobtræning Beskæftigelsesprojektet/uddannelse af medarbejdere Job4U (i samarbejde med Hotspot Erhverv) Primært rettet erhvervsarbejde Områdecenter (Håndholdt jobindsats)

10 Konkrete indsatser Image/kommunikation
Skal understøtte formålserklæringen Skal forbedre kommunikation indad og udad Ændre perceptionerne omkring Bipehaven

11 Den kriminalpræventive renovering
Baggrund I årene blev der gennemført en bygningsfysisk renovering (bl.a. facaderenovering) Ny pulje fra Landsbyggefonden på 50 mio. til renovering Fokus på opgradering af udeområderne, med fokus på kriminalprævention (jf. Indikator for tryghed) Projektets formål Historisk stort fokus på boligsocialt arbejde i DK Renovering skal understøtte det boligsociale arbejde Skabe tryghed, trivsel og nedbringe kriminaliteten

12 Boligsocialt arbejde i praksis
Rundtur i Bispehaven Trivselshuset og Trivselshusets café Lektieklubben Rap Akademiet Genbrugsbutikken


Download ppt "ved Kim Kjærgaard 13. December 2011"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google