Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Levende Kommunikation

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Levende Kommunikation"— Præsentationens transcript:

1 Levende Kommunikation
Velkommen til Levende Kommunikation Henrik Halle København 2009

2 Hovedtemaer Hvad skal der til for at højne xxxx vurdering af deres nærmeste leder? Hvordan kan det faglige samarbejde på tværs af afsnittene forbedres? Hvilke overbevisninger er der i kulturen, som gør, at mange har svært ved at bede om hjælp? Hvordan kan man bedst muligt hjælpe hinanden på tværs af afsnittene? Hvad skal der til for at gøre arbejdsmiljøet mere energiskabende og inspirerende? Samarbejde Motivation Kommunikation

3 Målet med dagene Opnår en fælles holdning til vores samarbejde, kommunikation og motivation Får indsigt i, hvordan du virker på andre mennesker Får værktøjer til at blive en bedre kommunikator Arbejder med fokus på ”kundens” situation Øger muligheden for bedre samarbejde gennem korrekt påvirkning Fokus på muligheder, og ikke begrænsninger At styrke kendskabet til hinanden!

4 Program Dag I Velkommen Medarbejdermålingen Effektiv Kommunikation
Typologier Frokost Feedback Syltede Agurker Opsamling Dag II Godmorgen Repetition Motivation Øvelse Følelsernes Bankkonto Frokost Aktiv Lytning og Spørgeteknik Den ultimative øvelse Personlig aktionsplan Momentum

5 Hvem er vi? Hvad ser du som din største udfordring som kommunikator?
Hvad mener du er årsagen? Hvilket udbytte vil du gerne have ud af dagene? Brug et par minutter til forberedelse, og hold derefter en 1 – 2 minutters præsentation af ovenstående!

6 Close the Gap™ Vision Kultur Image

7 Medarbejdermålingen Diskuter i grupper:
Hvad ser du som de største udfordringer for at skabe en endnu bedre arbejdsplads på kort sigt – og på lang sigt? Hvilke indsatser kræves for at nå målet? Nedskriv og fremlæg gruppevis (3- 5 min)

8

9

10 Hvilket image vil du gerne have som medarbejder på AEM?

11 Effekt Dit budskab BLIVER IKKE hørt på baggrund af hvad du siger
<25 % indhold 40 % kropssprog 35 % betoning Filter Sender Baggrund Tanker, ønsker Følelser Information Spørgsmål Lytte aktivt Modtager Page in Book ACTION PLAN on page 42 Dit budskab BLIVER IKKE hørt på baggrund af hvad du siger Dit budskab BLIVER hørt på baggrund af måden du siger det på!

12 Image og kropssprog Øjenkontakt Gestikulation Bevægelse Holdning
Ansigtsudtryk

13 Stemme Variation Af hastighed og styrke Diktion Valg af ord Renhed
Udtale af ord Accent Undgå “Word Fillers” - e.g.. ehh, du ved… Brug 1. og 2. person Brug tryk Page in Book ACTION PLAN on page 48-49

14 Tryk Jeg sagde ikke, han havde taget pengene!

15

16

17 Den Personlige Profil - MPA™
Entusiasten Praktikeren Analytikeren Supporteren Følelsesorienteret Sagsorienteret Influere Samarbejde

18 Den Personlige Profil – Positiv Adfærd
Elsker nye situationer Får andre involveret Meget åben i personlig interaktion Iværksætter konstant nye tiltag Kan leve med risici og spænding Afprøver gerne flere valgmuligheder Er fleksibel Begejstrer andre Gør teorier anvendelige Kommer med idéer til problemløsning Søger kontrol over situationen Optræder meget selvstændigt Handler logisk - bruger helst fornuft Er mål- og resultatorienteret Træffer hurtige, kontante beslutninger Er entydig og ligefrem Søger mange alternativer Kan afvente bedste timing Er afslappet, venlig og let omgængelig Søger bekræftelse/forsikring fra andre Er opmærksom på andres samarbejde Bruger stemninger Bruger øjne, ører - og lytter Søger accept og forståelse Anbringer oplevelser i teoretisk sammenhæng Er organiseret og struktureret Er præcis, omhyggelig og grundig Beregner sandsynligheder Søger alternativer Anvender tidligere erfaringer Er selvkontrolleret Arbejder godt alene

