Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

“Simple can be harder than complex” Helse ambulancekontrolrum i Danmark – sikring af samarbejde mellem regionale kontrolrum Intergraph Corporation Michael.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "“Simple can be harder than complex” Helse ambulancekontrolrum i Danmark – sikring af samarbejde mellem regionale kontrolrum Intergraph Corporation Michael."— Præsentationens transcript:

1 “Simple can be harder than complex” Helse ambulancekontrolrum i Danmark – sikring af samarbejde mellem regionale kontrolrum Intergraph Corporation Michael Israelson – Regional Manager

2 SMARTER DECISIONS Intergraph Corporation Michael Israelson – Regional Manager Helse ambulancekontrolrum i Danmark – sikring af samarbejde mellem regionale kontrolrum

3 3 Who is Hexagon? THE LEADER in design, visualization, and measurement technologies 12,000 employees in 43 countries High technology focus with 2,000 EMPLOYEES in R&D and 2,100 ACTIVE PATENTS Sales in 170 COUNTRIES 12% Of net sales invested in R&D 16% Of employees engaged in R&D 70 Companies acquired since 2000 12,000 Employees in more than 40 countries

4 Police, Fire & Ambulance Belgium Police & Fire New Zealand Ambulance, Fire & Police Washington DC, USA Surrey Police Police & Ambulance Zurich, Switzerland RAC Motoring Services United Kingdom Police, Fire & Ambulance Victoria, Australia East of England Ambulance Service Én ud af tolv i verden er omfattet af I/CAD Anvendes af 2,500 beredskaber, og omfatter en halv milliard mennsker, i 27 lande, på 14 sprog Intergraph I/CAD - Pålideligt, Skalerbart & Gennemprøvet af 280 kunder

5 280 beredskabsmyndigheder på verdensplan

6 Zürich – Ambulance, Brand og Politi 6

7 6/30/2014©2012 Intergraph Corporation7 South Central Ambulance Intergraph I/CAD standardsystem Tre kontrolrum bygget op omkring sentral arkitektur • I dagligdagen • I krisesituation Dækker ca. 4 millioner mennesker

8 EENA Award til Portugal for Intergraph 112 bedste implementetion 8

9 Hvad var vigtigt for ambulanceregionerne i Danmark? 6/30/2014©2012 Intergraph Corporation9 Servicering af borgerne med moderne ambulancetjeneste Samarbejde for maksimal udnyttelse af ressourcer på tværs af regioner • I dagligdagen • I krisesituation Standardsystem • Man ønskede en international leverandør med et standardsystem - ikke et specialudviklet system • Man ønskede en leverandør der havde prøvet det før • Man ønskede en Enterprise Service Bus - ESB Økonomi • Optimering af ressourceanvendelsen • Drift • Vedligehold • Størstedelen af opgaverne er ”ikke-akutopgaver”

10 Ambulanceprojektet i Danmark ©2012 Intergraph Corporation10 Fire kontrolrum med fælles driftscenter Dækker ca. 4½ millioner mennesker Idriftsættes i 2013

11 Fire ambulanceregioner 6/30/2014©2012 Intergraph Corporation11 To server centre

12 Én løsning – fire sentraler 6/30/2014©2012 Intergraph Corporation12 • Alle fire kontrolrum har forbindelse til fælles serversite • Alle fire kontrolrum forbundet via redundant forbindelse • I tilfælde af nedbrud eller overbelastning af ét kontrolrum kan opgaverne fordeles til de tre andre kontrolrum. • Ved krise i én region kan andre regioner aflaste den pågældende region • ”Fremmede” regioners ressourcer kan se ens egen region • Én regions ressourcer kan ”udlånes” til en anden region • Fleksibelt idet antallet af kontrolrum kan ændres dynamisk • Lettere at dele data – Ingen synkronisering mellem kontrolrum • Integrationer samles ét sted

13 Intergraph Team 6/30/2014©2012 Intergraph Corporation13  Hovedleverandør  Disponeringsløsning  Projektledelse  Test  Konfigurationsstyring  Integrationer  Specialfunktionalitet  Underleverandør til Intergraph  Integration til Tetra, telefoni og Intergraph  DIVOS  Kommunikationsinfrastruktur

14 Integrationer 6/30/2014©2012 Intergraph Corporation14 FASE 1 Mobilcomputere SimaTech mobilcomputere i alle ambulancer Kommunikation Frequentis Tetra og telefoni Data fra ambulanceoperatører Falck og andre 112 alarm Modtagelse af alarmer fra 112 (man kan ikke ringe 113 i Danmark) Hjertestartere Placering og status FASE 2 Region Hovedstaden Integration til den femte region der ikke er med Liggende patienttransport Planlægningssystem Ambulancejournaler Nyt system til ambulancejournaler og varsling af hospitaler Adresseajourføring Ekstern webservice til opdatering af adresser Epidemidata Statens Serum Institut

15 15 EdgeFrontier – Intergraphs ESB til real time integrationer Mass Notification & Paging Sensors and Devices Alarm Management Weather Systems Fire Station Alerting RMSRFIDAVL & LPRCAD Video Management Access Control Intrusion Detection Building Automation Predictive Analysis Security Systems Legacy Applications IVRPLCs & RTUs Radar Video Analytics CRM Systems Crisis Management Public Alert Systems CIM Mobile Platforms SCADAand more... EdgeFrontier er Intergraph’s horisontale data integrations platform til at forbinde eksterne systemer og applikationer

