Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Introduktion til DBK, Workshop ved Gunnar Friborg, bips

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Introduktion til DBK, Workshop ved Gunnar Friborg, bips"— Præsentationens transcript:

1 Introduktion til DBK, Workshop 2007-03-02 ved Gunnar Friborg, bips
Det Digitale Fundament Introduktion til DBK, Workshop ved Gunnar Friborg, bips

2 Dansk Bygge klassifikation (DBK 2006)
Del af Det Digitale Byggeri og Det Digitale Fundament – 3 års arbejde, 8 publikationer Feedback og kommentarer fra mere end 50 personer fra over 30 virksomheder på eksterne workshops og ved interne høringer Deltagende firmaer i arbejdet (direkte eller indirekte medvirkende): KHR arkitekter, Emcon, Dissing & Weitling, COWI, Rambøll, MT Højgaard, Arkitektfirmaet C.F. Møller, NCC Construction, Henning Larsens Tegnestue, KB Informatik, bips, Carl Bro, Erik K. Jørgensen, Birch & Krogboe, Manual New, Niras, Gentofte Kommune, DTU, Projektledere og deltagere i Det Digitale Byggeris bygherrekrav-konsortier: BANK, B3D, PWK og DaCaPo, Byggeteknikernes Index Service, Prof. Anders Ekholm, Lunds Tekniska Högskola / Lunds Universitet / Lund Institute of Technology, Prof. Eirik Selvik, Norsk Standard mfl.

3 DBK 2006 – nogle vigtige pointer
DBK er 100% baseret på internationale og europæiske harmoniserede standarder (bl.a. ISO , DS/EN 61346 og DS/EN 61355) DBK er for første gang i Danmark et bud på en sammenhængende klassifikation i byggeriet DBK kan anvendes analogt men er optimalt designet til digital anvendelse og til modellering DBKs succesfulde implementering i byggeriet forudsætter en korrekt implementering i software til byggesektoren

4 DBK 2006 er klar til brug DBK definerer og fastlægger byggeriets overordnede begreber og deres sammenhæng i en samlet begrebsmodel I DBK’s begrebsmodel opdeles i de 4 deldomæner for Ressourcer Processer Resultater og Egenskaber

5 DBK omfatter hele det byggede miljø
Med bebyggelser, bygninger og anlæg

6 DBK 2006 er klar til brug for alle byggeriets aktører
DBK understøtter byggeriets fulde livscyklus – fra programmering til bortskaffelse

7 DBK 2006 er omfattende – og mere end bygningsdele
DBK er 100% objektorienteret og kan benyttes som entydig identifikation af ethvert objekt i byggeriet - og systemet kan fortsat udbygges og vil blive vedligeholdt

8 DBK-tabel 95 - Tabeloversigt
Tabeller for bebyggelser Tabeller for bygninger Tabeller for brugsrum Tabeller for bygningsdele Tabel for processer / fasemodeller Tabeller for aktører Tabeller for byggeinformation/ eksempler på dokumentklassifikation Tabel for egenskaber Tabeller for mapping

9 DBK – Vejledninger og klassifikationsdelstabeller
Find dem på Det Digitale Byggeris hjemmeside: Se under DBK 2006 resultatet

10 Kodning der anvendes i DBK - 1
I Ressourcedomænet anvendes klassifikationskoder i tabeller, fx: Organisationsmodeller ORG = Totalentreprise Roller, virksomheder ROL = Fagentreprenør og personer ROL = Konduktør Virksomheder FIR = Entreprenørfirma Faglig ekspertise FAG = Arkitekt Entrepriser og leverancer ENT = Tømrerentreprise Dokumentklassifikation BLD = Tegning af byggepladsindretn. Tabel-Id Overklasse Underklasse

11 Kodning der anvendes i DBK - 2
I Procesdomænet anvendes klassifikationskoder i tabeller, fx: Fasemodeller FAM03 = DANSKE ARK / FRI modellen FAM = Rådgivning i forbindelse med projektering FAM = Projektforslag

12 Kodning der anvendes i DBK - 3
I Egenskabsdomænet anvendes klassifikationskoder i tabeller, fx: Egenskaber EGN02 = Materielle egenskaber EGN02.1 = Dimensionsegenskaber EGN = Objektdimensioner EGN = Længdemål

13 DBK – klassifikation af bebyggelser
Definition af Bebyggelse: To eller flere bygninger, der støder op til hinanden og fælles tjener et eller flere formål

14 DBK – klassifikation af bygninger
Definition af Bygning: Selvstændigt bygget resultat af betydelig størrelse, der tjener mindst et formål

15 DBK - klassifikation af brugsrum
Definition af Brugsrum: Et tredimensionelt bygget resultat indeholdt i eller på anden måde knyttet til en bebyggelse eller en bygning.