19 Den Personlige Profil – Mindre Positiv Adfærd
Er ikke organiseret og for impulsiv Farer ubetænksomt frem Har for mange projekter i gang Mangler tålmodighed Har for mange løse ender Er for fleksibel Er for krævende over for andre Er for overdramatisk og overdreven Er for uforsigtig i aktion Overvælder folk med udfordring Undervurderer andres følelser Er utålmodig Er for kontrollerende Bruger ikke andre effektivt nok Virker egenrådig Er for ligefrem og hård - for lidt acceptgivende Behøver for mange beviser før handling Devaluerer andres og egne følelser Er for fastkørt i teorier Virker for tøvende Ser skyerne og ikke solen Hænger i det forgangne Opdager ikke i tide stress hos sig selv Mangler mere følelsesmæssig åbenhed Venter for længe med beslutninger Kan være for forstående Har for mange idéer - for lidt handling Er for utålmodig m.h.t. detaljer Er for ukritisk Er for konfliktundgående Er for eftergivende Mangler mere personlig selvstændighed

20 Samarbejde mellem typologierne

21 Feedback Når vi giver Feedback (SBI-modellen) Når vi modtager Feedback
Vær Specifik og beskrivende Fokuser på Behaviour (adfærd), og brug eksempler Relater til Impression (indtryk) og Impact (betydning) Når vi modtager Feedback Lyt Begynd ikke at forklare Pas på ikke at blive defensiv

22 Sæt jer sammen i grupper (3 personer) og giv hinanden feedback på typologierne: Fokuser på følgende, med udgangspunkt i SBI-modellen: Diskuter dine/Jeres stærke vs mindre stærke sider Identificer hvor i Jeres dagligdag at din/Jeres typologi i særlig grad bliver udfordret Overvej gode råd og forebyggende initiativer

23 Syltede Agurker Hvilke ”Syltede Agurker” har vi på AEM?
Hvad kan vi gøre for at give flere ”Syltede Agurker”? Noter mindst 5 gode ideer - Hvert sekund tæller Hurtig ind og ud Et godmorgen og hej – hav en god dag Smil Øjenkontakt Påklædning (ren og pæn) 23

24 Velkommen til Dag 2 - Henrik Halle

25 Målet med dagene Kommunikation Motivation Samarbejde
Opnår en fælles holdning til vores samarbejde, kommunikation og motivation Får indsigt i, hvordan du virker på andre mennesker Får værktøjer til at blive en bedre kommunikator Arbejder med fokus på ”kundens” situation Øger muligheden for bedre samarbejde gennem korrekt påvirkning Fokus på muligheder, og ikke begrænsninger At styrke kendskabet til hinanden! Kommunikation Motivation Samarbejde

26 Program Dag II Personlig aktionsplan Momentum Godmorgen Repetition
Stemme - kropssprog Motivation Udendørs aktivitet - samarbejde Følelsernes Bankkonto Frokost Aktiv Lytning og Spørgeteknik Den ultimative øvelse Personlig aktionsplan Momentum

27 Tilbageblik på Dag I Diskuter gruppevis hovedlæringspunkterne fra Dag I

28 Den Personlige Profil - MPA™
Entusiasten Praktikeren Analytikeren Supporteren Følelsesorienteret Sagsorienteret Influere Samarbejde

29 Effekt Dit budskab BLIVER IKKE hørt på baggrund af hvad du siger
<25 % indhold 40 % kropssprog 35 % betoning Filter Sender Baggrund Tanker, ønsker Følelser Information Spørgsmål Lytte aktivt Modtager Page in Book ACTION PLAN on page 42 Dit budskab BLIVER IKKE hørt på baggrund af hvad du siger Dit budskab BLIVER hørt på baggrund af måden du siger det på!

30 Stemme Variation Af hastighed og styrke Diktion Valg af ord Renhed
Udtale af ord Accent Undgå “fyldord” - e.g.. ehh, du ved… Brug 1. og 2. person Brug tryk Page in Book ACTION PLAN on page 48-49

31 Tryk Jeg sagde ikke, han havde taget pengene!

32

33 Motivationsøvelse

34 Samarbejdsøvelse

35 Adfærd Initiativ Inertiv Viden Værdier Personlighed Færdighed
Hvad bliver du bedømt på? Hvem du er Hvad du ved Hvad du vil Hvad du mener Hvad du kan Hvad du gør! Vi bliver alle bedømt, på det vi gør. Det, vi gør, er summen af: Hvem vi er, hvad vi ved, hvad vi vil, hvad vi mener, og hvad vi kan. På hvilke områder kan du udvise mere initiativ og være mindre inertiv? Hvor ser du begrænsninger, hvor andre ser muligheder? Har du fokus på excellente resultater i morgen, eller er du fanget i gårsdagens aktiviteter? Er du mentalt og fysisk klædt godt på til at gøre de rigtige indsatser på de rigtige områder? Har du styr på dit privatliv? Inertiv

