Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Nyt fra Institutionsstyrelsen Gymnasieskolernes Inspektorforening Årsmøde, Nyborg Strand februar 2009.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Nyt fra Institutionsstyrelsen Gymnasieskolernes Inspektorforening Årsmøde, Nyborg Strand februar 2009."— Præsentationens transcript:

1 Nyt fra Institutionsstyrelsen Gymnasieskolernes Inspektorforening Årsmøde, Nyborg Strand februar 2009

2 Finansloven for 2009 •Samlet nettobevilling ca. 42 mia. kr. •Taxametertilskud og andre driftstilskud ca. 31 mia. kr. •Ungdomsuddannelserne ca. 14-15 mia. kr. •Gymnasiale uddannelser ca. 8,5 mia. kr. •De almene gymnasier 6 mia. kr.

3

4

5 Først år med taxametertilskud – resultat •Aktiviteten – stort set som forudsat – flere årselever men færre på færdiggørelse og A-fag •Det samlede tilskud – som forudsat: •Afvigelse på 0,1 procent eller 6 mio. kr. i forhold til 4,3 mia. kr. på stx •Afvigelse på 0,4 procent eller 2,8 mio. kr. i forhold til 0,7 mia. kr. på hf •Overgangsordning for skriftlig censur (flytter knap 5 mio. kr. ud af samlet udgift på 38 mio.kr.)

6 Næste års finanslov Globaliseringspuljen •Forhandlinger til efteråret •95 procent målsætning •I alt afsat 0,5 mia. stigende til 3,1 mia. kr. til stigende aktivitet på ungdomsuddannelser i 2008 til 2015 AIT og administrative fællesskabet - Nyt projekt: administrativ og pædagogisk IT

7 Pædagogikum •Ca 600 årskandidater i 2007 og 2008 •Ikke stigning som forventet i 2008 og forskydning fra 2- årig til 1. årige forløb – udgift 150 mio. kr. eller ca. 10 mio. kr. mindre end i 2007 •Fra 2009 nye ordning – 690 kandidater •Centralt afsat ca. 120 mio. kr. mens resten ligger i taksterne

8 Brobygning og introduktionskurser •Samlet bevilling på 220 mio. kr. i 2008 og 280 mio. kr. i 2009 •Lige muligheder for alle ungdomsuddannelser •Ikke samme aktivitet som forventet 2008 •Brobygning til gymnasiale uddannelser; ca. 870 åe heraf ca. 490 på stx og hf •Introduktionskurser, i alt ca. 1000 åe heraf ca 30-40 på stx og hf

9 IB •Lovforslag næsten færdigbehandlet i Folketinget •På økonomisiden – 11,7 mio. kr. ekstra i amterne •Udbudstilskud, skyggeelever og tilpasningstilskud •Også muligt på erhvervsskoler •3 nye udbud – flytter 3,5-4,5 mio. kr. eller 0,075 pct.

10 Ressourceregnskaber •4 indsatsområder (høj kvalitet i uddannelserne, flere i uddannelse, udviklingsorientering og effektive uddannelses institutioner) •20 pilotskoler – test i april •Regnskab for 2009 : UVM udfylder en række indikator ellers frivillig •Obligatorisk når fuld IT-understøttelse


Download ppt "Nyt fra Institutionsstyrelsen Gymnasieskolernes Inspektorforening Årsmøde, Nyborg Strand februar 2009."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google