16 Kodning der anvendes i DBK - 4
I Resultatdomænet anvendes referencestrukturkoder alene eller sammen med klassifikationskoder i tabeller, fx: Bebyggelser = Bebyggelse for administration og kontoranvendelse Referencekode AA11 = Bebyggelse for administration klassifikationskode og kontoranvendelse af typen i produktaspektet kontorbebyggelse Referencekode ####G10 = Bebyggelse af typen klassifikationskode randbebyggelse i formaspektet Kodningsprincipper for bygninger ---, rum -- og bygningsdele - er tilsvarende

17

18 ---DA17 Bygning for transport af typen Lufthavnsterminal

19 DBK 2006 for bygningsdele DBK for bygningsdele er et referencesystem med et tilhørende klassifikationssystem baseret på internationale standarder DBKs reference- og klassifikationssystem erstatter den gamle SfB-bygningsdelstavle og 20 punkt listen (for byfornyelse) DBK understøtter system- og modulariseringstankegang, objektorienteret bygningsdelsinformation og modellering DBK betragter et byggeri og dets bygningsdele gennem 4 vel-definerede adskilte aspekter (funktion, produkt, placering og form) DBK tillader fx systemleverancer at hægte deres egen struktur og nummersystem på DBK’s bygningsdelsstruktur

20 DBK 2006 for bygningsdele DBK understøtter system- og modulariseringstankegang, objektorienteret bygningsdelsinformation og modellering

21 DBK - identifikation af bygningsdele - referencesystem
Definition af Bygningsdel: En del af en bygning som, i sig selv eller i kombination med andre lignende dele, opfylder en karakteristisk funktion i bygningen Referencesystem: Anvender ”del af helhed”- tankegang, og en bygning eller et anlæg ses som et samlet system og bygningsdelene som dele, der indgår heri

22 DBK - identifikation af bygningsdele - kodning
Referencebetegnelser: Punktum i referencebetegnelsen an-giver altid (og kun) nedbrydning til næste niveau: Vægsystem Vinduesparti (som indgår i vægsystem) Vindue (der indgår i vin- duesparti, som indgår i vægsystem) Fuge (der indgår i vin- duesparti, som indgår i vægsystem) For bygningsdele består reference-systembetegnelsens opbygning af 3 cifre på øverste niveau og 2 cifre på de underliggende niveauer.

23 DBK – bygningsdele fra installationsområdet

24 Fra DBK til specifikt byggeri
Et eksempel på hvordan man kommer fra DBK-model til specifikke bygningsdele i det konkrete byggeri – her vist med: To tagsystemer Fire dæksystemer Fem vægsystemer, og To fundamentsystemer

25 Et vinduesparti og dets bestanddele
Uddrag fra forekomsttabel i produktaspektet Vinduesparti Vindue Ramme Rude Karm Vindue Karm Ramme Rude Vinduesparti

26 Kodningssyntaks – ex. for bygningsdele i produktaspektet
- Prefix som her angiver produkt- aspektet 205 Referencekode generisk forekomst Vægsystem 205 vægsystem af typen ydervæg A Klassifikationskode placeres foran den forekomst, den knytter sig til 01 Nummer for specifik forekomst – placeres efter forekomst nr. 1 - . 01 Adskillelse nedbrydningstegn – placeres mellem øvre og nedre forekomst vægkonstruktion

27 DBK – Bygningsdelele i livscyklus

28 - 205 . 02 . 01 . 01 vægsystem vinduesparti vindue ramme
Betydningssyntaks - ex. for bygningsdele i produktaspektet Man vil normalt fokusere på det nederste led i strukturen: - 205 . 02 . 01 . 01 vægsystem vinduesparti vindue ramme Hvis hele sammenhængen er interessant læses kodens betydning bagfra: ramme i vindue i vinduesparti i vægsystem

29 vægsystem - vinduesparti
Kodningens betydning for sortering og selektering - 1 - 205 . 02 vægsystem - vinduesparti Ex. på poster for mængder og prissætning - 205 01 .A02 01 Vinduesparti af typen facadevindue i vægsystem 1 - 205 01 .A02 02 - 205 01 .A02 03 - 205 01 .A02 04 - 205 01 .C02 01 Vinduesparti af typen kældervindue i vægsystem 1 - 205 01 .C02 02 - 205 02 .A02 01 Vinduesparti af typen facadevindue i vægsystem 2 - 205 02 .A02 02 - 205 02 .A02 03 - 205 02 .A02 04

