Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Hvordan bliver en boligsocial helhedsplan til ?

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Hvordan bliver en boligsocial helhedsplan til ?"— Præsentationens transcript:

1 Hvordan bliver en boligsocial helhedsplan til ?
2010 16. september 2010 Hvordan bliver en boligsocial helhedsplan til ? Jørgen Olsen Funktionsleder Boligsocial funktion LBF 1

2 Regulativer er rammen for fondens virke
Boligsocial indsats Regulativer er rammen for fondens virke Betingelser og krav for at opnå støtte Godkendes af resortministeriet og fondens bestyrelse

3 Boligaftalen 2011-14 fastlægger den økonomiske ramme til:
Boligsocial indsats Boligaftalen fastlægger den økonomiske ramme til: 440 mio. pr. år i alt 1,76 mia. direkte tilskud Fordeles med halvdelen til Boligsocial indsats og halvdelen til huslejestøtte

4 Ansøgningsprocessen Boligsocial indsats Løbende ansøgninger
Prækvalifikation/ansøgning Helhedsplan Plads og tid til inddragelse

5 Ansøgningen skal være anbefalet af beliggenhedskommunen
Boligsocial indsats Ansøgningen skal være anbefalet af beliggenhedskommunen Helhedsplanen skal være godkendt af KMB i beliggenhedskommunen

6 En kortfattet beskrivelse – maks. 5 A-4. Problemkomplekset
Boligsocial indsats En kortfattet beskrivelse – maks. 5 A-4. Problemkomplekset Hvilke indsatser Organisering/koordinering Lokal evaluering/måling Medarbejderressourcer

7 Uddannelse, beskæftigelse og erhverv
Boligsocial indsats Indsatser Børn, unge og familie Uddannelse, beskæftigelse og erhverv Beboernetværk, inddragelse, demokrati Sundhed Udsatte grupper Kultur og fritid Image og kommunikation

8 Overslagsbudget på indsatsniveau
Boligsocial indsats Budget Overslagsbudget på indsatsniveau Budgettet kan alene omfatte de 7 indsatser Fortrykt skema skal anvendes.

9 Model beregner objektivt behov Faglig vurdering
Boligsocial indsats Prækvalifikation Model beregner objektivt behov Faglig vurdering - påtænkte indsatser i relation til prob.stilling - organisering

10 Besked om reserveret beløb Forlods udbetaling
Boligsocial indsats Prækvalifikation Besked om reserveret beløb Forlods udbetaling Forventet sagsbehandlingstid i Fonden 4 – 6 uger

11 Boligsocial indsats Helhedsplanen LBF vurderer i hver enkelt sag behovet for støtte og bidrager herefter. Det er boligorganisationen der har initiativet til og ansvaret for helhedsplanens udformning, herunder det praktiske arbejde

12 Lokal medfinansiering Områdesekretariater
Boligsocial indsats Helhedsplanen Lokal medfinansiering Områdesekretariater

13 Helhedsplanens indhold Afdelingens særlige problemstillinger
Boligsocial indsats Helhedsplanens indhold Afdelingens særlige problemstillinger Organisering og styring Indsatser og aktiviteter Mål og succeskriterier Detaljeret budget på aktivitetsniveau Samarbejdsaftale Indberetningsskemaer

14 Boligsocial indsats Opsummering Fokus på at minimere sagsbehandlingstid Øget krav til evaluering/målopfyldelse på indsatser Fokus på organisering - områdesekretariater - engagement fra afdelinger, kommuner og boligorganisation

15 Formelle regler Boligsocial indsats Almenboligloven § 37.
Fondens regulativ §5 & §6

16 2010 16. september 2010 Slut 16 LBF 16


Download ppt "Hvordan bliver en boligsocial helhedsplan til ?"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google