Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Revit Projektoptimering, Revit Projektstyring og Revit Samarbejde

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Revit Projektoptimering, Revit Projektstyring og Revit Samarbejde"— Præsentationens transcript:

1 Revit Projektoptimering, Revit Projektstyring og Revit Samarbejde
Revit Projektoptimering, Revit Projektstyring og Revit Samarbejde.. Intro af MOE A/S Louise Elling Hansen Vivi Nyehuus Hansen Velkommen og tak for i vil høre lidt på os i dag. Vi er her for at fortælle lidt om hvordan vi i MOE har optimeret vores Revit projekter, chefer, fagledere og CAD-operatører imellem. april 2017

2 5kontorer i Danmark 501 medarbejdere 84 års erfaring
MOE 2014 501 medarbejdere Asker København Vordingborg Aalborg Aarhus Fredericia 84 års erfaring 1 datterselskab i Norge Lidt om MOE og vores lokationer 5kontorer i Danmark

3 Forretningsområder Energi Infrastruktur Byggeri
Vi har tre forretningsområder: Byggeri Boliger, kulturhuse, museum, laboratorier, skoler, sportshaller akustik, brand og bæredygtighed. Hospitaler Planlægning og logistik Bygherrerådgivning Projekt- og projekteringsledelse Udbygning og ombygning, nybygning Byggeledelse m.v. Retail – storcenter byggerier Center- og butiksindretning Projektering Udvikling Byggeledelse Energi og industri Fjernvarme Varmeplanlægning og produktion Transmission og distribution Tilstandsvurdering Energibesparelser Forsyning Produktion og distribution Optimering og renovering Nyanlæg Silo- og tankanlæg Ligeledes arbejder vi med kraftvaftvarmeanlæg og genbrugsanlæg (waste to energi) Infrastruktur Lufthavne – runways, terminaler, gates, hangar, logistik Broer – vej, cykel og gang Bane Veje Miljø og geoteknik Rådgivning og dimensionering Boringer, laboratorier, forklassificering Jord og grundvand - Kortlægning, oprensning, indbygning PCB, bly, asbest Indeklima og arbejdsmiljø Miljørigtig projektering Byggeri

4 MOE ånden – Sport og kultur
MOE har det bare skægt! Vi har på hvert kontor et kulturhold. Her kommer vi ud og oplever en masse. Vi har været på seckways, klatre i 20m høje træer, sejlet i dragebåde, og sågar lavet flødeboller. Dette er med til vi har en god ånd i MOE og et endnu bedre sammenhold mellem kollegaerne.

5 MOE ånden – Årlig studietur og skitur
Berlin Derudover har vi hvert år en studietur som går hele europa rundt. Vi har været i Barcelona, lissebon, london, berlin, budapest, istanbul og amsterdam. Sidste år var vi rekort mange afsted personer.. Det skal lige siges at der skal noget koordinering til at finde fly/hotel udflugter m.v. til så mange mennersker. Ligeledes har vi en skitur som ligeledes mange deltager i. Istanbul

6 Revit Projektoptimering, Revit Projektstyring og Revit Samarbejde
Revit Projektoptimering, Revit Projektstyring og Revit Samarbejde.. Louise Elling Hansen Vivi Nyehuus Hansen Nu til det vigtige. Vi er her for at fortælle lidt om hvordan vi i MOE har optimeret vores Revit projekter, chefer, fagledere og CAD-operatører imellem. april 2017

7 Fra CAD til BIM VIVI: De fleste arkitekt/ ingeniør/ og entreprenør firmaer har sikkert oplevet det har været svært at skifte fra CAD til BIM. Ikke blot i dagligdagen, men også på et meget mere overordnet niveau. Det er et skift som for vores vedkommende, har krævet en kæmpe planlægning. Udfordringen gik for alvor op for os, da en af vores CAD-operatørerne spurgte: hvad betyder BIM? Vedkommende spurgte fordi vi havde fået nye titler og der på mit visitkort nu stod BIM-fagsupporter. Dette var vel og mærket 4 år efter vi var skiftet fra AutoCAD til Revit! Det var lidt af et chok at der sad ansatte som ikke vidste dette, for hvad mere vidste de så ikke? Brugerne var bare var gået fra 2D AutoCAD til 3D Revit uden større underen. Det viste sig at vi i MOE, stod over for en kæmpe opgave uddannelsesmæssigt, både af PL´ere, Fag-ingeniøren samt CAD-operatøren. Jeg tror vi havde taget forgivet at man i koncernen, selv satte sig ind i hvad BIM/IKT og dettes betydning for projekterne.