30 vægsystem - vinduesparti
Kodningens betydning for sortering og selektering - 2 - 205 . 02 vægsystem - vinduesparti Ex. på poster for mængder og prissætning - 205 01 .A02 01 Vinduespartier i vægsystem 1 - 205 01 .A02 02 - 205 01 .A02 03 - 205 01 .A02 04 - 205 01 .C02 05 - 205 01 .C02 06 - 205 02 .A02 01 Vinduespartier i vægsystem 2 - 205 02 .A02 02 - 205 02 .A02 03 - 205 02 .A02 04

31 Karm af typen bundkarme
Kodningens betydning for sortering og selektering - 3 - 205 . 02 . 01 . 04 vægsystem - vinduesparti - vindue - karm Ex. på poster for vedligeholdelse - 205 01 .02 01 .01 .C04 Karm af typen bundkarme i vægsystem 1 - 205 01 .02 02 .01 .C04 - 205 01 .02 03 .01 .C04 Karm af typen bundkarm i vindue i vinduesparti nr. x i vægsystem nr. 1 - 205 01 .02 04 .01 .C04 - 205 01 .02 05 .01 .C04 - 205 01 .02 06 .01 .C04 - 205 01 .02 01 .01 .A04 Karm af typen topkarme i vægsystem 1 - 205 01 .02 03 .01 .A04 - 205 01 .02 05 .01 .A04 Karm af typen topkarm i vindue i vinduesparti nr. x i vægsystem nr. 1 - 205 01 .02 06 .01 .A04

32 Aspekttankegangen anvendt i Resultatdomænet
Aspekterne og de tegn, de symboliseres med: Produktaspektet, minustegn (-) Funktionsaspektet, lighedstegn (=) Placeringsaspektet, plustegn (+) Formaspektet, firkanttegn (#) I DBK’s tabeller er aspekternes fore-komster angivet med hver deres farve, og typernes klassifikationsbetegnelser er angivet med rødt. Farverne er her anvendt for at lette forståelsen og indlæringen af den nye systematik, men i praksis er man nødt til at sætte sig ind i reglerne og anvende fortegn for at kunne adskille aspekterne. DBK betragter et byggeri og dets bygningsdele gennem 4 vel-definerede adskilte aspekter (funktion, produkt, placering og form). Her er vist anvendelse af tre af de fire aspekter.

33 Et vindue med nogle af de væsentlige funktioner
. Uddrag fra forekomsttabel i funktionsaspektet Belyse med dagslys Etablere udsigt Afskærme mod vejr og vind Etablere flugtvej Funktion Ventilere =20.1 Belyse med dagslys =10.3 Etablere udsigt =12.1 Afskærme mod vejr og vind =52 Ventilere =10.2 Etablere flugtvej

34 Et vindues placering på 3 måder
Placeringsaspektet Bygning 4 1. sal, rum 3 Koordin. x, y, z /+4 / / Vindue nr. 5 med placeringen i Bygning nr. 4 Bygning nr. 4, niveau 2, rum 3 Vindue nr. 5 med placeringen i koordinaterne =6800, Y=0050, Z=3800

35 Anvendelse af flere aspekter…
=28.01 / =38 På én linie: / / =28.01 / =38 Afdækning i vægsystem nr. 3 placeret i modelkoordinaterne X=10300, Y=20500, Z=22100, med funktionerne at ”sikre mod skader” og ”bortskaffe vand”

36 Principper for kodning i produktaspektet
Typiske kodninger Vægsystem -L205 Vægsystem af typen havemur -B Vægsystem af typen kælderydervæg Afdækning i vægsystem -205.BE10 Afdækning af typen metalpladeafdækning i vægsystem -205.BE1005 Afdækning nr. 5 af typen metalpladeafdækning i vægsystem Mulige - men mindre typiske - kodninger -B Afdækning i vægsystem af typen kælderydervæg -B205.BE10 Afdækning af typen metalpladeafdækning i vægsystem af typen kælderydervæg -L Afdækning i vægsystem af typen havemur -L Afdækning i vægsystem nr. 3 af typen havemur -B20503.BE1005 Afdækning nr. 5 af typen metalpladeafdækning i vægsystem nr. 3 af typen kælderydervæg

37 Flere koder… Typiske kodninger -355.01 Elevator i transportsystem
Elevator nr. 5 i transportsystem Forbrugsanlæg i vandsystem -A Forbrugsanlæg af typen brugsvandssystem Fordelingsanlæg i elforsyningssystem Tavle i fordelingsanlæg i elforsyningssystem D0212 Tavle nr. 12 af typen etagetavle i fordelingsanlæg i elforsyningssystem Her kommer tre andre eksempler Mulige – men mindre typiske – kodninger -A A12 Tapsted af typen blandingsbatteri i vandsystem af typen brugsvandssystem -A A1288 Tapsted nr. 88 af typen blandingsbatteri i vandsystem af typen brugsvandssystem

