Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

HVEM ER ? NK/PNINFKMP JUN 85 – AUG 87

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "HVEM ER ? NK/PNINFKMP JUN 85 – AUG 87"— Præsentationens transcript:

1 HVEM ER ? NK/PNINFKMP JUN 85 – AUG 87
NK + EC/STESK/PNBTN AUG 87 – JAN 89 OO/PNBTN JAN 89 – AUG 90 LÆRER TAK / HO AUG 90 – JAN 92 HOK JUL 93 – NOV 97 ØKONOMI / AKTIVITETER CH/O 1 JBDE NOV 97 – DEC 00 Tuzla 1998 Eritrea 2000 CH/OPSC LFR SYD JAN 01 – JUN 03 PLAN02/HOK JUL 03 - (CFE inspektør + CIMIC) VPL 03 JUL 1978

2 Overvågning og bevogtning i fredstid
STUPER O HHD HERNING FORMÅL MED 20-21 FEB At tilvejebringe en fælles opfattelse og et ensartet indblik i de operative overvejelser i forbindelse med Overvågning og bevogtning i fredstid

3 INDHOLD Tentativ tidsplan 1915 - 2015: Krigsføringens grundprincipper
: Krigens love + regler for magtanvendelse Resumé og Bevogtningsdirektiv + beredskabsforanstaltninger Førervirksomhed + BEF udgivelse og kontrol 1130 – 1600 Oplæg til RECCE + RECCE 1600 – 1700 Holdløsninger + tilbagemelding

4 ÆNDRINGER NYE OPERATIVE UDFORDRINGER NYE ENHEDSTYPER OG OPGAVER
GEOGRAFISK FLEKSIBILITET KRAV OM SKARPERE MILITÆR PROFIL NYT FELTREGLEMENT II (LFR) NYT DISTRIKTSREGLEMENT + HJVK R (Udkast) KRAV OM UDDANNELSE AF STABE OG STABSOFFICERER CH/HHD + NK/HHD seminar ved HVS Nye kurser ved HVS (OO, EO, TO etc.) Fjernundervisning – Stabsofficers-UDD

5 ENH ANVENDELSE ”FORTID” NU KENDTE ENHEDSTYPER NYE ENHEDSTYPER
STATIONÆRE BEVÆGELIGE KUN EGNE ENHEDER TIL- OG AFGANG GRP SOM TAKTISK ENHED GRP, DEL OG KMP SOM TAKTISK ENHED O-PLAN STYRENDE OG KENDT AF ALLE O-PLAN ALENE IGANGSÆTTENDE – HEREFTER SUPPLERENDE BEF OV. BEV, INDSÆTTELSE AF PTR MED TYNGDE I OV OV, BEV SAMT DEL OG KMP I FORSVAR OG ANGREB ST/HHD OPGAVER : MONITERE, MELDE OG ORIENTERE OVERVEJE, PLANLÆGGE OG BEF

6 INDSÆTTELSESOMR HHD A LFR NORD NABO LFR MOT INF KMP HJVINFKMP HHD B
BEVDEL HJVDEL OVDEL KMP HHD C KMP

7 Udgangen af FEB – MAR – APR… RIGSREVISIONENS UNDERSØGELSE AF HJV UDD
FREMTID ??? FORSVARSFORLIG … Udgangen af FEB – MAR – APR… RIGSREVISIONENS UNDERSØGELSE AF HJV UDD

8 MANGE nye opgaver for LFR .. og dermed HHD
BEREDSKABSPLANER NYE ! NATIONAL BEREDSKABSPLAN udgives 01 APR 2004 FORSVARETS BEREDSKABSPLAN udgives 01 APR 2004 FRED KRISE KRIG FREDS FORHØJET OVERLEVELSES KRIGS- BEREDSKAB BEREDSKAB BEREDSKAB TILSTAND MANGE nye opgaver for LFR .. og dermed HHD

