Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Stiletter gør dig sindssyg

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Stiletter gør dig sindssyg"— Præsentationens transcript:

1 Stiletter gør dig sindssyg
Kilde: ekstrabladet.dk Brian Kirkegaard Lunn

2 Kildekritik på Internettet Ved ph. d. , cand. scient. bibl
Kildekritik på Internettet Ved ph.d., cand.scient.bibl. Brian Kirkegaard Lunn, Skolebibliotekskonferencen 2011 Røsnæs, 13. januar 2011

3 Kildekritik på Internettet
Begrebet kildekritik Typer af ’misinformation’ Metoder til kildekritik på Internettet Sociale teknologier og kildekritik Brian Kirkegaard Lunn

4 Hvorfor webkildekritik?
Hvad og hvem kan vi stole på, på Internettet? I sin enkelhed handler det om at blive ‘Internet litterater’ ved specifikke informationssøgninger at etablere en kildekritisk forståelse i internetkontekst at anspore til en generel kritisk tænkning Brian Kirkegaard Lunn

5 Hvorfor webkildekritik? (fortsat)
Kildekritik i historie/samfundsvidenskabelig kontekst er væsentligt, da eleverne ofte anvender internetkilder til afdækning af problemstillinger i relation til (projekt)opgaver, studie, job, personlige interesser mv. Brian Kirkegaard Lunn

6 Hvornår er noget troværdigt?
Kan vi stole på disse finansnyheder? – Er det nyheder eller reklamer? Er det troværdigt med finansnyheder fra en bank i disse krisetider? Informationer fra ministerielle hjemmesider? Eks. Miljøministeriets beskrivelse af global opvarmning før/efter FN’s klimarapport 2007 (AR4) Wiki-leaks Hvordan kan vi stole på dokumenterne når der er anonymt ophav? Kan vi være sikre på at alle dokumenter er ægte? Brian Kirkegaard Lunn

7 Begrebet kildekritik Stammer fra den klassiske historievidenskab
Kilde-begrebet er kontekstuelt En kilde er kilde i relation til et specifikt spørgsmål / informationsbehov Kritik skal forstås som refleksion over anvendelighed / relevans Der kan ikke foretages én objektiv, eviggyldig kildekritik, Relevans vurderes i forhold til en specifik situation Brian Kirkegaard Lunn

8 Indhold på Internettet
Frit tilgængelige dokumenter fra eks. Forskere / videnskabsmænd Regeringer / offentlige institutioner Politiske organisationer NGO’er Ingen professionel vurdering før publicering Brian Kirkegaard Lunn

9 Indhold på Internettet (fortsat)
Det betyder at Internettet er meget succesfuld til at Formidle holdninger Formidle information som ellers ville være skjult for offentligheden Foruden generelt at formidle informationer Brian Kirkegaard Lunn

10 Typer af misinformation
Efterligninger / forfalskninger (eks.) Biased information / skjulte dagsordner Propaganda Ondsindet / hadesider / disinformation (eks.) Produktsider forklædt som information Opdigtet / fiktive sider (eks.) Parodi, svindel og fupsider Fejl (eks.) Hackede sider (eks.) (Baseret på Mintz, 2002) Brian Kirkegaard Lunn

11 Tilgange til kildekritik
Hvordan kan vi vurdere troværdigheden af en internetkilde? Checkliste-metoden Komparativ kildeanalyse De 6 hv-spørgsmål til webressourcer Brian Kirkegaard Lunn

12 Typiske checkliste kriterier
Kan ophavet identificeres? Ophavets kvalifikationer? Udgivende institution? Kontaktadresse? Meninger eller facts? Partsindlæg? Reklame/sponsorindflydelse? Kildehenvisninger/litteraturhenvisninger? Kvalitetskontrol? Brian Kirkegaard Lunn

13 Typiske checkliste kriterier (fortsat)
Dækning? (dybde-bredde) Relevante, annoterede lænker til andre sider? Korrekt information? Stavefejl og sjusk? Ufærdige sektioner? Opdatering og vedligeholdelse regelmæssigt? Datoer for oprettelse/opdatering? Døde lænker? Brian Kirkegaard Lunn