38 Udsnit af 3D-bygningsmodel
med eksempler på kodning af brugsrum i henh.t. funktion og type Rum til beboelse og ophold af typen køkken-alrum --AB10 Bad & Toilet Entre Køkken-alrum Rum til hygiejne og personlig pleje af typen toilet- og badeværelsesrum --A11 Rum til adgang, modtagelse og fordeling af typen entrè --AA30

39 Udsnit af 3D-bygningsmodel
med eksempler på kodning af objekter knyttet til vægsystemer -A205 Vægsystem af typen ydervæg -205 Vægsystem Åbning i vægsystem -A205 Vægsystem af typen ydervæg -205.AB07 Åbning af typen udsparring for vindue i vægsystem -E205 Vægsystem af typen indervæg/skillevæg Åbning i skillevæg -205.FA01 Vægkonstruktion af typen stålskeletvæg med gipsplade-gipsplade i vægsystem -205.AA07 Åbning af typen udsparring for dør i vægsystem

40 Udsnit af 3D-bygningsmodel
med eksempler på kodning af afløbs- og varmesystemobjekter -A305 Afløbssystem af typen spilde-vandssystem -A320 Varmesystem af typen vand-baseret Røranlæg i afløbssystem Varmegiver i forbrugsanlæg i varmesystem A1504 Varmegiver nr. 4 af typen radiator i forbrugsanlæg i varmesystem A15 Varmegiver af typen radiator i forbrugs-anlæg i varmesystem

41 Udsnit af 3D-bygningsmodel
med eksempler på kodning af ventilations- og belysningsobjekter Lysarmatur i belysningssystem -B325 Ventilationssystem af typen mekanisk ventilationssystem Lysarmatur nr. 2 i belysnings-system Udsugningsarmatur i ventilationssystem -325.B06 Udsugningsarmatur af typen spalte i ventilations-system

42 Udsnit af 3D-bygningsmodel
med eksempler på kodning af objekter knyttet til væg- og dæksystemer Vægkonstruktion i vægsystem Bjælke i dækkonstruktion i dæk-system -205.DD01 Vægkonstruktion af typen in situ støbt beton i vægsystem D02 Bjælke af typen stålbjælke i dækkonstruktion D02/#G Bjælke af typen stålbjælke af formen I-tværsnit i dækkonstruktion -E205.01 Vægkonstruktion i vægsystem af typen indervæg -205.DD01 Vægkonstruktion af typen in situ støbt beton i vægsystem

43 Udsnit af 3D-bygningsmodel
med eksempler på kodning af væg-, loft-, dør- og vinduesobjekter -E205.01 Vægkonstruktion i vægsystem af typen indervæg -205.EB01 Vægkonstruktion af typen træskeletvæg med træ-beklædning og gipsplader i vægsystem -205.FA01 Vægkonstruktion af typen stålskeletvæg med gipsplader – gipsplader i vægsystem -E205.BA17 Overflade af typen malerbehandlet i vægsystem af typen indervæg Loftkonstruktion i dæksystem -E205.03 Dørparti i indervæg -210.CB02 Loftkonstruktion af typen nedhængt pladeloft i dæksystem Dør i dørparti i vægsystem BA06 Overflade af typen malerbehandling i loftkonstruktion i dæksystem EB01 Dør af typen massivdør i dørparti i vægsystem

44 + Bygningsdele, bygningsdelstyper, bygningsdelsgrupper Fore- spørgsler
Referencesystem Klassifikations- tabeller +

45 DBK er under implementering i software-værktøjerne
Publikation der vedrører hvordan eksisterende data opdelt efter SfB eller 20-punkt listen kan mappes til nye DBK-koder

46 Det Digitale Fundament
DBK i bips-beskrivelser og udbudsopmålingsregler Workshop ved Gunnar Friborg, bips

47 Bygningsdele, fag og placeringer Entrepriser og underentrepriser
Bygnings- og rumtyper Bygningsdele, fag og placeringer Entrepriser og underentrepriser Ressourcer og produktionsenheder Angiver det omtrentlige starttidspunkt for introduktion af nye strukturer og de dertil svarende nye kodninger Bygningstyper, Rumtyper, Bygningsdele, Fag & placeringer Angiver det omtrentlige sluttidspunkt for anvendelse af strukturer og de dertil svarende kodninger