9 REGIONALT KOORDINERENDE STABE
Ændring af BEREDSKABSLOVEN pr. 01 JUL 2003: De 7 civilregioner nedlagt Oprettelse af 7 regionale koordinerende stabe (sikre planlægningsmæssigt og operativt samarbejde mellem MYN) HOK støtte REGIONALT KOORDINERENDE STAB HOK koordinerer gennem LFR FSV hjælpeydelser på landterritoriet, idet LFR: Tilsikrer skriftlig samvirkeaftaler Udarbejder generisk plan Koordinerer hjælpen Chefen for Lokalforsvars- regionen Chefen for Beredskabs- Regionspolitilederen Regionspolitilederen

10 MILITÆR HJÆLP Almindelig hjælp LFR Ulykker /katastrofer
Hjælp med MAT, PSN og/eller ENH Politiet Rekv. FSV MAT Eej unødig konkurrence Hurtighed REG/SKOLE/LEJR KOORDINERER LFR Eftersøgning, AMM-rydning, Snefald, Brandslukning, Trafikregulering Ulykker Naturkatastrofer Etc. Særlig hjælp Politiets opretholdelse af Sikkerhed, fred og orden Forhindring/efterforskning Af forbrydelser. Kræver FMN godkendelse Ulykker /katastrofer Enkelt Politikreds: Evt. Koordinerende KDO-central Flere Politikredse: Regionale Koordinerende stab På Regionspolitistationen.

11 GRUNDPRINCIPPER TYNGDE Krigsføringens grundprincipper MÅLET BEVÆGELSE
OFFENSIVEN Initiativet TYNGDE KRÆFTERNES SAMSPIL SIKRING OVERRASKELSE MÅLET - Hensigt, der skal opnås. Et klart og opnåeligt mål er nødv. Ofte angivet af højere FØ - mellemfaldende mål. OFFENSIVEN - initiativet - Genne offensiv handling erhverve og bevare initiativet og dermed handlefriheden. Offensiv handling gavner kampmoralen. Offensiv handling også under defensiv operation.. BEVÆGELSE Egne ENH i gunstig position i f.t. FJ på rette tidspunkt. Forud for FJ i tid og rum. Bevægelse er en forudsætning for offensiv handling og tyngde. OVERRASKELSE Ramme FJ uforberedt. Uventet sted - på uventet tidspunkt og på uventet måde. Ofte eneste middel til at udligne underlegenhed. ØKONOMI MED KRÆFTERNE MAX virkning med MIN anstrengelse m.h.p. at have max kampkraft til rådighed for den afgørende kamp. Unødig belastning skader kampmoralen og undergraver tilliden til føringen. SIKRING Undgå overraskelse - bevare handlefrihed. TYNGDE - Koncentration af anstrengelserne - med ILD og MIDLER. Overlegenhed kræver tyngde i tid og rum. En ligelig fordeling vil ALTID være forkert KRÆFTERNES SAMSPIL Kun gennem samvirke kan den fulde kampkraft udvikles. En ENH alene har “ingen værdi”. ØKONOMI MED KRÆFTERNE

12 UDFALDET FRA FREDERICIA 6 JULI 1849
RYES korps med flere…. HELGENÆS RES Prøjsisk/slesvig- holstenske styrker MÅLET OFFENSIVEN BEVÆGELSE OVERRASKELSE ØKONOMI MED KRÆFTERNE SIKRING TYNGDE KRÆFTERNES SAMSPIL FREDERICIA DYBBØL

13 DOKTRIN Den - til enhver tid tilstedeværende -
ældste officers mening om, hvordan tingene skal gøres. Man kan definere doktrin for forskellig vis.

