Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Nye arbejdsmetoder og arkitektydelser

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Nye arbejdsmetoder og arkitektydelser"— Præsentationens transcript:

1 Nye arbejdsmetoder og arkitektydelser
Se hvordan den lille og den store arkitektvirksomhed håndterer BIM i hverdagen. Sare Asmussen – Tværsnit Arkitekter Michael Schou – White Arkitekter

2 BIM Projektering

3 White arkitekter blev grundlagt i 1951 af Sidney White og har i dag 10 kontorer i Skandinavien med i alt 480 medarbejder, hvoraf 95 er partnere.

4 BIM Projektering med IFC
Aftaleforhold IFC værktøjer IFC fagmodeller IFC udtræk Øvrige muligheder med IFC

5 Hvad er forskellen mellem IFC & 3D projektering
IFC er et produkt, ikke en metode. IFC modeller er summen af projektet, ikke kun afklaring af designprincipper. IFC er forberedt på viderebearbejdning hos tredjepart.

6 Aftaleforhold ABR89 Ydelsesspecifikationerne
Danske Ark, FRI, PLR byggeri og planlægning F202 IKT-ydelsesspecifikation BEK nr 1365.

7 Aftaleforhold – ABR89 6.2.1 Rådgiveren er ansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler for fejl og forsømmelser ved opgavens løsning. ”Den teknologiske udvikling inden for bygge- og anlægsarbejder sammenholdt med de stadigt stigende krav til byggeriernes økonomi har i ansvarsmæssige henseende skabt et særligt problem omkring risikoen ved anvendelse af nye materialer og metoder i et forsøg på at billiggøre byggerierne. En sådan anvendelse af nye materialer og metoder sker primært på bygherrens risiko og kun, hvor rådgiveren i sin rådgivning om valg af nye materialer og metoder har handlet uforsvarligt - herunder i forbindelse med sin information af klienten - kan rådgiveren gøres ansvarlig for de skader, som følger af en sådan rådgivning. ”

8 Aftaleforhold – Ydelsesspecifikationer
Hvad mangler både ….. Danske Ark, FRI, PLR byggeri og planlægning Og F202 IKT-ydelsesspecifikation

9 Aftaleforhold – Ydelsesspecifikationer
BIM ydelser på projekteringsfaser og disciplin !

10 Aftaleforhold – BEK 1365 Bekendtgørelse 1365 krav nr. 5b
”Bygherren skal stille krav om, at bygningsmodellen er objektbaseret og afleveres i IFC-format.” Bekendtgørelse 1365 krav nr. 6b ” Bygherren skal stille krav om, at mængdeudtræk til brug for den beskrivende mængdefortegnelse (BMF) skal udføres fra Bygningsmodellen.” F110 opmålingsregler Metode A - udtræk via IFC Der udføres et IFC udtræk fra system-/fagmodeller. Metode A kræver, at afsender kan eksportere til IFC og modtager kan importere IFC. IFC udtræk giver mulighed for at trække de samme informationer ud omkring geometrien, som er indeholdt i metode B, blot på et højere niveau, da det er muligt at aflæse kompleksiteten af geometrien og derved foretage en mere præcis viderebearbejdning af data. Der udføres et udtræk fra hver fælles-/fagmodel.

11 Aftaleforhold – opsummering!
Bygherre har ansvaret for nye projekteringsmetoder (ABR89) IFC Aflevering ved udbud og digital forvaltningsdata (Ydelsesspecifikationerne & BEK nr. 1365) Mængdeudtræk fra bygningsmodel dvs. elektronisk (BEK nr 1365 ved +20 mkr. entreprisesum)

12 IFC-værktøjskassen Minimum: Projektering kan suppleres med:
IFC viewer til visning og kvalitetsikring af IFC-format (er typisk gratis software) Projektering kan suppleres med: IFC værktøj til kollisionskontrol, projektgranskning, funktionsanalyser mv. Udførelse kan suppleres med: IFC værktøj til mængdeudtag, 4D (tid) & 5D (Økonomi)

13 Fagmodelafklaring Fagmodellisten: Informationsniveauet:
Betragt fagmodeller som projektets hovedtegninger Accepter at der er forskellige informationsniveauer Informationsniveauet: CAD-manual 2008 har god definition  Underdeling af informationsniveauet kan give mening! Konsistentniveau (sammenhæng med øvrige objekter) Detaljeringsniveau (rundt er mangekantet !) Omfangsniveau (hvor meget er med ?)

14 Informationsniveauet
Typisk er byggeprojekter krydret med bygherreleverancer, funktionsudbud, tidlig udbud, lejere mv. hvilket giver forskudt projektering. Problemet opstår når ydelsesspecifikationerne henviser til faser som i projekt er honorar baseret Disposition Projektforslag Forprojekt Hovedprojekt Udførelse

15 IFC udtræk fra programmer
Find et godt CAD-program….. BuildingSmart IFC2x3 step 2 certificeret programmer Bedst er ens CAD-system for alle projekterende Arkitektversioner er typisk længre fremme end MEP

16 IFC udtræksfejl Forvent ikke at software er fejlfrit 

17 Funktionsudbud 3D projektering er ingen hindring for funktionsudbud

18 Funktionsanalyser Vinduespladseringer Trapper Gangebredder Mv.

19 Kollisionskontrol Kontrol mellem dicipliner

20 Versionssammenligning
Bedre styr på byggeprogrammets arealer/rum Bedre grænseflade til brugere/bygherre Hurtigt overblik for projekteringsteamet.

21 CAD struktur Check af vigtige kategoriseringer Rumnumre
Manglende arealer Forkerte leveltildelinger Osv. osv.

22 Projektforløb med IFC Der er mere forberedelse med IFC i tidlige faser

23 Tak jeres opmærksomhed


Download ppt "Nye arbejdsmetoder og arkitektydelser"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google