48 Program Projektering 3 4 1 2

49 Byggesagsdokumenter i uddrag (i alfabetisk orden)
Acontobegæringer Aktivitetsplaner (D&V) Anvisningsregnskaber Beskrivelser Budgetter Byggetidsplaner Bygningsdelsbeskrivelser Bygningsdelsbudgetter D&V-planer Disponeringsregnskaber Entreprisefortegnelser Kontrolplaner Langtidsbudgetter Leveranceplaner Mængdefortegnelser Mødereferater Ressourceplaner Tilbudslister Tilstandsvurderinger Udbudsbreve Udbudskontrolplaner Udbudstidsplaner

50 Uddrag fra test – udbudsmaterialet

51 bips bygningsdelsbeskrivelser

52 Bygningsdelsbudget 2

53 = BD-koder = Fagkoder = positionsløbenr. = Entreprisekode ENT 02.24
AA17 -E AA17 012 FAG 02.36 BA17 -E BA17 013 = BD-koder = Fagkoder = positionsløbenr. = Entreprisekode

54 Uddrag fra test – mængdeudtag for BMF

55 Tilbudsliste 4

56 fra bygningsdele til produktionsdele CAD-model (fagmodel) IFC-fil Tilbudsudregning mængder Kalkulations- system Tilbudslister mængder Beskrivende Mængde- Fortegnelse (BMF) Analoge tegninger beskrivel- sesposter og evt. mængder Arbejds- og bygningsdels- beskrivelser + evt. andre dokumenter UDBUD Opmålingsregler TILBUD

57 Produktion 5 6

58 Tilbudsliste, udfyldt 5

59 Aftaleseddel 6

60 Fra Logistik og procesprojektet i DDF
Sammenhæng mellem model, kalkulation, planlægning og produktion IFC-model BMF Tilbud Vareliste Akkorder Produktionskort

61 Produktionskort: Opsætning af lofter
Links → Tegninger Beskrivelse 3 D Model Montagevejledning Plan for sikkerhed og sundhed Stamdata: 2711 * AB Trolden Jens Jensensvej KBH. Ø Rådgivere Ingeniør: Jens Jensen Arkitekt: Hans Jensen Aktivitet: Opsætning af lofter i rum 314, 315, 316 Materiel: Eget værktøj anvendes Gipspladevogn og løfter er til rådighed Rullestillads anvendes Beskrivelsesværktøj CAD-modeller Arbejdsmetode: Der opsættes SKF 70 vægskinne ved alle be- Grænsede vægge. Der opsættes 1,5*20 mm Båndjernsstopper. Der monteres P45 bærepro- Filer og S 25/85 monteringsprofiler på træ- Bjælker, stålbjælker eller betondæk. Underste Lag gips opsættes og der fuges mod begræn- Sede vægge. Sidste lag gips opsættes og skæres Tæt mod vægge. Pladeender I det synlige lag Gips samles med T – samlestykker. Spartling af plader er ikke indregnet. Planlægning: Opstart: Mandag uge 31 Aflevering senest: Fredag uge 31 Materialer på plads mandag uge 31 kl. 7:00 CB02 Mandskab: Byggeleder: Ole Jensen Formand : Hans Jensen Tømrer : Per Jensen Tidsforbrug: 0,49 timer pr. m² I alt 26 timer Svendeløn: 3.596,- kr ~ kr. 140,00 / time Producentinformation Leveranceværktøj Byggeplads: Skurvogn nr. 3 er til disposition Værktøjs og materialecontainer placeres ved Siden af skuret Miljø og sikkerhed Sikkerhedssko, sikkerhedsbriller og høreværn skal benyttes. Hjelm anvendes ved ophejsning af materialer Og i de områder hvor der er hjelmpåbud.  Affald Metalbånd fra gipspladebundter → metal Loftsskinnerester → metal Træ, plast, pap og papir → brændbart Materialer: Gips byggeplade A1 13*1200* m² : 52,79 Gips båndstrop 1.5*20 mm m : 39,59 Gips lydfuge 0.5 l antal poser : 7,29 Gips monteringsprofil s 25/ mm antal : Gips samlestykker tska antal : Gips skinne skp 70 med filt m : 42.87 Gips skruer r/r 13 mm 100/ pk. Til skinne antal : Gips skruer r/a 25 mm 1000/pk antal : Loft bæreprofil p 45* m : 39,59 Maskinbolt m 8*50 elz antal : Skrue inkl. Plugs antal : Kalkulationsværktøj


Download ppt "Introduktion til DBK, Workshop ved Gunnar Friborg, bips"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google