Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Klimastyring ved lagring af kartofler til granulat

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Klimastyring ved lagring af kartofler til granulat"— Præsentationens transcript:

1 Klimastyring ved lagring af kartofler til granulat
Sidste nyt om klimastyring under lagring af kartofler til granulat – er der noget at hente her ? Ved Gunnar Schmidt Maskin- & arbejdsmiljøkonsulent Byggeri & Teknik I/S, Randers, Viborg & Vildbjerg

2 Kartofler skal lagres -
Ikke opbevares !

3 GI - GO (garbage in = garbage out) !
Opbevaring - er en passiv metode til at gemme et produkt, indtil det skal anvendes. Lagring – er en proces, hvormed man kan styre lagerklimaet. Formålet med lagring er at fastholde flest mulige af de ønskværdige egenskaber- samt minimere uønskede egenskaber i produktet, indtil produktet skal anvendes, Kvaliteten af et produkt bliver aldrig bedre end den kvalitet, samme produkt havde ved indlagringen. GI - GO (garbage in = garbage out) !

4 Kartoflers krav til lagring, optimale lagerforhold
Kartofler – anvendelse Lagring, måneder Tempera- tur, °C Rel. luftfugtighed, % Spise 3 5-6 9 3-4 Lægge 7 3,5 - 5 92 – 96 Melproduktion Chips og pommes frites 5 Granulat, laveste acceptable *) 8°C ! *) Årsag: Ved knoldtemperaturer under +8°C omdannes dele af stivelsen til reducerende sukker, som ved efterfølgende stegning i friture brunfarver produktet, hvilket er en alvorlig kvalitetsfejl !

5 Vigtigste fjender ved lagring
Fugt, dvs. frit vand på knoldene (kondens) Ånding, som følge af dårlige knolde i partiet Udsving i lagertemperatur – forhøjet temperatur øger ånding og lagertab, og lav temperatur omdanner stivelse til reducerende sukker. Kartofler til granulat skal derfor lagres ved mindst +8 og max + 9°C

6 Termometre Det nemme: Elektroniske termometre fås i mange kvaliteter - de bedste kan kalibreres. Det sikre: Tør-våd termometret viser både temperatur og Relativ fugt. Kalibreres med en blanding af vand og alm. is ( = 0°C)

7 Luftens fugtighed Ca. 25% af kartoflen består af tørstof, mens de resterende 75% består af vand. Hvis en kartoffel lukkes inde i en boks, vil der opstå en ligevægt imellem vandindholdet i kartoflen og luftens fugtighed – denne ligevægt er på 99% rel fugt. I praksis betyder dette at hvis man har et kartoffellager, hvor man konstant tilfører luft med lavere fugtigheds% end 99, vil kartoflerne i lageret forsøge at tilsætte luften den manglende fugt, hvilket resulterer i vægttab, tørstoftab, indsunkne knolde og trykskader (liggesår).

8 Relativ fugt og lagertab

9 Krav til lageret, som skal rumme granulatkartofler
Velisoleret, max U-værdi = ca. 0,30 Veldimensioneret ventilationsanlæg, med blandefunktion og elektronisk styring. Tæt, når døre, porte og ventilationsanlæg er lukket. Lageret børe være konstrueret til højfugtighedslager – dvs. isoleringen bør ikke bestå af mineraluld, men af damptæt materiale, enten polyurethan-skum eller extruderet polystyren.

10 Formål med ventilationsanlægget
Skal fjerne fugten og varmen fra kartoflerne i sårhelings-perioden. Skal nedkøle lagermængden til den ønskede lagertemperatur, uden underafkøling Skal kunne fastholde den ønskede lagertemperatur uden kondens på- og underafkøling af knoldene. Bør kunne sikre en høj luftfugtighed i lageret. Ventilation med manuel styring vil ikke være tilstrækkelig til at styre temperaturen i lageret !

11 Ventilationsanlægget til granulatkartofler (1)
Skal kunne ventilere med udeluft alene. Skal kunne recirkulere. Skal kunne ventilere med en blanding af udeluft og indeluft Motorstyrede luger og spjælde, der skal være tætte, når anlægget står stille. Skal ha’ sikkerhedstermostat til sikring mod indblæsning af luft, der er koldere end +6°C. Principskitse: Ventilationsanlæg med blandefunktion, her med undertryk, til et kasselager med tvangsventilation.

12 Ventilationsanlæg med blandefunktion

13 Ventilationsanlægget til granulatkartofler (2)
Skal ha’ elektronisk styreboks med differenstermostat. Styringen skal kunne styre anlægget automatisk, så der også bliver ventileret tilstrækkelig på de dage med få timer ventilationstimer til rådighed. Skal kunne recirkulere luften i lageret i valgfrie intervaller (fx nogle få min et antal gange pr døgn) Skal have indstillelig alarmfunktion. Gerne med indbygget datalogger.

14 Ventilationsanlægget til granulatkartofler
Og husk så: Kartofler, som ligger i luftstrømmen (indblæsningsluft), får hurtigt samme temperatur som indblæsningsluften. Stigende temperatur skaber stigende ånding og er derfor fjende nr 1. Stigende temperatur påvirker kartoflerne til at spire. Nye lagre er lufttætte – luften bør skiftes i lageret 1 – 2 gange pr døgn, for at undgå ophobning af CO2

15 Konklusion Sidste nyt om klimastyring under lagring af kartofler til granulat – er der noget at hente her ? ”Selv om salgsprisen på produktet er relativ lav, kan man kun opnå prisen, hvis kvaliteten på produktet er i orden. Det er derfor økonomisk risikabelt at ”nøjes” med billige og manuelle løsninger til styring af lagerklimaet. Ud fra ovenstående kan de billige løsninger blive en dyr fornøjelse for avleren”. Der er afgjort noget at hente !

16 Sådan lagres kartofler i Idaho, USA
Huset er ca. 14 m bredt og ca. 50 m langt. Kartoflerne lagres i 6,0 m’s højde. Rumindhold: ca tons.


Download ppt "Klimastyring ved lagring af kartofler til granulat"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google