Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Anvendelse af metadata i byggeprocessen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Anvendelse af metadata i byggeprocessen"— Præsentationens transcript:

1 Anvendelse af metadata i byggeprocessen
Langt afgangsprojekt på Byggeledelse, Aalborg Universitet 1/9-01 til 6/6-02

2 Anvendelse af metadata i byggeprocessen
Hvad er metadata? ”Data der er beskrivende for en informations-beholders indhold og placering i et netværk. Metadatas primære funktion er identificering af informationsbeholderen: metadata øger sandsynligheden for at lokalisere den rette information til den rette tid og indeholder informationer om hvem, hvad, hvornår, hvor, hvorfor og hvordan omkring informationsbeholderen” Anvendelsesområder: Klassifikation – den nye bygningsdelstavle Anvendelse af metadata i byggeprocessen

3 Hvad er en metadatamodel?
Anvendelse af metadata i byggeprocessen

4 Anvendelse af metadata i byggeprocessen
Objektmetadata Dublin Core beskriver selve dokumentet, ikke direkte indholdet. Objektmetadata skal beskrive selve objektet, ikke kun ”baggrundsviden”. Anvendelse af metadata i byggeprocessen

5 Etablering af metadata
Princippet om unik identifikation - Hvert enkelt objekt skal kunne identificeres unikt. Princippet om granularitet - Et objekt skal kun kunne identificeres når der er grund til at skelne det fra andre. Princippet om redigeringsrettigheder - Metadataens kilde skal kunne identificeres. Princippet om uafhængighed - Metadata bør være teknologi- uafhængigt. Princippet om adgang - Alle skal have adgang til nødvendig metadata samtidig med ikke-relevant metadata holdes privat. Princippet om uafhængighed er udeladt af nyeste version af Indecs framework, idet det er indset at der skal tages hånd om interoperabilitetsproblemer i det grundlæggende arbejde. Princippet er dog taget med alligevel, da metadata etableret ud fra tekniske hensyn bliver mindre optimalt end metadata opstillet ud fra semantiske overvejelser. Kilde: indecs - Interoperability of Data in e-Commerce Systems Anvendelse af metadata i byggeprocessen

6 Den nye bygningsdelstavle
TID Bygningsdele forædles/videreudvikles gennem byggeprocessen. GARM-terminologi: Bygningsdel: Functional Unit Bygningsdelstype: Technical solution Anvendelse af metadata i byggeprocessen

7 Den nye bygningsdelstavle
+ Mulighed for videre-udvikling af data i anlægsfasen. Mulighed for import af objekter. Detaljeringsniveauet muliggør specifik dataudtræk. Ingen mulighed for klassificering på projekt-/bygningsniveau. Ingen hensyntagen digital repræsentation. Anvendelse af metadata i byggeprocessen

8 ISO 12006-2 (Framework for classification of information, 1998)
Den nye bygningsdelstavle (BDT) er udviklet på baggrund af ISO ISO og BDT overlapper: Element ~ Bygningsdel Anvendelse af metadata i byggeprocessen

9 Konstruktionskompleks (~construction complex) (~construction entity)
Nye niveauer Konstruktionskompleks (~construction complex) -Byggeprojektets overordnede formål. Benævnes efter funktion og bruger-aktiviteter. Udgøres af en eller flere Construction entities. Eksempler: Transport-kompleks, industri-kompleks, sports-kompleks, uddannelses-kompleks. Bygværk (~construction entity) Fysisk uafhængig konstruktion med egenfunktion. Kan benævnes efter type eller funktion. Udgøres af en eller flere Construction entity parts. Eksempler: Hospital, jernbane, lufthavn, skole, bro, hus, kloak, beboelse. Anvendelse af metadata i byggeprocessen

10 Struktur i metadatamodellen
Disse nye niveauer udgør sammen med den nye bygningsdelstavle kernen i metadatamodellen. Anvendelse af metadata i byggeprocessen

11 Anvendelse af metadata i byggeprocessen
Generel metadata Metadata der påføres alle entiteter: ID Navn Dato Version Person (opretter) Context Anvendelse af metadata i byggeprocessen

12 Konstruktionskompleks
Økonomi: Opsummerer økonomisk data fra bygværkerne. Præciseres i takt med processen. Organisation: Organisationen aktører der medvirker i projektet. Forudsætninger: Fysiske/ikke fysiske. Produktionsindretning: Byggeplads, planer. Anvendelse af metadata i byggeprocessen

13 Anvendelse af metadata i byggeprocessen
Bygværk Økonomi: Opsummerer økonomisk data fra bygningsdelene. Bygningstype: Vælges fra prædefineret liste. Skal sikre erfaringer kan overføres til fremtidige bygværker af samme type. Anvendelse af metadata i byggeprocessen

14 Anvendelse af metadata i byggeprocessen
Bygningsdel Økonomi: Opsummerer økonomisk data fra bygningsdelstyperne. Funktion: Funktionsopdeling iht. bygningsdelstavlen. Bygningsdelsbeskrivelse: Indholdsbeskrivelse. Ressourceforbrug: Opsummering af ressourceforbrug. Anvendelse af metadata i byggeprocessen

15 Anvendelse af metadata i byggeprocessen
Bygningsdelstype Materiale: Materiale så vidt muligt valgt på prædefineret liste. Materialets fysiske egenskaber. Gruppering/forbindelser: Samlinger, grænseflader. Anvendelse af metadata i byggeprocessen

16 Anvendelse af metadata i byggeprocessen
Produktionsdel Geometri: Produktionsdelens fysiske form på baggrund af detail-dimensionering. Topologi: Produktionsdelens rumlige placering i bygværket. Vedligehold: Reference til vedligholdelsesdata. Stadie i livscyklus: Godkendelsesniveau. Anvendelse af metadata i byggeprocessen

17 Anvendelse af metadata i byggeprocessen
Ressource Sum af omkostninger fra ressourcer: Byggeprodukt Materiel Mandskab Information Anvendelse af metadata i byggeprocessen

18 Rumdefinitioner (IFC)
Fysisk afgrænsning Rummet afgrænses ved referencer til bygningsdele. (HVAC, el) Virtuel afgrænsning Rummets størrelse og form defineres uden referencer til fysiske afgrænsninger. (FM, ark.) Anvendelse af metadata i byggeprocessen

19 Anvendelse af metadata i byggeprocessen
Relationstyper Anvender client  supplier (ressource, produkt, aktør) Definerer egenskaber Udgør containment Tilknyttet ekstern relation (ekstern klassifikation, leverandør-oplysninger) Forbinder sammenkædning af objekter (rum ) Anvendelse af metadata i byggeprocessen

20 Anvendelse af metadata i byggeprocessen
I støbeskeen Rumhierarki I eget hierarki med referencer til de relaterede KK, BV og BD (Grund - Etage - Rum)? Filstruktur IFC: IfcBuildingElement svarer til bygningsdelstype. Hvordan udnyttes dette? Anvendelse af metadata i byggeprocessen

21 Anvendelse af metadata i byggeprocessen
I støbeskeen Klar opdeling i statisk/dynamisk data. Tid: Faser under-inddeles i livscykler. Logfil for driftsdata, herunder forbrug. Anvendelse af metadata i byggeprocessen


Download ppt "Anvendelse af metadata i byggeprocessen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google