14 KAMPFORMER ANGREBSKAMP FORSVARSKAMP HENHOLDENDE KAMP
- SÅFREMT EN AFGØRELSE SKAL FREMTVINGES HENHOLDENDE KAMP - SÅFREMT EN AFGØRELSE SKAL HOLDES HEN

15 ANGREB UGO MÅL UL FSL MDL Afgørende kampform - bryde FJ kampvilje MÅL
Behovet for af ændre doktrinen for ANGREBSKAMP har flere forskellige årsager: - anvendelse af A-våben på BDE/DIV niveau ikke relevant længere - ændring af NATOs taktiske doktrin fra nedslidningsdoktrin til manøvredoktrin startede allerede i 1982 (AirLand Battle doktrinen i USA). Den nye doktrin for angrebskamp er den danske hærs første skridt i retning af en manøvredoktrin. Begreber: - Vi kender alle disse begreber .. og de er naturligvis fastholdt Vi taler fortsat om, at have mål, UGO, UL samt FØ-linierne …….

16 FORSVARSKAMP MOBILE DEFENCE AREA DEFENCE
Fomålet med MD er at standse et FJ angreb gennemtilintetgørelse af en FJ styrke ved det afgørende modangreb. MD fokuserer således på at tilintetgøre en FJ styrke, der tilledes at trænge frem til TN-områder, hvorfra den kan modangribes med en stor, dedikeret RES. Der er altså tale om en manøvreorienteret kamp, hvor FJ udmanøvreres og sammen med tilintetgørelse fratages evne og/eller vilje til at fortsætte sine offensive bestræbelser. Kunsten her er at fastsætte hvilken FJ (styrke), samt hvor og hvornår han skal tilintetgøres. AREA DEFENCE

17 FORSVARSKAMP Bag BBF BBF Mellem FBH og BBF FBH FBF Mellem FBF og FBH
- Faglige INST FBF FBH BBF Mellem FBH og BBF HOVEDKAMPEN - To BDE(+) side om side - To BDE side om side - OPKBTN - En BDE (evt. +) Mellem FBF og FBH DEN BEVÆGELIGE DEL AF FORSVARSKAMPEN Foran FBF

18 HENHOLDENDE KAMP ILD, Hindringer og Bevægelse - Forskydning - Angreb
Vinde tid- uden at kompromittere egen kampkraft ILD, Hindringer og Bevægelse - Forskydning - Angreb - Frigørelse og tilbagegang - kamp fra stillinger, evt. i tilknytning til IKO IKO Tyngde overfor FJ tyngde - Naturlige/kunstige hindringer m.h.p. at hæmme og kanalisere FJ bevægelser IKO

19 GRUNDLAGET HRN 023-031 Reglement for Infanterikompagniet
ikke rettet siden MAR 1991 HRN Reglement for Infanteridelingen ikke rettet siden AUG 1995 HO, Faggruppe TAKTIK, Udkast til HRN (KMP) Kap. 3 Føringsvirksomhed (JUN 02) Kap. 9 Kamp fra stilling.(JUN 02) HJV Reglement for HJVK (udkast FEB 04)

20 NATIONAL BEREDSKABSPLAN
B-niveau: HVID (ALM), GRØN (Let forhøjet), GUL (Væsentlig forhøjet), ORANGE (Markant forhøjet) og RØD (Fuldt etableret beredskab) GRØN 1- 13, GUL 1- 8 ORANGE 1-6 RØD 1-3 FE OG PET UDARBEJDER RISIKO- OG TRUSSELVURDERINGER Nat. Beredskabsniveauer fastsættes af Regeringens Sikkerhedsudvalg, på indstilling af Embedsmandsudvalget for sikkerhedsspørgsmål i h.t. anbefalinger fra Kriseberedskabsgruppen. T-niveau: 0 (ingen trussel), I (generel), II (øget), III (Erkendt) IV (Specifik)

21 BEREDSKABS- FORANSTALTNINGER
ANTITERRORFORANSTALTNINGER (CONOPS ELEVEN + OPS IRAK) BEREDSKABSFORANSTALTNINGER ALFA 1 – ALFA 21 BRAVO 1 – BRAVO 30 CHARLIE 1 – CHARLIE 23 DELTA 1 – DELTA 9