36 Adfærd Initiativ Inertiv Viden Personlighed Færdighed Værdier
Eksogene faktorer Begrænsninger I går Viden Personlighed Færdighed Værdier Endogene faktorer Initiativ Inertiv Muligheder I morgen Hvad bliver du bedømt på? Hvem du er Hvad du ved Hvad du vil Hvad du mener Hvad du kan Hvad du gør! Vi bliver alle bedømt, på det vi gør. Det, vi gør, er summen af: Hvem vi er, hvad vi ved, hvad vi vil, hvad vi mener, og hvad vi kan. På hvilke områder kan du udvise mere initiativ og være mindre inertiv? Hvor ser du begrænsninger, hvor andre ser muligheder? Har du fokus på excellente resultater i morgen, eller er du fanget i gårsdagens aktiviteter? Er du mentalt og fysisk klædt godt på til at gøre de rigtige indsatser på de rigtige områder? Har du styr på dit privatliv?

37 Følelsernes bankkonto
Goodwill Neutral Badwill Følelsernes bankkonto er en metafor, der beskriver den beholdning af tillid, som bygges op i et menneskeligt forhold. Det er den følelse af sikkerhed, som du har med et andet menneske. Goodwill skabes af elementerne sympati og tillid i forening. Hvad skaber sympati? Smil Velsoigneret, (tøj, sko, duft, mv.) Orden Tiltaleform (slang, fagudtryk, de/du, aktivt sprog) Kropssprog Måden at præsentere sig selv på Hvad skaber tillid ? Overholde aftaler, holde hvad du lover Seriøsitet og hensynsfuldhed Objektiv vurdering og konklusion Stille relevante spørgsmål Hvordan er dine relationer fordelt?

38 Følelsernes bankkonto
Hvad skaber sympati? Smil Velsoigneret, (tøj, sko, duft, mv.) Orden Tiltaleform (slang, fagudtryk, de/du, aktivt sprog) Kropssprog Måden at præsentere sig selv på Hvad skaber tillid? Forstå den anden Vær opmærksom på de små ting Overholde løfter Afklaring af forventninger Være loyal overfor fraværende, ikke spille dobbeltspil Ikke at deltage i sladder og rygter Stille relevante spørgsmål

39 Følelsernes bankkonto
Hvad kan der ske ved overskud? Arbejdsglæde Let og effektiv kommunikation Tolerance Hvad kan der ske ved underskud? Sladder og rygter Stress Udbrændthed Dårlig kommunikation

40

41 Diskussion af begrebet Aktiv Lytning

42

43 Aktiv lytning Målet med aktiv lytning er:
At forstå den anden person (ikke blot høre hvad de siger, men hvad de mener) At få den anden person til at forstå egne problemer og muligheder At give den anden person mulighed for at ændre deres situation Vi skal opnå kontrol over følgende spørgsmål Hvordan ser den anden person situationen? (pas på egne meninger) Hvad forsøger den anden person at fortælle mig? Hvad betyder det for den anden person? (hvilke konsekvenser)

44 Samtalens opbygning Åbning Beslutning Situation Præsentation Sympati
Next step 10 USP Sympati Tema Troværdighed Kropssprog Hvad skal jeg vide? 10 skarpe Åbning Beslutning Situation Præsentation

45 Flid, fokus og færdigheder
Hvad bruger du tiden på? Hvor anvender du tiden? Hvem anvender du tiden på? Flid Hvor meget tid bruger du på …? Hvor meget når du om dagen, om ugen, om måneden? Færdigheder Hvor godt gør du det, du gør? Hvor stort udbytte får du af dine indsatser? Hvilke områder kan du forbedre? Effektiv værdiskabelse Hvad opnår du?

46 Resultat

47 Personlig aktionsplan

48 Tak For Denne Gang På Gensyn! Henrik Halle

49 Forventninger Lære om kommunikation Blive en bedre formidler Feedback
Få et kickstart Blive forstået bedre Konsekvens af ”motormund” Udvide netværket Fokus på Image


Download ppt "Levende Kommunikation"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google