Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Lean Lean i Danmark Kort historisk om Lean Hvad er Lean

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Lean Lean i Danmark Kort historisk om Lean Hvad er Lean"— Præsentationens transcript:

1 Lean Lean i Danmark Kort historisk om Lean Hvad er Lean Elementer i Lean Medarbejder indflydelse

2 61 % af virksomhederne er i gang med Lean
Lean i Danmark Alle taler om Lean: 61 % af virksomhederne er i gang med Lean 15 % har et planlagt Lean projekt i skuffen

3 Lean historisk Toyota Production System (TPS) blev udviklet på Toyota i 1950 – 70’erne, dvs. over 30 år! Ved introduktion i Vesten og Danmark blev Toyota tankerne kaldt Just-in-Time (JIT) - fra ca Lean som koncept blev ”født” af forskningsprojektet ”The International Motor Vehicle program” fra , blev først alment kendt i Danmark efter år 2000.

4 Lean filosofien Lean betyder “trimmet” mager
“Kunden er konge” - det er kundens ønsker til f.eks. leveringstidspunkt, der bliver styrende for, hvordan der prioriteres i processen. Der produceres kun hvad der er behov for netop, når behovet er der og kun i den nødvendige mængde Produktionen indrettes og tilrettelægges således, at materialerne kan holdes i bevægelse hele tiden (~ flow), så skal medarbejdere og udstyr nok blive udnyttet tilstrækkeligt

5 Womack & Jones i 1990 Lean Thinking
Identificer de værdiskabende aktiviteter - for kunden Kortlæg værdistrømmen og reducer ikke værdiskabende aktiviteter Skab flow i værdistrømmen Indfør træk (Pull) Stræb efter det perfekte og gennemfør løbende forbedringer

6 De 7 spildformer OVERPRODUKTION OVERFORÆDLING (Overbehandling)
TRANSPORT BEVÆGELSE

7 LAGER Fejl/ombearbejdning (genindlæggelser) VENTETID

8 Den 8. Spildform ”mennesker” Muri
”work smarter – not harder” Stress Dårligt psykisk arbejdsmiljø Øget sygefravær Øget personale omsætning Større risiko for ulykker Øget risiko for fejl

9 Manglende brug af kvalifikationer
Uudnyttede kvalifikationer Mere indskrænkede arbejdsopgaver Hvad mere???

10 Forholdet mellem værditilvækst og spildtid

11 En række Lean værktøjer
Orden og ryddelighed - 5S Visualisering Proceskortlægning - Value Stream Mapping Målstyring - Tavler Omstillingstidsreduktion – SMED Ingen nedbrud – TPM metoder Træk-produktion – Kanban Standardiseret arbejde Flow-/celle layout Just-in-time - JIT værktøjer Fejlsikringer og kvalitet ved kilden - Poka-Yoke Kvalitetsstyring – TQM værktøjer

12 Synliggørelse Sauer-Danfoss Japan

13 Kortlægning via Value Stream Mapping - VSM
Produkt/service familie Fastlæg grænserne for dine mapping aktiviteter Forståelse af, hvordan det fungerer i dag. Fundamentet for at lave en future state map Current state map Future state map Design et Lean flow for udvalgte produkt/service familie(r) Arbejdsplan/ Implementering Målet med Value Stream Mapping

14 Value Stream Mapping (VSM)

15 5S metoden – orden og renhed
Seiri: Sorter og smid ud (Ryddelighed og orden) Seiton Sæt i system, styr på tingene – hver ting sin plads (Organisering og systematisere, visualisering) Seiso Systematisk oprydning og rengøring (shine) Seiketsu Standardiser rengøringsplaner, smøreplaner osv. Shitsuke Selvdisciplin aftalte regler og standarder overholdes (sustain)

16 Før 5S

17 Efter 5S

18 Kaizen – ideen: Medarbejdere trænes i værktøjer, som kan bruges til løbende forbedringer i det daglige arbejde indenfor fast definerede rammer. Princip: Alle skal bidrage til forbedringer, forbedringsforslag opmuntres og fremprovokeres. Medarbejdere løser opgaverne i mindre grupper. Der gennemføres løbende ”Kaizen-projekter” i virksomheden Løsning primært ved at forbedre og systematisere arbejdsrutiner og derfor med brug af minimale investeringer

19 Tid Små løbende forbedringer Et stort forbedringsforløb Små succeser

20 Medarbejderindflydelse
A/S bestyrelsen Samarbejdsaftalen Overenskomsten Arbejdsmiljøet

21

22 A/S bestyrelsen Vigtigt:
Få en strategisk diskussion om hvad Lean skal bruges til. feks: Personale reduktion Rationalisering m.m.

23 A/S bestyrelsen Sikre: Overenskomsten overholdes
Samarbejdsudvalget inddrages Fokus på fysisk og psykisk arbejdsmiljø

24 Samarbejdsudvalget Information fra ledelsen:
Økonomi og fremtidsudsigter Beskæftigelsesforholdene Større ændringer og omlægninger

25 SU`s opgaver Principper for virksomhedens personalepolitik
Principper for uddannelse og omskoling Principper for indsamling og brug af persondata Behandle forslag om produktions- og arbejdstilrettelæggelse Vurderer konsekvenser af indførelse af ny teknologi Principper for lønsystemers opbygning og virkemåde

26 SU OPGAVER LEDELSEN UDVIKLING STRATEGI TILPASNING TAKTISKE
DAGLIG DRIFT OPERATIONEL

27

28 Lean handler også om mennesker

29 Overenskomst I overenskomsterne er der regler for tillidsrepræsentanter og deres adgang til at have indflydelse på arbejdsforhold m.m.

30 §3 møder med ledelsen Organisationerne er enige om, at medarbejderne og ledelsen samarbejder på de enkelte virksomheder. Fremme produktionen Produktionstekniske forhold

31 Bilag 13 Samarbejde om en fortsat forøgelse af produktiviteten og dermed konkurrenceevne og beskæftigelsesmuligheder. ”Spilleregler” for tids-studier Udvalg Hvilken metode ? Skriftlig aftale

32 Arbejdsmiljø I arbejdsmiljø lovgivningen er der en række regler, der sikre at sikkerhedsgrupper og sikkerhedsorganisation skal inddrages i forandringsprocesser.

33 Arbejdsmiljø Fordele: 5 S Minimering af håndtering

34 Ulemper: Mere presset hverdag EGA Højere tempo

35 Hjælp fra CO-industri Temamøder Kurser Pjece Hjemmeside
Konsulentbistand til tillidsrepræsentanter lokalt

36 Information og klarhed tidligt – mindsker frygt og usikkerhed
Holdninger skal have tid til at slå rod – nødvendig for motivation Undervisning og træning – forudsætning for effekt Løbende opfølgning – skaber vedholdende indsats og gevinst


Download ppt "Lean Lean i Danmark Kort historisk om Lean Hvad er Lean"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google