16 16 I/CAD - Pålideligt, Skalerbart & Gennemprøvet af 280 kunder 99.999% Drifteffektivitet Konfigurerbart til alle formål Skalerbarhed i tilfælde af krise Full Featured GIS Real-Time integrationer med Edge Frontier ESB Standardfunktioner udviklet gennem 20 års samarbejde med kunder

17 17 Intergraph I/CAD

18 Intergraphs I/CAD løsning i Danmark - Funktionalitetsområder 6/30/2014©2012 Intergraph Corporation18 Funktionalitet i DNK: 1.Modtagelse af 112 2.Sundhedsfaglig Visitering 3.Teknisk disponering 4.Ressourceoptimering og planlægning - coststyring 5.Planlagte opgaver og transporter (ikke-akutte patient transporter med servicevinduer) 6.Opfølgning 7.Radio dispatch (Tetra) og telefoni - optagelse heraf sammen med opgaverne. 8.Failover og deling af ressourcer på tværs af Regionerne 9.Integrationer til ressourcer og databaser

19 19 Sundhedsfaglig vurdering på alle 112 opkald

20 20 Planlægning af driftsafvikling

21 Samarbejde mellem regioner af afgørende betydning…. 6/30/2014©2012 Intergraph Corporation21 Brug af ressourcer på tværs Beredskaber/ambulancer kan bruges på tværs Kontrolrumsoperatører kan løse opgaver for andre regioner Alle opgaver fra ét kontrolrum kan flyttes til et andet kontrolrum Free seating Fælles server center og fælles drift Den centrale arkitektur giver mange fordele Bedre muligheder for at håndtere krisesituationer Overflow og flytning af opgaver Fælles samlet planlægning og øvelser

22 Intergraphs I/CAD løsning i Danmark 6/30/2014©2012 Intergraph Corporation22 Til hverdag Robust løsning med høj driftseffektivitet Smartere anvendelse af ressourcer Fleksibilitet på tværs – eksempelvis kan små kontrolrum lukkes om natten I krise Lang bedre ressourceanvendelse idet load kan distribueres ud på alle kontrolrum Bedre skalerbarhed

23 Intergraphs I/CAD løsning i Danmark 6/30/2014©2012 Intergraph Corporation23 Operative fordele Deling af ressourcer ”Free seating” – fysisk flytning – samme arbejdsplads Bedre mulighed for samlet beredskabsplanlægning over distriksgrænser Mere robust Teknik Lettere at administrere én samlet løsning fremfor fire separate Mulighed for at etablere en samlet professionel service- og supportorganisation Drift Professionalisering af drift Mulighed for storskala drift og samling af flere kompetencer server site Mindre lokal vedligehold og drift Flere kompetencer

24 Intergraphs I/CAD løsning i Danmark 6/30/2014©2012 Intergraph Corporation24 Økonomi Mulighed for at optimere drift af systemet – smartere opgaveafvikling Billigere at drive da kompetencer er samlet Billigere at ændre på løsningen Nye integrationer lettere med Edge Frontier ESB Organisation Lettere at håndtere organisatoriske ændringer – flere eller færre kontrolrum

25 Samarbejde stiller imidlertid også krav om samarbejde om: 6/30/2014©2012 Intergraph Corporation25 Fælles procedurer for Visitering Disponering Statusmodeller Fælles drift Hvor skal driftssentrene ligge? Enighed om servicelevel Fælles kontakt til leverandøren Samordning af holdninger Fremstå som én kunde ….det kræver ekstra tid, ressourcer og diskussioner at være flere sammen

26 Inspiration “Simple can be harder than complex: You have to work hard to get your thinking clean to make it simple. But it’s worth it in the end because once you get there, you can move mountains.”

27 Intergraph International Conference – 3. - 6. juni 2013 27

28 SMARTER DECISIONS Questions

29 Én løsning – fire sentraler 6/30/2014©2012 Intergraph Corporation29 • Alle fire kontrolrum har forbindelse til fælles serversite • Alle fire kontrolrum forbundet via redundant forbindelse • I tilfælde af nedbrud eller overbelastning af ét kontrolrum kan opgaverne fordeles til de tre andre kontrolrum. • Ved krise i én region kan andre regioner aflaste den pågældende region • ”Fremmede” regioners ressourcer kan se ens egen region • Én regions ressourcer kan ”udlånes” til en anden region • Fleksibelt idet antallet af kontrolrum kan ændres dynamisk • Lettere at dele data – Ingen synkronisering mellem kontrolrum • Integrationer samles ét sted

30 Arkitektur bygget op omkring central database 6/30/2014©2012 Intergraph Corporation30 • Lettere at dele data – Ingen synkronisering mellem kontrolrum • Integrationer samles ét sted • Lettere at håndtere organisatoriske ændringer – flere eller færre kontrolrum


Download ppt "“Simple can be harder than complex” Helse ambulancekontrolrum i Danmark – sikring af samarbejde mellem regionale kontrolrum Intergraph Corporation Michael."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google