8 BIM Uddannelsesplan Århus
Hvem skulle uddannes og i hvad? Projektcheferne › IKT og Revit funktioner Projektledere › IKT og Revit funktioner Fag-ingeniørerne › Revit basis kurser CAD-operatørerne › Alle Revit kurser, IKT og BIM Uddannelsesplan! VIVI: Strategi for Århus Vi satte os ned for at lave en uddannelsesplan for alle ansatte i MOE. (Aarhus) Det var vigtigt for os, at det ikke bare var brugerne der skulle vide noget omkring IKT og BIM samt Revit, men alle der er med på et projekt og dem der sælger vores projekter. For at få det optimale team op at stå er det vigtigt at alle aktører på et projekt ved hvad det kræver når der er tale om IKT/BIM. Og når der er sagt BIM er det selvsagt der også står IKT. Det var vigtigt for os at dem der indgår aftaler i MOE også ved hvad de siger ja og nej til når de laver aftaler omkring ”tegne” delen. Førhen i tiden var dette jo noget som Assistenterne tog sig af og der opstod ikke de store problemer mht. til dette. Og slet ikke problemer der kunne give økonomiske konsekvenser. Så alle Projektchefer og projektledere kom på kursus i IKT/BIM og fik en kort gennemgang af hvad Revit kan. Fag-ingeniørerne kom på basiskurser sammen med CAD-operatørerne så der var mulighed for faglig vidensdeling allerede på kurserne. (fag-ingeniørerne sidder med spørgsmål som CAD-operatøren ikke kan stille og CAD-operatørerne kan navigerer rundt i Revit hurtigere end ing). Dernæst fik CAD-operatørerne kurser i families og udvidet brug af Revit. Alle kurser var specielt skruet sammen til MOE. Dvs. Der blev undervist med MOE templates og families.

9 BIM Uddannelsesplan København
Projektchefer › IKT og Revit forståelse Projektledere › IKT og Revit forståelse Sektor strategi: Erhverv og Bolig CAD-operatører › Revit kurser og BIM Erhverv og Bolig Ingeniører › Revit Basis kursus og IKT Byggeri og Design CAD-operatører › Revit kurser og BIM Byggeri og Design Ingeniører › Revit forståelse/ kursus Energi og Industri CAD-operatører › Tekla kursus, Revit kursus Energi og Industri Ingeniører › Tekla kursus og Revit forståelse Infrastruktur CAD-operatører › Civil kurser Infrastruktur Ingeniører › Civil Basis kursus Uddannelsesplan! LOH: I KBH har vi flere Sektorer og hver sektor har deres egen strategi for uddannelse af medarbejdere. Erhverv og Boligs strategi er at ”Gå DIGITAL” 100% og her er alle CAD-operatører og Ingeniører sendt på Revit basis kursus, alle vil blive introduceret i brug og forståelse af IKT. Alle projekter store som små, bliver oprettet med en IKT aftale og en Projektweb, osv. I Byggeri og design har i mange år været med på Revit bølgen og derved er alle CAD-operatører og Ingeniører selvkørende inden for Revit og IKT, alle CAD-operatører har for år tilbage gennemgået Alle Revit kursuser. VVS og EL ingeniørerne er blevet introduceret til brug af revit og først begyndt for alvor at bruge det nu. I Energi og Industri KON benytter med Tekla og i installationsfagene benytter man Revit. Alle assistenter er sendt på kursus, og udvalgte ingeniører har fået gennemgang af Tekla og Revit forståelse. I infrastruktur benytter vi mange programmer. Men det eneste vi projektere i 3D med er Civil. Alle Cad-operatører er sendt på Civil Kursus og udvalgte ingeniører er sendt på Civil Basis kursus. Alle Revit kurser var specielt skruet sammen til MOE. Dvs. Der blev undervist med MOE templates og families.