14 Tjeklistemetoden – kritik
Opstilling af evalueringskriterier (tjekliste-metoden) kan kritiseres for at være forsimplende og unuanceret (eks. Gavin, 2008; Meola, 2004) Eksempel ’Bedst på nettet’ Det er ikke muligt at konstruere ét sæt kriterier der dækker den komplekse mængde internetressourcer Ved stringent at følge kriterierne undergraves den kritiske analytiske tænkning Alternativt til chekliste-metoden kan anlægges en konstant komparativ tilgang (eks. Meola, 2004) Brian Kirkegaard Lunn

15 Komparativ kildeanalyse
Sammenligning Sammenlign mindst to kilder fra Internettet Sammenlign oplysninger fra Internettet med oplysninger i én eller flere andre kilder Verifikation Gør brug af verificeret information Verificér oplysninger i forskellige kilder og helst i kvalitetsvurderede kilder (Meola, 2004) Brian Kirkegaard Lunn

16 Evalueringskriterier - anvendelse
Opstilling af evalueringskriterier kan være brugbart som et redskab til at formidle og styrke en grundlæggende kritisk tænkning Desuden er det selvfølgelig stadig vigtigt at sammenstille og sammenholde informationer fra forskellige kilder Brian Kirkegaard Lunn

17 De 6 hv.-spørgsmål Hvorfor Hvem Hvor Hvad Hvornår Hvordan
Hvorfor er sitet oprettet, er der skjulte dagsordner Hvem Hvem er forfatter, sponsorer og øvrige ‘bagmænd’ Hvor Hvor er siden placeret, hvem står bag ‘moder-sitet’ Hvad Hvad fremføres, er det ‘biased’, kan det verificeres Hvornår Hvornår er side opdateret, er den tidssvarende Hvordan Hvordan kan jeg bedømme troværdigheden – I tvivl, så tvivl Brian Kirkegaard Lunn

18 Spørgsmålenes indbyrdes relation
De 6 hv.-spørgsmål er ikke indbyrdes eksklusive og vil naturligvis være overlappende Eks. hvem og hvor spørgsmålene i relation til ophav Ligeledes vil svar på spørgsmålene ikke findes i en lige linje Det er ikke nødvendigt at gennemgå alle spørgsmål stringent for alle ressourcer Der er forskel på fokus i evalueringen alt efter ressourcetype samt formål med ressourcen Spørgsmålene vægtes i forhold til ressourcetype/formål Brian Kirkegaard Lunn

19 Vægt af elementer Forskel på hvad der bør vægte ved forskellige typer af sites Informative sites autoritet, korrekthed, ajourføring, dækning og målgruppe Nyhedssider autoritet, korrekthed, adskillelse mellem meninger og facts, ajourføring Partsindlæg autoritet, adskillelse mellem meninger og facts Business autoritet, adskillelse mellem kommercielle oplysninger, information og underholdning, interaktivitet Personlige sites ophavets kvalifikationer hvis faktuel information Underholdning formål, interaktivitet (Skov, 2007) Brian Kirkegaard Lunn

20 Sociale teknologier i kildekritisk lys
Dækker over forskellige former for kommunikationsværktøjer som f.eks. forums, blogs, wikies og chats. Lader brugerne samarbejde om og dele information på Internettet. Bygger på idéen om, at vi alle besidder viden, som vi gerne vil formidle til andre, og at alle skal have adgang til denne fælles viden – ‘Wisdom of the crowds’ Eks. ,arto facebook, wikipedia, … Information fra sociale teknologier skal kildekritisk behandles på samme måde som enhver anden internetressource Brian Kirkegaard Lunn

21 Sociale teknologier – ophav?
Det kan være problematisk at identificere en entydig forfatter/producent Sociale teknologierne gør forfatterskabsproblematikken mere ‘fuzzy’ Brugergenereret information (f.eks. tags) integreres med autoritativ information (eks.) Brian Kirkegaard Lunn Brian Kirkegaard Lunn