22 INFKMP ORGANISATION ”MANGLER” KDO 116 17 33 33 33 DF NK SIGMD DF NK
FS/VEDL 12 5 KC NK DF/KDOBM 3 X SIGMD KTHJ 2 MOTORD KØ/KTHJ 2 KØ/SIGMD SF/MEK FSBM MMEK KØ/FSHJ KØ/MMEK 10 10 10 GF NK 2 X LMGSK + LMGHJ DYKNSK + DYKNHJ GVSK/SYHJ GVSK/KØRER ”MANGLER” - MMTSEK - MKNSEK

23 Grundlæggende forhold
KSTL :Terræn hvorfra DEL kan løse én eller flere opgaver Hovedstilling + ofte én eller flere alternative stillinger Placering : Bedst på bagskråning eller flankerende på FJ bevægelse NYSKOV X-BY KDODEL SANGRP BIOPGAVE Tyngdeområde Alternativt tyngdeområde ALTERNATIV OPGAVE ALTERNATIV OPGAVE

24 GRUNDLÆGGENDE FORHOLD
Kampafstande på 500 – 600 m – om muligt flankerende Gode muligheder for at skifte tyngde Gode muligheder for fastholdelse / frigørelse + tilbagegang Beherske ansvarsområdet med overvågning og ild Vildledning gennem brug af sløring, skinanlæg og skiftestillinger dag og nat Størst mulig udnyttelse af TN-kendskab gennem overvågning af mindre truet terræn og aktiv patruljering

25 GENNEMFØRELSE Besættelse af kampstilling Indledende kamp Ildåbning
Beredskab Overvågning i hele området (poster - evt. styrker til indl. Kamp) Resten hviler i dækning Indledende kamp Ildåbning p.o. (DF) Frigørelse p.o. (KC). Tilbagegangsvej der sikrer af hovedstilling ikke afsløres Ildåbning Første ildåbning samlet - DYKN og LMG Røg - evt. ildstøtte

26 PLANEN Reserve Sikring PLANEN SKAL VÆRE ENKEL OG FLEKSIBEL Hindringer
Indledende kamp Biopgaver Hindringer Alternative stillinger Vild- ledning Reserve Sikring

27 BEVOGTNING Foranstaltninger mod FJ (flanker + ryg)
Foranstaltninger til opdagelse af FJ PTR Forhold i mørke Optagelse

28 BEVOGTNING DEL skaber forudsætning for at andre ENH kan have lavere beredskab Vildledning om hovedstillingens placering OPGAVE for en POSTERING Optage foranværende styrker Hindre/standse FJ om akse eller vej P.o. frigøre sig BEF for POSTERING KSTL Skudområder/ildområde Alternative KSTL + opgaver Bestemmelser for ildåbning

29 TIDL. UNDER FORHØJET BEREDSKAB
BEVOGTNING BEVOGTNINGSMÆSSIGT TILSYN ENGENTLIG BEVOGTNING FORSTÆRKET BEVOGTNING BEV GRAD I : GRP BEV GRAD II : DEL BEV GRAD III : KMP FREDSMÆSSIG BEVOGTNING FRIVILLIG – FRIVILLIG UNDER POLITIETS LEDELSE MEKANISK/ELEKTRONISK SIKRING TIDL. UNDER FORHØJET BEREDSKAB

30 BEVOGTNINGS- PLANLÆGNING FORSVARETS BEREDSKABSPLAN
KAP 9 (BEVOGTNING) MED LISTE OVER FORSVARETS OBJEKTER OVERVEJELSER VED OBJEKT / NØGLEPUNKT TRUSLENS ART OBJEKTETS ART, UDSTRÆKN, SÅRBARE DELE, ADFÆRDSMØNSTER INDIREKTE STØTTE ANDRE ENHEDER I OMR (OMRKMP) DIRKTE STØTTE TERRÆNFORHOLD, ADGANGSVEJE, OBS, OBJ ART VEJR- LYS LOGISTISKE FORHOLD KOMMUNIKATIONSFORHOLD

