Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Kultur og samarbejde Refererer til vort gruppearbejde vedr. ”Vigtige emner fremover”, bl.a. Sikre bredt spekter af kompetancer Sikre positiv og negativ.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Kultur og samarbejde Refererer til vort gruppearbejde vedr. ”Vigtige emner fremover”, bl.a. Sikre bredt spekter af kompetancer Sikre positiv og negativ."— Præsentationens transcript:

1 Kultur og samarbejde Refererer til vort gruppearbejde vedr. ”Vigtige emner fremover”, bl.a. Sikre bredt spekter af kompetancer Sikre positiv og negativ kritik Bedre arbejdsdeling Holde tråd og engagement

2 Kultur og samarbejde Noget om ... Hvem vi er
Og hvad der giver et godt samarbejde Roller En lærende kultur

3 Vi er en blandet flok af almindelige mennesker
Engagement /Tid Færdigheder Vi kan ikke nå alt det, vi gerne vil. Men vi kan mere end vi tror, hvis vi samarbejder

4 Samarbejdet Hvad har betydning?

5 Teambuilding? Team building har mange former..
Skaber mulighed for samarbejde på tværs af skel Formanden/Bestyrelsen bør tage bevidste skridt til en diskussion og planlægning af teambuilding 5

6 Trin i Team Building Identificer nogle fælles grundregler
Få en fælles forståelse af de rammer vi arbejder under Forstå de forskellige stadier i teamsamarbejde 6

7 Eksempler på grundregler
Tag mødeindkaldelser og refetater seriøst: Udsend mødeindkaldelser en uge før. Rettelser godkendes på mødet. Præciser hvad man forventer af et punkt.. “Til orientering” eller “beslutning”… Sørg for at medsende bilag eller henvisninger til det man skal diskutere. Fordel / Deleger forberedelse og fremlæggelse af de forskellige punkter Sørg for at der altid udpeges ansvarlige for alt videre arbejde Sørg for referat snarligt efter mødet af hensyn til opfølgning Mødekultur Start til tiden Hils ordentligt på hinanden.. Vis respekt. Tag ordstyrer-rollen seriøst Undgå at bruge tid på at “forberede ting under mødet” Hold særskilte møder til dybere diskussioner Hjælp hinanden med at se om alle kommer til orde hvis de vil det Appellér til “dumme spørgsmål” Hold pauser Delegering og samarbejde Aftal forretningsorden for formelle sager (kræves i visse sager) Brug en „Anerkendende dialog“ Lad de aktive komme direkte til det de gerne vil uden at hænge i „dybe ting“ Frem en „lærende organisation“ Må man godt blande sig i hinandens arbejde? 7

8 I et „projektmiljø“ er det vigtigt at kende rammerne
Kend “kommissoriet” Hvad er mål og tidsrammer? Hvad har vi af midler? Hvad forventes der af dig? Kend de andre team deltagere Hvem kan man gå til og hvem kan hjælpe Forstå hinandens styrker Del information og ekspertise Lad andre vide hvad man selv ønsker at få ud af det Brug tid til at lære Planlæg evt. læring sammen med andre i teamet Vær ikke konfliktsky, hvis der er problemer der SKAL løses… men Brug åbne spørgsmål og teknikker til at gå efter bolden og ikke personen Rejs diskussioner om problemer og risici, men vær konstruktiv „Dumme“ spørgsmål er gode, da det er udtryk for uklare forhold Søg klarhed.. Åbenhed fremmer normalt sagen 8

9 Tuckman’s model for teamudvikling
Man taler om teams modenhed… Et team går gennem forskellige udviklingsstadier før det bliver et: “High Performance Team”

10 Tuckman’s teamudviklingskurve
Forming Blot individer Egne mål.. Men venlige og åbne. Passer på ikke at skabe konflikter Prøver at finde normer Storming Periode med konflikter.. Naturligt Opgaver og Rollerne passer måske ikke med forventningerne De støder ind I hinandens holdninger og mål Kan være kulturelt bestemt Norming - Gruppen starter med at fungere og holder hinanden op på forventningerne Teamrollerne og beslutningsprocesser er afklarede og accepterede Arbejdet går I gang. Opgaven og metoder mm er accepterede, Ting bliver gjort på en veldefineret, gentagelig og forudsigelig måde. Performing Successfulde teams flytter sig til performing stadiet hvor deres abejde bliver focuseret Deltagerne er dedikerede og når deres mål Teamet reagerer hurtigt på ændringer - Lederskab, ansvarlighed and ros bliver delt imellem teammedlemmerne Teammedlemmerne bruger deres individuelle færdigheder og spiller op til de andres. Stor tillid til hinanden Adjourning/Mourning Opløsning kan skyldes snarlig slutning på opgaven eller andre forstyrrelser Følelse af afsavn kan påvirke nye opgaver.. ”Det var ikke som dengang vi….”

11 Roller Formelle eller ”Faglige roller” er de lette
Uformelle eller ”gruppe roller” er noget sværere at håndtere Er de kendte og respekterede?

12 Gruppeorienterede roller - Belbins metode
Teamroller: Idémand Kontaktskaber Koordinator Opstarter Analysator Formidler Organisator Afslutter Specialist NB: Vi taler om roller ikke person-etiketter Næsten alle dækker mindst 2-3 af rollerne Vi påtager os naturligt forskellige roller over tid og sted

13 En lærende kultur? Brug de aftalte regler for at omgåes og lytte til hinanden Måske I skal diskutere mere indgående hvordan man bruger hinandens kompetancer bedst muligt, Bl.a. Tør man blande sig i andres anliggender og Tillader man andre at blande sig i sine egne En metode er selv at appellere til andre om at gå ind i det. Principielt eller konkret.. ”Skriv gerne det hele om et par gange” .. Evaluer efter alle planlagte aktiviteter Brug anerkendende dialog... ”Flot arbejde. Prøv selv at beskrive, hvad der gik godt, og hvad, der evt. skal gøres anderledes en anden gang”


Download ppt "Kultur og samarbejde Refererer til vort gruppearbejde vedr. ”Vigtige emner fremover”, bl.a. Sikre bredt spekter af kompetancer Sikre positiv og negativ."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google