Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Svømmebadsregler og undersøgelser for at forbedre regelgrundlaget Linda Bagge By- og Landskabsstyrelsen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Svømmebadsregler og undersøgelser for at forbedre regelgrundlaget Linda Bagge By- og Landskabsstyrelsen."— Præsentationens transcript:

1 Svømmebadsregler og undersøgelser for at forbedre regelgrundlaget Linda Bagge By- og Landskabsstyrelsen

2 Hvorfor desinficere bassinvandet? •De badende afgiver mere eller mindre konstant mikroorganismer •Afgivelse af mikroorganismer medfører risiko for, at andre badende bliver smittet og bliver syge •Bassinvandet recirkulerer ↓↓ Bassinvandet skal renses og desinficeres

3 Hvorfor klor? •Bredspektret effekt •Hurtigvirkende, •Langvarigt virkende hvorved bassinvandet får en vis desinfektionskapacitet •Nedbryder organiske stoffer

4 Anvendelse af klor Ulemper ved klor: •Klor reagerer med såvel organiske som uorganiske stoffer udskilt fra de badende (sved, spyt, urin og hudrester) og danner en række uønskede klorerede desinfektionsbiprodukter •Mest kendte biprodukter er kloraminer (bundet klor) og THM •Stigende fokus på de klorerede uønskede biprodukter som følge af deres mulige sundhedsskadelige virkninger

5 Målet •Indholdet af klor så lavt som muligt Men samtidig •Fastholde den høje hygiejne

6 Undersøgelse •Sænkning af pH til 6,7 •Reduktion af indholdet af frit klor til 0,4 mg/l •Sikre at den hygiejniske kvalitet ikke forringes

7 Undersøgelse (fortsat) Forudsætning ved lavt klorindhold er •Et velfungerende doserings- og styringssystem til at sikre jævn klordosering – herunder online målinger af frit klor, pH og redox •Vigtig at sikre sig, at de hydrauliske forhold (opblandingen) er i orden, så der ikke er ”døde lommer”, hvor der periodevis ikke er klor og hvor desinfektionseffektiviteten derfor forringes betydeligt

8 Undersøgelsens resultater •Der kan opnås betydelige forbedringer i vandkvalitet – og dermed også forbedret indeklima – i svømmebadsanlæg ved at drive svømmebadene ved lavere indhold af frit klor •Den hygiejniske kvalitet var gennem forsøgsperioden uændret god ved de nye driftsforhold med frit klor ved 0,4 mg/l og pH omkring 6,7 •Indholdet af bundet klor steg fra et niveau omkring 0,2-0,35 mg/l til et niveau omkring 0,35-0,65 mg/l, når frit klor steg fra 0,4 mg/l til 1,5 mg/l •Indholdet af THM steg fra et niveau omkring 15-25 μg/l til et niveau omkring 40-50 μg/l, når frit klor steg fra 0,4 mg/l til 1,5 mg/l •Dannelseshastigheden af uønskede biprodukter må forventes at være højere ved øget indhold af klor

9 Afprøvning af ”nye” renseteknologier •Der findes en række relevante teknologier, der er på en acceptabelt erfaringsniveau til implementering, og som kan bidrage til at sænke indholdet af de uønskede biprodukter - enten gennem direkte fjernelse af de uønskede biprodukter - eller gennem fjernelse af de forløbere (precusors), der er en forudsætning for dannelsen af biprodukterne

10 Afprøvning af ”nye” renseteknologier •To projekter vedr. afprøvning af følgende teknologier : - membranfiltrering - UV-behandling - UV avancerede oxidationsprocesser - ozon - stripning •Projekt om forbedring af indeklima

11 Formålet med afprøvningen •Komme tættere på løsning af problemet med uønskede nedbrydningsprodukter i bassinvandet uden at forringe vandets hygiejniske kvalitet •Forbedre indeklimaet i svømmehallen •Ny viden, der fører til omkostningseffektive løsninger og bedre vandkvalitet

12 Konklusioner •Fortsat anvendelse af klor men med en reduktion af desinfektions- biprodukter opnået gennem en reduktion i indholdet af frit klor => bedre vandkvalitet •Forbedret vandkvalitet med reduceret indhold af biprodukter i bassinvandet ved optimeret drift af den eksisterende vandbehandlingsteknologi samt ved anvendelse af supplerende teknologi i svømmebades vandkredsløb

13 Mere viden om følgende områder •Sammenhæng mellem koncentrationer af desinfektionsbiprodukter i svømmebadsvandet og luften og forskellige eksponeringsveje samt graden af optag i kroppen •Sammenhæng mellem deltagelse i svømmebadsrelaterede aktiviteter og faktiske sygdomssymptomer •Mekanismer for dannelse af klorbiprodukter i svømmebadsvand


Download ppt "Svømmebadsregler og undersøgelser for at forbedre regelgrundlaget Linda Bagge By- og Landskabsstyrelsen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google