10 Projektorganisationsplan
Ens for alle Sektorer: Vi vil blive bedre til at samarbejde intern Vi vil projektere bedre projekter Vi vil tjene penge, samtidig med vi har det sjovt! LOH: Selv om vi i de forskellige sektorer har forskellige strategier er der 3 overordnet mål. Nemlig at vi skal blive bedre til at samarbejde internt, få bedre projekter og at vi tjener penge og har det sjovt! For at det skal blive sjovt skal alle ikke være i tvivl om hvad vores standard procedure for oprettelse og projektering af nye projekter er. Til dette har vi oprettet et projektorganisationsdiagram som beskriver hele projekt teamet med initialer. BIM og IKT er markeret med rødt, og som i kan se er det en stor del af hele projekt teamet. Inkl. Samarbejdsparter. BIM koordinatorerne har direkte kontakt til projektlederen og de fagmodelansvarlige internt, samt kontakten til BIM koordinatorerne hos samarbejdsparterne og til IKT lederen på projektet.

11 Organisationsplan BIM
april 2017

12 Opgavefordeling BIM Manager - Koncern
Ansvarlig for MOEs overordnede BIM Strategi Ansvarlig for MOEs BIM software portefølje Medvirke til at beskrive MOEs BIM processer og arbejdsmetoder, med input fra BIM Koordinator, - operatør mm. Ansvarlig for udarbejdelse af MOE BIM Standarder Samarbejde med ledelsen om BIM-implementeringen (Dette er ikke ”bare” implementering af ny software) Støtte AL’ere i planlægning af ekstern uddannelse af BIM-brugere Planlægge og evt. afholde intern undervisning af BIM-brugere Sparre med AL, PL eller andre i forbindelse med IKT-aftaler og Projekt BIM Udførelsesplaner Kan fungere som BIM Koordinator på projekter LOH De næste to slides vil jeg forklare hvad vores administrationsroller udfører.

13 Opgavefordeling BIM fag-supporter
Planlægge og afholde intern undervisning i samarbejde med BIM Manager Sparre med AL, PL eller andre i forbindelse med IKT-aftaler og Projekt BIM Udførelsesplaner Oprettelse af MOE Standard Content (families mm.) Bistå BIM Koordinatorer med at: Udføre Model Audit (Sundhedstjek) Udføre Model koordinering (tværfaglig konsistenskontrol, kollisionskontrol/- rapporter mm.) Oprette projektspecifikke families og lign. Kan fungere som BIM Koordinator på projekter LOH

14 Fordeling af BIM roller i hverdagen på projekter
Hvilken kasket kan man have på i MOE, når man er med på et Revit projekt? BIM-Koordinator Projekt assistent Fagmodelansvarlig BIM-operatør VIVI: For at få vores Revit projekter til at køre så glat som overhovedet muligt har vi kigget nøje på rollefordelingerne i firmaet. Det var rigtigt vigtigt at man var klar over hvad ens rolle er på et projekt og hvad man skal når man har de enkelte kasketter på. Disse roller bliver aftalt med projektlederen inden projektet bliver startet op. Der bliver udarbejdet et dokument som beskriver hvem der gør hvad og dette bliver gemt tilgængeligt for alle så man kan kigge i dette og se hvem man skal gå til .

15 Opgavefordeling BIM Koordinator Udarbejde BIM Udførelsesplan
Ansvarlig for modellen er sund, bl.a. udføre Model Audit/Sundhedstjek. Herunder: Sikre at navne på Views, sheets, families, parametre mm. overholdes, så modellerne er strukturerede og overskuelige. Dette for at sikre bedst mulig produktivitet og effektivitet Sikre korrekt sortering i Project Browser, så overskueligheden bibeholdes Sikre at MOE arbejdsmetoder overholdes. Rigtige modelleringsprincipper indenfor de enkelte fag er yderst vigtig for at have sunde modeller. Sikre at IKT-aftalens indhold overholdes af både MOE og samarbejdsparter. Kommunikation herom er yderst vigtig. Validere udvekslingsmodeller. Afsendte og modtagne. Udføre Model koordinering (tværfaglig konsistenskontrol, kollisionskontrol/-rapporter mm.) Bistå BIM fagmodelansvarlig ved oprettelse af fag-modeller, projektspecifikt content, families og lign. Bistå ved mængdeudtræk VIVI: Udfyldelse af BIM-rollefordelinger på projektet – her har vi et ark der skal udfyldes på alle projekter før opstart. Dette gælder samtlige modeller på projektet. BIM-koordinatoren har lov til at rette i alle modeller og sørge for project browseren er ens og iht. MOE standarder. Det er også BIM-koordinatorens ansvar at alle på projektet er informeret omkring ændringer i IKT aftalen eller andre aftaler der har indflydelse på Revit modellen. BIM-koordinatoren er projektlederens højrehånd iht. BIM og IKT.