31 BEVOGTNINGS- PLANLÆGNING RECCE – FJ HANDLEMULIGHEDER
EGNE MULIGHEDER – TILSTRÆKKELIG STYRKER TILRÅDIGHED ? FORHANDLING MED OBJEKT –”EJER” ANSATTES ADGANGS- OG P-FORHOLD (LISTE OVER ANSATTE) LEVERANDØRER OG SERVICEPERSONEL ACCEPT FRA LEDELSE PÅ FØLGENDE : FØ/BEV BESTEMMER HVOR DER PARKERES ALLE UDEFRA KOMMENDE KONTROLLERES FØR ADGANG KUN ÉN ADGANGSVEJ TIL OBJ EVT.INTERN BEV STYRKE UNDERLÆGGES BEV STYRKEN

32 GENNEMFØRELSE AF BEVOGTNING
ETABLERING AF OVERVÅGNING OG NÆRSIKRING BEVOGTNINGLINIEN ETABLERES (”BEVOGTET OMR –AFGANG FORBUDT”) BLOKERING AF ADGANGSVEJE – PÅ NÆR ÉN ETABLERING AF SLUSE VED DEN VALGTE ADGANGSVEJ INDRETNING AF KAMPSTILLINGER EVT.POSTER EL. PATRULJER I OMRÅDER UDENFOR OBJ VAGTTURNUS IVÆRKSÆTTES OBJEKTETS LEDELSE LAVER LISTER OVER ANSATTE OG ANDRE MED ADGANG UNDERBRINGELSE

33 FØRERVIRKSOMHED  Overvejelser  Rekognoscering (RECCE)  Beslutning
DEF : Aktiviteter som KC med HJ iværksætter med det formål at løse oplagt opgave rettidigt og bedst muligt  Overvejelser  Rekognoscering (RECCE)  Beslutning  Befaling  Kontrol

34 FØV ”LET NOK” ”DRØM” - BEHOV EGO - FAMILIE MIDLER
MIDDAG FOR TO - ”ONKEL ARTHUR” KL ”MINDST ½ TIME TIDLIGERE” GOD VIN - KOLDT ØL SUPPE-STEG-IS - HVAD FIK VI SIDST

35 FØRERVIRKSOMHED KC OVERVEJELSER
- OPGAVEN - FASTLÆGGELSE AF ENKELTOPGAVER (KOORDINERING, VARSEL, MAT AFHENTNING, FORSKYDNING, NÆRSIKRING, FORKDO, RECCE, FORLØBIG BEF, POSTINST, KSTL, UNDERBRINGELSE, ENDELIG BEF, INDØVELSE AF KAMP, FRIGØRELSE + TILBAGEGANG, PTR) - TIDSPLAN (START ”BAGFRA”, LYS - MØRKEPERIODER, 1/3 af tiden til FØ - 2/3 af tiden til ENH) - FJ situation (styrke, placering, RES, ildstøtte) - Egen situation (kampkraft, placering, støtte, moral, naboer, faglig tilstand) - Terræn + Vejr/lys ( OBS, Passabilitet, fly + HEL, ABC-våben) - FJ handlingsmuligheder (TN - akser, Hvornår ?, MAT + udrustning) - Egne mulige løsninger (plac. af KSTL, tyngde med GRP, skjult bevægemulighed, hoved-, bi- og alternative skudretninger, OBS udover effektiv skudafstand, post/PTR, underbringelse, samlepunkt (v. tilbagegang), vildledning - overraskelse) Afvejning- valg af løsning (Mentalt krigsspil Justering (Modvirke ulemper) RELATIV KAMPKRAFT

36 TIDSFAKTOREN Trin 2 Trin 1 Trin 3 Fastlæg KMP egen føringsvirksomhed
0100 0130 0200 0230 0300 0330 0400 0430 0500 0530 Trin 1 Tidspunkt for Sol op/Sol ned Vigtige tidspunkter : TID for BEF RECCE ETC Trin 2 Fastlæg KMP egen føringsvirksomhed Trin 3 Fastlæg andre delopgaver