22 Motivation er nøglen til evaluering
Motivation er en væsentlig faktor for at blive ‘Internet litterat’ Problemer ved ikke at evaluere skal synliggøres for eleverne – eks. gennem realistiske og vedkommende øvelser Ressourceforbrug ved at foretage evaluering skal for eleven stå mål med den forventede gevinst Der er ikke altid nødvendigt med en god evaluering (Metzger, 2007, s. 2089) Brian Kirkegaard Lunn

23 Kilder til yderligere information
Annette Skov’s tutorial Lister over hoaxes Vandrehistorier (urban legends) Falske sider RUSA, ALA Brian Kirkegaard Lunn

24 Litteratur Gavin, C. (2008): Teaching Information Literacy: A Conceptual Approach. Lanham, Maryland: Scarecrow Press. Humphries, L. (2002). How to evaluate a Web site. In: Mintz, A.P. (Ed.), Web of deception (pp ). Medford, NJ: Information Today. Meola, M. (2004) Chucking the Checklist: A Contextual Approach To Teaching Undergraduates Web-Site Evaluation. Libraries and the Academy 4 (3) Metzger, M.J. (2007). Making Sense of Credibility on the Web: Models for Evaluating Online Information and Recommendations for Future Research. Journal of the American Society for Information Science and Technology 58 (13), Mintz, A.P. (Ed.) (2002). Web of deception: misinformation on the Internet. Medford, NJ: Information Today. Skov, A Kvalitetsvurdering af web-sider. Link: Brian Kirkegaard Lunn Brian Kirkegaard Lunn

25 Kildekritik på Internettet Spørgsmål / kommentarer
Skolebibliotekskonferencen 2011 Røsnæs, 13. januar 2011

26 Stiletter gør dig sindssyg
En svensk forsker, Jarl Flensmark, mener at have fundet en sammenhæng mellem gale kvinder og deres fodtøj. Ifølge forskeren er der en klar sammenhæng mellem brug af høje hæle og skizofreni blandt kvinder. Årsagen er, at kvinder, som bruger høje hæle, strammer musklerne i læggene på en anden måde end kvinder, som går i flade sko. Dette kan i nogle tilfælde føre til, at kroppen ikke kan producere dopamin. Hjernen har brug for dopamin til at skabe en følelse af tryghed og velvære, men når denne udebliver, bliver kvinden sindssyg. Brian Kirkegaard Lunn

27 Flensmark (2004) Brian Kirkegaard Lunn

28 WTO / GATT (1/3) Brian Kirkegaard Lunn

29 WTO / GATT (2/3) Brian Kirkegaard Lunn

30 WTO / GATT (3/3) Brian Kirkegaard Lunn

31 Martin Luther King (1/2) Brian Kirkegaard Lunn

32 Martin Luther King (2/2) Brian Kirkegaard Lunn

33 RYT Hospital (1/3) Brian Kirkegaard Lunn

34 RYT Hospital (2/3) Brian Kirkegaard Lunn

35 RYT Hospital (3/3) Brian Kirkegaard Lunn

36 Blondiner uddør (1/6) BT http://www.bt.dk/nyheder/blondinerne-uddoer
Brian Kirkegaard Lunn

37 Blondiner uddør (2/6) BBC News
Brian Kirkegaard Lunn

38 Blondiner uddør (3/6): Sun Times
Brian Kirkegaard Lunn

39 Blondiner uddør (4/6): Wikipedia
Brian Kirkegaard Lunn

40 Blondiner uddør (5/6): Snopes
Brian Kirkegaard Lunn

41 Blondiner uddør (6/6): Snopes
Brian Kirkegaard Lunn

42 Hackede sider Brian Kirkegaard Lunn

43 Powerhousemuseum.com Brian Kirkegaard Lunn


Download ppt "Stiletter gør dig sindssyg"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google