16 Opgavefordeling BIM Fagmodelansvarlig
BIM Fagmodel-koordinatoren har ansvaret for fag-modellerne indenfor egen disciplin på et specifikt projekt. Ansvar og opgaver omfatter: Deltage i koordineringsmøder Oprettelse af fag-modeller. Koordinering af koordinater, levels og grids Oprette Worksets Oprette skemaer Generel modellering Ansvarlig for anvendelse af korrekte koder (CCS, DBK mm.) Ansvarlig for der kan foretages korrekt mængdeudtræk iht. IKT Kontrol af eget arbejde Melde fejl og gode løsninger til BIM Manager VIVI

17 Opgavefordeling BIM Operatør
Sætte sig ind i projektets BIM Udførelsesplan Generel modellering Print og plot Kontrol af eget arbejde LOH:bim opperatør er alle der arbejder med modellerne ingeniører og cad opperatører.

18 ”Det der i gamle dage hed sags-assistent”
Projekt assistenten Download af tegninger og modeller. Opretholde gældende tegninger samt Revit mapperne. Vedligeholdelse af intern projektweb, hver gang der kommer nye tegninger og tegningslister. Upload af tegninger og modeller. Adviserer projektets deltagere omkring modtagelse og afsendelse af nye filer. ”Det der i gamle dage hed sags-assistent” LOH: Projekt assistenten er det vi kender i ingeniørfirmaerne som en sags assistent. Det er mere det praktiske opgaver der ligger bag denne roller. Det er ham/hende der sørger for vores interne projekt web mappe ALTID er opdateret med de nyeste tegninger fra ALLE aktører på projektet. Der er ham/hende der adviserer aktører på projektet hvis der er kommet nye modeller osv. I MOE bliver alle modeller gemt ned som centralfiler på sagsdrevet så det er muligt at lave en detach og ikke lave rod i noget. Dette er også projekt assistentens ansvar. april 2017

19 Standarder i MOE Revit tegnestandard
Navngivning af Views, View templates, families, osv. Placering af modeller i mappestrukturen Navngivning af mapper osv. Tegnings nummerer Tegningshoveder Revit families Keep it simple VIVI: Der er udarbejdet standarder for stort set alt i MOE. Vi bestræber os på at ALLE projekter er 100% ens opsat, i både project browser og families. På denne måde skal brugerne ikke sætte sig ind i noget hvis de blive sat på et projekt. Vores families er altid opbygget ud fra det mest simple princip – længde, højde, dybde og bredde. (hvad fylder massen princippet) Man kan så skelne på informationerne i parametrene. Det betyder også at som ingeniør er det ikke forvirrende at komme ind i en Revit model, da disse altid er ens opsat. april 2017

20 Konklusion BIM Tag ikke BIM for givet
Lav en overordnet BIM strategi plan, herunder en BIM uddannelsesplan. Sørg for projekterne bliver udarbejdet ens Udarbejde en rollefordeling, så der ikke er noget der falder ned mellem stolene. VIVI: Der er udarbejdet standarder for stort set alt i MOE. Vi bestræber os på at ALLE projekter er 100% ens opsat, i både project browser og families. På denne måde skal brugerne ikke sætte sig ind i noget hvis de blive sat på et projekt. Vores families er altid opbygget ud fra det mest simple princip – længde, højde, dybde og bredde. (hvad fylder massen princippet) Man kan så skelne på informationerne i parametrene. Det betyder også at som ingeniør er det ikke forvirrende at komme ind i en Revit model, da disse altid er ens opsat. april 2017


Download ppt "Revit Projektoptimering, Revit Projektstyring og Revit Samarbejde"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google