37 RUM KONTRA OPGAVE Grov skitse m. Rummets dimensioner 1100m

38 FJ MULIGHEDER FJ Mulige angrebsakser FJ styrke og sammensætning U

39 ØVRIGE FORHOLD TERRÆN Fordele + begrænsninger LYS og VEJR OBS
Passabilitet Røg ? ABC trussel RELATIV KAMPKRAFT lokal ildoverlegenhed

40 EGEN SITUATION STATUS : Kampkraft Placering ”nu” Støtte Logistik
KSTL til ind- ledende kamp KSTL til hovedkampen frigørelsen STATUS : Kampkraft Placering ”nu” Støtte Logistik Naboer Krigens Love Kampstillings kriterier: Egen anvendelse af ilden, Kampafstand kontra observationsafstand, skudområdets størrelse (dækningskalke kan udfærdiges), øvrige kampstillinger, Egne bevægelser, stillingsskifte(r) - skjult og dækket, frigørelse – skjult og dækket, tilbagegangsvej og alternativ tilbagegangsvej samt modangreb.

41 RECCE KC kortstudier Skitseplan / Foreløbige befaling.
RECCE i Aktuelt terræn Dagslyset skal udnyttes. Koordination på stedet - KC kontrolvirksomhed

42 FORHOLD I MØRKE Mørkekampens karakter
(Kampen planlægges efter principperne for dagslys) Mørkekampens karakter vanskelighed med levering af præcis ild vanskelighed med vejfinding vanskelighed med kontrol af bevægelser større grad af usikkerhed ved enkeltmand + enheder Afledte krav - ”hvad gør CH” Hyppig CH kontrol (besøg) ved ENH Streng slørings-, ly, lyd- og bevægelsesdisciplin Mørkekampmidler - hvis sådanne haves - ellers laves de selv…………….

43 “PROCEDUREN” Sideløbende med BEF-udg. ved HHD klargør NK/KMP
Indl. møde : KC + NK OPG + tidsfaktorer diskuteres Opgaveanalyse Varsel til DEL Detaljerede overvejelser : TN-analyse, E-behov, FAGL muligheder/begrænsn., H+M afstemning + evt. RECCEplan Foreløbig BEF Beslutning Manøvreplan TRAVLT ?….. JA!

44 HINDRINGER PIGTRÅD MINER FORHUG LANDBRUGSMASK etc… .. FJ

45 5. PKT BEFALINGEN Bringer CH beslutning til udførelse
Udgives i tide -> en ”perfekt” BEF for sent ….. 1. SITUATION a. Fjenden b. Egne forhold c. Til- og afgang d. CH vurdering 2. OPGAVE 3. UDFØRELSE a. Samlet Plan (1) Manøvreplan (2) Ildens anvendelse (3) IG-midlernes anvendelse (4) Logistisk støtte (5) Vildledningsplan b.c.d.(o.s.v.) Enkeltordrer ”x”. Fælles bestemmelser 4. LOGISTIK 5. SIGNAL TJENESTE

46 FÆLLESBEFALINGER ENKELTBEFALINGER
VARSEL FORELØBIGE BEF ENDELIGE BEFALINGER IVÆRKSÆTTELSESORDRE ÉN EL. FÅ FØ O-GRP (ALLE)

47 OBJEKTER HOLD 1 HOLD 3 HOLD 4 HOLD 2 HOLD 5 HOLD 6

48 OPLÆG TIL RECCE OPGAVE RECCE holdvis for DEL (+) bevogtning af objekt
Udarbejdelse af BEF pkt. 3. a (1) Manøvreplan Udarbejdelse af O-skitse MATERIALER m.v. A3 kortudsnit (Nymindegablejren) Hvidt papir, transparenter, tusch m.v. TID : RECCE (ca ) incl. Klargøring af BEF-pkt.


Download ppt "HVEM ER ? NK/PNINFKMP JUN 85 – AUG 87"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google