Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation af Patientens bog

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Præsentation af Patientens bog"— Præsentationens transcript:

1 Præsentation af Patientens bog
- En guide til et sikkert patientforløb Vejledning til personalet

2 Projekt om sikkerhed At være patient skulle gerne være en både sikker og tryg oplevelse Dansk Selskab for Patientsikkerhed og TrygFonden har derfor besluttet sammen at bidrage til dette Vort fælles projekt hedder Sikker Patient

3 Hvad er Patientens bog? En "turen går til sygehuset" for voksne, somatiske patienter Patientens personlige redskab, der guider patienten gennem et behandlingsforløb giver patienten redskaber til at være en aktiv patient styrker patienten i at agere 'patientsikkert' Patientens bog er generel og ikke sygdoms- eller diagnose- specifik De fleste patienter vurderer, at Patientens bog supplerer andet informationsmateriale, fordi bogens fokus er generelt på involvering i eget patientforløb, mens afdelingernes informationer er sygdomsspecifikke (jf. pilottest af Patientens bog)

4 Hvad er formålet med Patientens bog?
At styrke patientsikkerheden Sundhedspersonalet har ansvaret for patienternes sikkerhed under indlæggelsen, men patienterne kan bidrage til at forebygge fejl Det forudsætter, at patienterne tør og kan sige til, undre sig og spørge Patientens bog tager udgangspunkt i at: Velinformerede patienter er trygge patienter Trygge patienter tør være opmærksomme patienter Opmærksomme patienter har lettere ved at sige til, undre sig og spørge

5 Hvad indeholder Patientens bog?
En skitsering af et typisk behandlingsforløb Konkrete eksempler på spørgsmål man kan stille personalet Redskaber til fx at føre medicinliste og smertedagbog Informationer om kost, fysisk aktivitet, patientrettigheder og meget mere Plads til notater og egne data

6 Til dig der skal udlevere Patientens bog
Patienterne foretrækker, at få bogen udleveret af sundhedsfagligt personale fordi det blåstempler bogen det legitimerer at følge bogens anbefalinger det skærper nysgerrigheden (jf. pilottest af Patientens bog)

7 Kan alle patienter bruge Patientens bog?
JA! For der er ingen rigtig eller korrekt måde at bruge bogen på Patientens bog henvender sig primært til voksne, somatiske patienter der står for eller er indlagt på sygehuse Mange andre kan have glæde af Patientens bog: kroniske patienter, ambulante patienter, pårørende mv. Det eneste kriterium for, hvem der skal have bogen er, at vedkommende er motiveret for at bruge bogen Det er frivilligt hvor meget man vil bruge bogen Det er op til én selv hvordan man vil bruge bogen

8 ”Da jeg bladrede i den, så syntes jeg, den var ret god
”Da jeg bladrede i den, så syntes jeg, den var ret god. Der var ting, jeg tænkte ”Gud ja, det har jeg da ikke tænkt over”. Jeg skrev så notater om, hvad jeg skulle huske at spørge om.” (Patient fra pilottest)

9 Er Patientens bog for stor?
Ikke hvis vi skal tro dem, som har brugt bogen Brugere af bogen siger den er: let og overkommelig at læse let at finde rundt i og bruge som opslagsbog appetitlig i form og layout Og husk at minde patienterne om, at det ikke er nødvendigt at læse bogen fra start til slut. Man kan nøjes med det, man føler man har mest behov for

10 Hvornår skal Patientens bog udleveres?
"Så tidligt i behandlingsforløbet som muligt", siger patienterne Ideelt set ved forundersøgelsen så patienten i ro og mag kan kigge den igennem og forberede sin indlæggelse Ved indlæggelsen Under indlæggelsen

11 Har vi tid til at svare på alle patienternes spørgsmål?
Patientens bog opfordrer blandt andet til at stille spørgsmål, når der er noget man er i tvivl om, og bogen kommer med eksempler på konkrete måder, man kan spørge på Som sundhedsperson kan man måske være bekymret for, om det vil medføre mange flere spørgsmål fra patienterne Test viser dog, at patienternes spørgsmål bliver mere fokuserede og kvalificerer dialogen med sundhedspersonalet Og kan patienterne ved at spørge være med til hindre utilsigtede hændelser, er det tid givet godt ud i sidste ende

12 Vil Patientens bog ikke blot styrke de ressourcestærke patienter?
Selv ressourcestærke patienter og pårørende kan blive svage Når du hører hvad der bekymrer ressourcestærke, bliver du mindet om, hvad der også kan bekymre mindre udfarende patienter Patientens bog bidrager til at gøre flere patienter ressourcestærke

13 ”Jeg ville også have glemt at fortælle, at jeg har fibromyalgi, og at jeg ikke kan tåle morfin. Det er vigtigt at fortælle lægen.” (Patient fra pilottest)

14 Anbefalinger Patientens bog anbefales varmt af
- Sygehusejerne ved formand Kristian Ebbensgaard - Lægeforeningen ved formand Jens Winther Jensen - Dansk Sygeplejeråd ved formand Connie Kruckow

15 Sikker Patient På www.sikkerpatient.dk kan du:
Få generelle informationer om patientsikkerhed Se analyser af utilsigtede hændelser Downloade gratis undervisningsmateriale rettet mod sundhedspersoner Bestille gratis materiale med 10 gode råd til patienter samt Patientens bog

16 Hvem er Dansk Selskab for Patientsikkerhed?
Dansk Selskab for Patientsikkerhed er en forening, der arbejder for at forbedre patientsikkerheden i sundhedsvæsenet. Selskabet blev stiftet i december 2001 og har til formål at fungere som organisatorisk ramme for og virke samlende og inspirerende for arbejdet med patientsikkerhed. Ud fra rationalet, at det er menneskeligt at fejle, men forkert ikke at lære af det, ønsker Selskabet at fremme vidensdeling og dialog om, hvordan sikkerheden kan blive bedre. Læse mere om Dansk Selskab for Patientsikkerhed på

17 Hvem er TrygFonden? TrygFonden arbejder for at skabe en mere tryg hverdag for alle i Danmark. Det sker gennem en lang række projekter, der giver viden, råd og værktøjer, der gør det lettere at skabe en tryg hverdag. TrygFondens aktiviteter skal udfylde huller, der hvor samfundets indsats ikke er nok inden for områderne sikkerhed, sundhed og anden samfundsnyttig aktivitet. TrygFondens projekter er nonkommercielle og stilles gratis til rådighed. Blandt nogle af TrygFondens øvrige områder kan nævnes: livreddende førstehjælp, trafiksikkerhed og badesikkerhed. Find mere information på

18 God arbejdslyst Du kan læse mere om patientsikkerhed og finde nyheder og nyttige links på


Download ppt "Præsentation af Patientens bog"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google